Gewoon goede zorg zonder strijkstok

Bericht update 3 september 2019 om 13:55

Zzp’er in de zorg Gaby de Jong, voornamelijk werkzaam in de intramurale gehandicaptenzorg, kampt al langere tijd met de nadelen die werken via een bemiddelingsbureau met zich mee brengt. Daarom richtte hij een vereniging op onder de naam Netwerk zzp’ers in de zorg.

Gaby is altijd al ondernemer geweest. De afgelopen jaren was hij werkzaam als ambulant begeleider in de gehandicaptenzorg, voornamelijk via bemiddelingsbureaus. Maar daarbij liep hij steeds tegen bezwaren aan die hem beperken in zijn ondernemerschap. SoloPartners ging met hem in gesprek.

Wat is Netwerk zzp’ers in de zorg precies?

“Het is een informele vereniging van zelfstandige zorgprofessionals. De leden richten zich voornamelijk op de intramurale begeleiding en verzorging in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. We organiseren gezamenlijke intervisie, scholing en kennisbijeenkomsten. We zijn beslist geen bemiddelaar. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar klanten. Je doet zelf je acquisitie en je factureert vanuit je eigen onderneming. Maar omdat we elkaar kennen, kunnen we elkaar bij ziekte makkelijker vervangen en opdrachtgevers eenvoudiger doorverwijzen. Daarmee bieden we opdrachtgevers dus een vierde alternatief om met zzp’ers te kunnen werken. Een alternatief dat bovendien voordeliger is en de kwaliteit van de deelnemende zzp’ers bewaakt.

Hoe kwam je op het idee van een netwerk?

“Ik wilde als zelfstandig ondernemer in de zorg  graag meer opdrachten binnenhalen zonder tussenkomst van een bemiddelingskantoor. Maar dan loop je als éénmanszaak al snel tegen vraagstukken aan als ‘wie gaat mij vervangen bij ziekte? Ben ik als eenling interessant genoeg voor opdrachtgevers? Met wie kan ik mijn intervisies beleggen?’. Bovendien wilde ik als zelfstandig zorgverlener graag meer invloed kunnen uitoefenen op mijn ondernemerschap. Ook daarin word je door de tussenkomst van een bemiddelaar beperkt.”

Waar liep je dan zoal tegenaan?

“Grofweg vier dingen. Ten eerste: de kwaliteit van collega’s die via hetzelfde bureau werken. Ten tweede: de hoge kosten van de inzet van zzp’ers via zo’n bureau. Ten derde: het feit dat bepaalde organisaties (principieel) niet wil samenwerken met bemiddelaars. En ten vierde: het feit dat je als zzp’er totaal geen invloed hebt op het contract met de opdrachtgever. Dat wordt immers door de bemiddelaar opgesteld. Toen ik ooit eens wilde onderhandelen over een artikel in zo’n contract, was daar geen ruimte voor. Ben ik dan nog wel zelfstandig ondernemer, vroeg ik mezelf af?”

Wat bedoel je precies met de kwaliteit van collega’s?

“Bij bemiddelingsbureaus gaat kwantiteit veelal voor kwaliteit. Waardoor er soms onkundige, ongemotiveerde en zelfs ongeschoolde mensen staan ingeschreven. Mensen die het imago van ons vak en dat van een bureau geen goed doen. Dat straalt natuurlijk op je af als jij daarna ook via dat bureau bij een opdrachtgever binnenkomt. Ik sta voor een bepaald kwaliteitsniveau en doe daar geen concessies aan. Als collega’s die via hetzelfde bureau werken níet de kwaliteit kunnen leveren waar ik voor sta, wil ik niet met hen geassocieerd worden.”

Hoe waarborgen jullie die kwaliteit in jullie netwerk wél?

“Zorgprofessionals kunnen alleen op voordracht lid worden van ons netwerk. Op referentie van andere leden dus. Zo weten we altijd wat voor vlees we in de kuip hebben. We willen echt voor elkaar in kunnen staan. En als het over kwaliteit gaat, ligt de lat hoog. Als lid moet je bovendien beschikken over een officieel HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) of bereid zijn om dat binnen een vastgestelde periode te behalen. Ten slotte werken we met een kwaliteitsverklaring, een soort verklaring van goed gedrag.”

Waarom is jullie netwerk voor opdrachtgevers interessant?

“Omdat we kwaliteit garanderen. Maar ook omdat ons netwerk geen profit-doelstelling heeft. Opdrachtgevers betalen alleen aan de ingehuurde zzp’ers. Er blijft bij ons dus niets aan de strijkstok hangen. Vandaar ook de slogan ‘Gewoon goede zorg zonder strijkstok’. Ook leden betalen bij ons geen fee. We vragen alleen een kleine onkostenvergoeding om de website te kunnen onderhouden en de kosten van de vereniging te kunnen betalen. Sterker nog: we hebben afgesproken dat we aan het eind van elk kalenderjaar de balans opmaken. Als er wat overblijft, dan gaat dat rechtstreeks terug naar de zorg in de vorm van een donatie aan een goed doel.”

Voor meer informatie en contact: www.netwerkzzpersindezorg.nl

 

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 36.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket