Laatste update 3 mei 2021 om 14:19

Klachtenafhandeling

Door de invoering van de Wkkgz verandert de manier waarop je klachten van patiënten moet afhandelen. Maar hoe ziet zo’n laagdrempelige klachtenafhandeling er eigenlijk uit?

Stel: je bent een zelfstandig therapeut. En een patiënt die je onlangs hebt behandeld, is niet tevreden over de gang van zaken. Dan kan hij of zij een schriftelijke klacht bij je in te dienen. Dat is dan zelfs zijn goed recht: de Wkkgz stelt namelijk dat iedere zorgaanbieder een laagdrempelige klachtenregeling moet hebben. Sterker nog: als zorgaanbieder móet je deze regeling onder de aandacht brengen van je cliënten.

Soort klachten

De Wkkgz heeft voornamelijk betrekking op klachten over de communicatie met je patiënt, de kwaliteit van de zorg of over iets wat je als zorgaanbieder hebt nagelaten. Als een patiënt bijvoorbeeld wil weten hoe vaak je een bepaalde operatie hebt uitgevoerd en je geeft hier geen antwoord op, dan kan je patiënt een klacht indienen.

Klachtenfunctionaris

Een patiënt met een klacht stapt éérst naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Je bent verplicht om deze zelf beschikbaar te stellen. Deze functionaris bemiddelt tussen jou en de patiënt en gaat dus op zoek naar een mogelijke oplossing. Belangrijk om te weten: in dit soort gevallen móet je binnen zes weken reageren op de schriftelijke of elektronische klacht van een patiënt. Volgens de wet begint die termijn te lopen vanaf de ‘indiening van de klacht’.

Citaat uit de wet:

‘De zorgaanbieder wijst een of meer daartoe geschikt te achten personen aan die een klager op diens verzoek gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.’

Geschilleninstantie

Loopt de bemiddeling spaak, dan kan de patiënt dankzij de Wkkgz een geschil voorleggen aan een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie. Daar lees je hier meer over.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket