Laatste update 2 augustus 2021 om 11:33

Goede zorg

Volgens de Wkkgz ben je als zorgaanbieder verplicht om ‘ goede zorg te verlenen’. Maar wat houdt dat nou eigenlijk concreet in?

Neem je verantwoordelijkheid

Het is natuurlijk een logische verplichting, maar ‘goede zorg’ is nogal algemeen geformuleerd. Want wat verstaat de overheid daar dan precies onder? Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat de Wkkgz een kaderwet is. Dit betekent dat de wet een juridisch raamwerk is en geen gedetailleerde regels kent. Dat houdt dus in dat er ruimte is voor nadere uitwerking. Wanneer we de wet nóg wat beter onder de loep nemen, komen we de volgende tekst tegen.

‘Zorg van goede kwaliteit is zorg die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt.’

Met de verplichting ‘goede zorg’ wil de overheid dat de besturen van zorgaanbieders hun verantwoordelijkheden nemen. Zo moet men de zorg veilig organiseren en daarnaast controleren of medewerkers ‘een schone lei’ hebben en geen schade toebrengen aan cliënten.

Alternatieve zorgaanbieder

In de wet staat onder het hoofdstuk ‘goede zorg’ ook vermeld dat een alternatieve zorgaanbieder of cosmetische behandelaar zorg moet verlenen die ‘niet leidt tot schade en waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen’. Bovendien moet je een cliënt met respect behandelen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil hiermee voorkomen dat er misstanden ontstaan in deze sectoren.

Citaat uit de wet
‘De zorgaanbieder biedt goede zorg aan. Onder goede zorg wordt verstaan: zorg van goede kwaliteit en van goed niveau. Dat is zorg:

  1. die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt,
  2. waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard, waaronder de kwaliteitsstandaard, bedoeld in artikel 1, onderdeel z, van de Zorgverzekeringswet, en
  3. waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met respect wordt behandeld.’

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket