Is er een informatieplicht vanuit de Wkkgz?

Geplaatst op: 4 februari 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Met de ingang van de Wkkgz is er een extra informatieplicht bijgekomen. Dat houdt in dat jouw cliënten recht hebben op extra informatie bijvoorbeeld als er een fout is gemaakt tijdens een operatie of behandeling.

Zodra een behandeling niet verloopt zoals verwacht dien je dit direct met de cliënt te bespreken en maak je een aantekening in het cliëntendossier. Als de cliënt vraagt naar de kwaliteit van je zorgverlening moet je dit kunnen overleggen. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over het aantal keren dat je een bepaalde ingreep verrichtte en wat de resultaten daarvan waren. Buiten de informatieplicht heb je ook nog te maken met de vergewisplicht en de meldplicht.

De vergewisplicht houdt in dat je verplicht bent om eventuele ‘invallers’ vooraf te screenen voordat je hen inschakelt. Je doet dan onderzoek naar het arbeidsverleden van deze zorgverlener. Dit kun je doen door navraag te doen bij vorige werkgevers. Ook is het aan te raden om een aantal andere registers te raadplegen, zoals het BIG-register en het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Navraag doen bij de IGJ of een VOG vragen zou het geheel compleet maken. Belangrijk is om deze ‘controle’ te documenteren. Hierin vermeld je de afweging op de samenwerking aan te gaan.
De meldplicht houdt in dat je een melding moet maken op het moment dat je de samenwerking met de zorgverlener stopt wegens ernstig disfunctioneren. Maar ook alle vormen van geweld moeten verplicht gemeld worden.

Dit artikel delen