Op welke zorgverleners is de Wkkgz van toepassing?

Geplaatst op: 10 februari 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

De Wkkgz geldt in principe voor alle zorg ondernemers die ingeschreven staan bij de KvK. 

En dan gaat het om de inschrijvingen met de volgende cijfers in hun SBI code:

 1. 47.73 (apotheken)
 2. 47.74 (winkels in medische en orthopedische artikelen)
 3. 86 (gezondheidszorg)
 4. 87 (verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting)
 5. 96.02 (schoonheidsverzorging)

En die:

 • Handelingen verrichten die beschreven staan in de zorgverzekeringswet (Zvw) of de wet langdurige zorg (Wlz).
 • Zorg verlenen die onder de Wet publieke gezondheid (Wpg) valt.
 • Handelingen verrichten gericht op het opsporen van ziekten en risico indicatoren daarvoor.
 • Geregistreerd staan in het BIG register.
 • Handelingen verrichten waarbij je cliënten een kans op genezing in het vooruitzicht stelt.
 • Cosmetische handelingen verrichten.
 • Op eigen verzoek van de cliënt handelingen verrichten als arbodienst, bedrijfsarts, keuringsarts of verzekeringsarts.

Als jij twijfelt of je moet voldoen aan de Wkkgz, dan hebben wij hier een eenvoudige zelftest ontwikkeld.

Dit artikel delen