Financiering van zorg voor ZZP’ers. Waar komt het geld vandaan in 2018?

Geplaatst op: 14 maart 2018 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

‘Hoe kom ik aan mijn geld in 2018’? De afgelopen week heeft Solopartners behoorlijk wat vragen gehad over de financiering van zorg in 2018. PGB, ongecontracteerde zorg, gecontracteerde zorg en particuliere financiering. We zetten het voor je op een rij.

Financiering van zorg

Alhoewel zzp’ers over het algemeen geen moeite hebben om aan eigen cliënten te komen, is het verkrijgen van financiering om de zorg voor die cliënten te bekostigen een heel ander verhaal. We worden vaak geconfronteerd met zzp’ers die zich zorgen maken over de manier waarop de zorg bekostigd moet worden. Eenmaal in contact met een cliënt is het na een goede ‘klik’ niet zo heel eenvoudig om nog heel scherp op de financiën te gaan zitten. Toch vraagt het systeem dat wel van je. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat iedere cliënt precies weet hoe zorgrekeningen moeten worden voldaan. Om teleurstellingen te voorkomen is het om die reden van belang om helder te hebben hoe de verschillende vormen van financiering van zorg werken.

Het recht van iedereen met een zorgverzekering

Laten we eerst eens starten met uit te leggen wat de rechten zijn van iedereen met een zorgverzekering. Binnen de zorgverzekeringswet is binnen artikel 13 (even naar beneden scrollen) geregeld dat je als ‘zorgconsument’ recht hebt op een redelijke vergoeding van zorg, ook als je deze betrekt bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dat wil dus zeggen dat ook als een zorgverzekeraar géén afspraken heeft gemaakt met een organisatie of zzp’er die zorg levert, de consument toch voor een groot deel zijn of haar geld behoort te krijgen. Tot op heden is dat artikel 13 netjes te lezen in de zorgverzekeringswet en alhoewel in het verleden getracht is om er afscheid van te nemen is dat niet gelukt. Het is en blijft dus een grondrecht om zelf te kunnen kiezen wie zorg levert. En de verwachting is niet dat dit zomaar wijzigt.

Samengevat: als jij zorg levert die valt binnen de zorgverzekeringswet en je hebt geen contract met een zorgverzekeraar, dan heeft jouw cliënt nog steeds recht op een gedeeltelijke uitbetaling van die zorg. Artikel 13 komt in de media onder de naam ‘vrije artsenkeuze’ nog al eens voor, maar sinds de thuiszorg ook onder de zorgverzekeringswet valt, is die benaming een vreemde.

Ongecontracteerde zorg

Zonder een contract toch zorg krijgen, heet ‘ongecontracteerde zorg’ . De hoogte van de vergoeding die de cliënt uiteindelijk krijgt wordt bepaald door de zorgpolis die hij of zij heeft.

  • Een natura budget polis. De prijsvechter der polissen heeft als nadeel dat je als verzekerde slechts 60-70% van de zorg uitbetaald krijgt van de reguliere tarieven als je ervoor kiest om de zorg door een ongecontracteerde aanbieder uit te laten voeren. Met zo’n polis kiest de consument er dus voor om vooral te kiezen voor gecontracteerde aanbieders. Goedkopere maandpremie, maar beperking van je vrijheid zou je kunnen stellen.
  • Een reguliere natura polis. De reguliere naturapolis is nog steeds voor het leeuwendeel van de consument van toepassing. Ook hier heeft de cliënt uiteraard de mogelijkheid om zelf voor een niet-gecontracteerde aanbieder te kiezen, want ook hier is artikel 13 van toepassing. Hier ligt de vergoeding voor niet-gecontracteerde aanbieders iets hoger, namelijk op 70-80% van de reguliere tarieven.
  • Een restitutiepolis. De restitutiepolis geeft de consument maximale vrijheid, want vergoedt doorgaans 100% van de reguliere tarieven. De meest dure maandpremie, geeft dus ook de meeste vrijheid. Er zit voor deze cliënten financieel geen nadeel aan een keuze maken voor een ongecontracteerde aanbieder. De vergoeding is namelijk maximaal. Iedere zorgaanbieder zal dus aan de slag willen voor iemand met een restitutiepolis. Dit kan voor natura en voor natura budget houders anders uitvallen.

Hoe verloopt de financiering van zorg bij ongecontracteerde zorg?

De financiering van zorg voor ongecontracteerde zorg verloopt in principe via de cliënt zelf. Deze krijgt geld gestort van de zorgverzekeraar nadat de zorgverlener een rekening heeft ingediend bij de cliënt en deze de rekening doorstuurt naar de verzekeraar. De cliënt krijgt geen percentage uitgekeerd van de tarieven van de zzp’er zelf, maar van de reguliere tarieven van de zorgverzekeraar. De bedragen die je als zorgverlener kunt ontvangen staan dus in feite al vast. Het komt in de praktijk echter voor dat de financiële situatie van de cliënt dusdanig slecht is dat een uitkering vanuit de zorgverzekeraar soms voor andere doeleinden wordt gebruikt dan het betalen van de rekening van de zzp’er.

Om dat te voorkomen kon er door zzp’ers in het verleden een ‘betaalovereenkomst’ aangegaan worden met een zorgverzekeraar. De zzp’er kreeg dan direct zijn of haar geld van de verzekeraar. Betaalovereenkomsten worden echter niet langer aangegaan met zzp’ers. Er zijn enkele grotere partijen die collectief betaalovereenkomsten afsluiten, maar daar staan kosten tegenover.

Acte van sessie

Naast de optie van de betaalovereenkomst, kan de cliënt ook kiezen voor een ‘acte van sessie’. Hierbij geeft de cliënt toestemming om de uitbetaling vanuit de zorgverzekeraars, direct te doen aan zzp’ers. Bij deze optie geeft de cliënt in feite toestemming en is het niet de zzp’er die de zorgverzekeraar benadert. Ook deze mogelijkheid is de laatste jaren steeds meer aan banden gelegd door zorgverzekeraars. De vraag is of de acte van sessie volgend jaar nog toegestaan wordt. Samengevat: de route naar uitbetaling van ongecontracteerde zorg is de laatste jaren ingewikkelder geworden voor kleine zelfstandigen.

TIP 1: check welke polis een (potentiële) cliënt heeft. Dit zegt namelijk iets over hoeveel de cliënt betaald krijgt als jij zorg levert.

TIP 2: Budget polissen, natura polissen en restitutiepolissen heten niet altijd zo. Laat je niet leiden door benamingen van polissen, maar achterhaal wat de werkelijke voorwaarden zijn.

Financiering van zorg bij gecontracteerde zorg

Alhoewel het niet zo lijkt, zijn er wel degelijk zzp’ers in de zorg die een contract hebben met een zorgverzekeraar. Zelfstandige fysiotherapeuten bijvoorbeeld, of zelfstandige wijkverpleegkundigen. Welke zelfstandigen een zorgverzekeraar contracteert is aan de verzekeraar zelf. En alhoewel het voor veel zzp’ers frustrerend is, is het leeuwendeel van zzp’ers in de zorg uitgesloten van contractering. Het standpunt van Solopartners hierin is dat zzp’ers als volwaardige zorgaanbieders gezien zouden moeten worden. Daarbij hoort wat ons betreft de mogelijkheid van contractering. Alhoewel niet iedere zzp’er daar behoefte aan zal hebben, zou de mogelijkheid naar onze mening geboden moeten worden om zelfstandigen te contracteren. In de jaren voordat de thuiszorg overging naar zorgverzekeraars (1-1-2015), is er een succesvolle pilot gehouden met vele honderden zelfstandig gecontracteerde zorgverleners. De resultaten van die pilot laten zien dat er meer dan genoeg reden is om zelfstandigen breed te contracteren.

Collectieve samenwerking

Een andere insteek om toch aan een contract te komen bij een zorgverzekeraar, is om samen met een aantal zzp’ers een contract aan te gaan. In feite is dan niet meer jouw eigen zelfstandigheid, maar de collectieve samenwerking het uitgangspunt. Vooral de ondernemingsvorm ‘coöperatie’ is de afgelopen jaren in dat opzicht populair geworden – en inmiddels in een aantal gevallen gecontracteerd.

Let wel op dat de zorgverzekeraar dit zomaar zonder reden oppert aan zzp’ers. Als jij binnen een ‘georganiseerd verband’ zorg levert, dan word je niet langer als ‘solistisch werkende zorgverlener’ gezien, maar als zorgorganisatie. Daar horen ook de spelregels van een reguliere organisatie bij. De zorgverzekeraar voelt zich prettiger bij die reguliere spelregels, dan bij bijzondere zoals die bij zzp’ers horen. De verplichtingen die je als collectief aangaat en de investeringen die je met elkaar moet doen, liggen veel hoger dan bij zzp’ers. Je moet daar voor willen gaan met elkaar.

Tip: hou het inkoopbeleid van zorgverzekeraars in de gaten en lees de voorwaarden voor contractering eens door. Op die wijze krijg je een beeld van hoe verzekeraars naar zorgaanbieders kijken.

Het Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het Persoonsgebonden Budget blijft tot op heden fier overeind, alhoewel ook deze financiering van zorg bij de zorgverzekeraar niet de populariteitsprijs verdient. Fraude met het PGB is veel zichtbaarder dan bij natura financiering en daarom haalt dit type fraude de media ook geregeld. Dat is spijtig, want het PGB werkt voor de cliënt uitstekend. Het verschil met de ongecontracteerde vorm van zorg is dat bij het PGB ook niet-zorgverleners mogen worden ingezet. Mantelzorg is via het PGB dikwijls veel beter te verduurzamen omdat de eigen omgeving een deel inkomen kan verwerven via het PGB. Om fraude te voorkomen zijn er de laatste jaren steeds meer regels en toetredingseisen gesteld en deze kunnen variëren per verzekeraar. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een steeds prominentere reden gekregen bij het PGB en stelt dan ook eisen aan zorgverleners.

Tip: meer weten over het PGB? De SVB heeft veel informatie over het PGB.

Particuliere zorg

Tenslotte is er uiteraard ook nog zoiets als particuliere financiering. Cliënten die geen gedoe willen hebben over wie ze kiezen als zorgverleners en waarom. Het component particuliere zorg groeit al jaren. En zal alleen maar blijven groeien bij de vergrijzing van een generatie die gewend is zelf het leven in te richten zoals zij dat willen.

Tot zover ons overzicht over de financieringsmogelijkheden voor volgend jaar. Solopartners volgt de ontwikkelingen op de voet. Steun je onze activiteiten in het bieden van nieuws, het behartigen van jouw belangen en het op orde houden van de WKKGZ eisen? Word dan lid >> Dat kan al vanaf € 75 per jaar.

Dit artikel delen