Kan een ex cliënt een klacht indienen op grond van de Wkkgz?

Laatste update 4 mei 2021 om 09:29

Op de vraag of een ex-client een klacht in kan dienen bij een zorgverlener is het antwoord ja. Een klacht kan altijd worden ingediend, de vraag is echter hoe je daar vervolgens als zorgverlener mee omgaat.

Hieronder een voorbeeld:

Wat te doen als een ex-client een klacht indient bij een zorgverlener die bijvoorbeeld al 2 jaar met zijn praktijk is gestopt?

Het feit dat de zorgverlener zijn activiteiten heeft gestaakt betekent niet automatisch dat de klacht niet ontvankelijk is.
Deze zorgverlener doet er op dat moment goed aan om in eerste instantie de klacht serieus te nemen,
en vervolgens aan te geven dat hij/zij niet meer actief is als zorgverlener en daarna te achterhalen waarom het zolang heeft geduurd voordat de klacht is ingediend.

De Wkkgz geeft geen expliciete termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend om nog ontvankelijk te zijn.
In de praktijk worden dergelijke klachttermijnen vaak opgenomen in de klachtenregeling. Dit om discussie op een later moment te voorkomen.
Mocht op basis van de klachtenregeling van deze (ex)zorgaanbieder de klachttermijn zijn overschreden dan kan dit worden medegedeeld aan de klager.
Op basis van de Wkkgz is de zorgverlener niet gehouden om zijn klachtenregeling voor een bepaalde periode na het staken van zijn activiteiten in stand te houden.

Wij zijn echter wel van mening dat een zorgverlener geen krachtig argument heeft als hij/zij zegt:
”Ik neem uw klacht niet meer in behandeling want ik heb mijn activiteiten gestaakt”.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 28000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket