Is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig om aan de Wkkgz te voldoen?

Geplaatst op: 7 februari 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Het aanvragen van een VOG is volgens de Wkkgz alleen verplicht wanneer je Wlz zorg verleent.

De VOG mag dan niet ouder zijn dan 3 maanden. Dit houdt dus in dat mensen ook echt niet kunnen beginnen met werken als de VOG niet binnen is. Als de VOG langer op zich laat wachten kun je eventueel gebruik maken van een arbeidsovereenkomst met opschortende voorwaarden. Dan treedt de overeenkomst niet eerder in werking dan de VOG is verstrekt.

Opdrachtgevers

Het komt voor dat opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld bemiddelingsbureaus een VOG willen. Dit mogen zij niet zomaar vragen indien het geen Wlz zorg betreft. Het is een inbreuk op iemand zijn privacy indien je een VOG zonder wettelijk bepaalde voorwaarden verplicht stelt.

 

Dit artikel delen