PGB overlijden

Bericht geplaatst 23 juli 2021 om 10:02

Bij een overlijden worden de nabestaanden naast verdriet met veel regelwerk geconfronteerd. Voor wat betreft het pgb kunnen zij zich wenden tot de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Nadat de cliënt is overleden, is het belangrijk dat je de nog openstaande uren zo snel mogelijk factureert (informeer welk adres en contactpersoon je het beste kunt gebruiken). Nabestaanden van de cliënt declareren de uren aan de hand van jouw factuur bij de SVB of de zorgverzekeraar.

De zorgovereenkomst van opdracht eindigt van rechtswege als jouw pgb-cliënt overlijdt. Dit betekent dat jouw opdracht met bijbehorend inkomen dus direct stopt.

Soms is het mogelijk een eenmalige uitkering te ontvangen om het inkomen dat wegvalt te compenseren. Dit geldt uitsluitend voor pgb-zorg die wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. Het pgb vanuit de Wlz betalen ze uit via het zorgkantoor, pgb’s vanuit de Wmo en Jeugdwet via gemeenten. Ze stellen de volgende voorwaarden:

  • Er moet een geldige zorgovereenkomst zijn;
  • Er is budget beschikbaar;
  • De gemeente heeft toestemming gegeven (Wmo en Jeugdwet).

Het is niet mogelijk de eenmalige uitkering als zorgverlener aan te vragen. Je kunt de uitkering dus alleen schriftelijk door de nabestaanden of wettelijk vertegenwoordiger laten aanvragen bij de gemeente of zorgkantoor. Binnen zes weken brengen ze de nabestaanden ook op de hoogte of ze de uitkering wel of niet verstrekken.

Meer informatie is te vinden op de website van de SVB.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 19000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket