Laatste update 7 januari 2019 om 12:11

Wat is een geschilleninstantie

Voordat de Wkkgz actief werd, kon een ontevreden cliënt bij een klacht meteen naar de rechter stappen. Deze stap was voor veel mensen te groot. Daarnaast kon het ook behoorlijk wat kosten met zich meebrengen. Daarom is binnen de Wkkgz deze stap vervangen door de geschilleninstantie.

Deze instantie behandelt klachten over de kwaliteit van de zorg en de daaruit voortkomende schadeclaims. Ze is onafhankelijk en onpartijdig.

Het is een laatste stap in de klachtenafhandeling. Al blijft het daarnaast nog steeds mogelijk naar de rechter te stappen.

Wanneer ga je naar een geschilleninstantie

Gesprek
Als een cliënt een klacht heeft omtrent informatie, behandeling, procedure of andere vormen van onvrede, dan is het de bedoeling dat er eerst met elkaar daarover gesproken wordt.

Klachtenfunctionaris
Komen de cliënt en zorgverlener er niet uit, dan wordt de stap naar de Klachtenfunctionaris gezet. Maar de cliënt kan ook direct contact opnemen met de klachtenfunctionaris zonder eerst contact met de zorgverlener op te nemen.

De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke bemiddelaar, die gratis voor de cliënt op zoek gaat naar een oplossing.

De zorgverlener is verplicht een eigen klachtenfunctionaris te hebben. Wie dit is moet de zorgverlener vóór behandeling kenbaar maken aan zijn cliënten.

Geschilleninstantie
Leidt het gesprek met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing naar tevredenheid van de cliënt (óf zorgverlener), dan wordt de stap gezet naar de geschilleninstantie.

Hoe werkt het

Een geschilleninstantie moet officieel erkend zijn door het Ministerie van VWS. En de zorgverlener is verplicht zich aan te sluiten bij zo een instantie.

Deze geschilleninstantie is gemachtigd bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Ze zijn zelfs gerechtigd om schadeclaims toe te kennen tot een maximum van € 25.000,-. Op het moment dat de instantie tot een bindende uitspraak is gekomen is het niet meer mogelijk dezelfde zaak aanhangig te maken bij de rechtbank.

Normaal gesproken moet eerst de weg van gesprek en klachtenfunctionaris door de cliënt afgelegd worden. De cliënt heeft geen rechtstreekse toegang tot de instantie.

Hoe sluit ik me aan bij een geschilleninstantie

Leden van Solopartners krijgen automatisch een eigen klachtenfunctionaris. Daar hoort ook een lidmaatschap bij van de door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Stichting Klachtenregeling.

Als lid van SoloPartners hoef je geen eigen bijdrage te leveren als er door je cliënt een klacht wordt ingediend.

Geschilleninstantie

Ook voor mij?

De klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie zijn onderdelen van de Wkkgz. Deze wet wil hiermee de klachtenafhandeling vereenvoudigen en perfectioneren.

Als zelfstandige zorgverlener ben je verplicht volgens deze wet te handelen. Wil je weten of jij onder de Wkkgz valt, doe dan de test.

Overtuigd van de voordelen van een lidmaatschap bij SoloPartners?

Meld je dan nu aan!

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 22000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket