Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

jeugdhulp

Laatste update 2 november 2021 om 12:31

Om jou als professional in de jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen, zijn er richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke- en praktijkkennis maar ook op ervaringen van cliënten met deze zorgvormen. Ze zijn bedoeld om jou een handleiding te geven zodat je voor jouw cliënt tot passende zorg komt. Via dit artikel geven we je informatie over deze richtlijnen. 

Wettelijke grondslag gebruik van richtlijnen

Als jeugdprofessional ben je op grond van (artikel 4.1.1 van) de Jeugdwet verplicht om te handelen volgens professionele standaarden. De richtlijnen gelden als een vakinhoudelijke norm en zijn onderdeel van deze professionele standaarden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op het naleven ervan. Het toetsingskader dat zij hiervoor gebruiken vind je op hun website

Waarom zijn richtlijnen belangrijk?

Tijdens de dag voor de Jeugdzorgprofessional gaven jullie aan richtlijnen belangrijk te vinden. Ze geven duidelijkheid in de stappen die gezet moeten worden, leiden tot eenduidig handelen, bieden structuur en zorgen voor een basis om de jeugdhulp en –bescherming in te vullen. Jullie gebruiken de richtlijnen in het gesprek met de cliënt (en ouders) maar ook in reflectiemomenten tijdens of na afronding van de  zorg. In gesprek met beroepsgenoten dienen de richtlijnen vaak als leidraad. Kortom de richtlijnen ondersteunen jou bij het uitvoeren van je beroep.

Afwijken van richtlijnen

Er zijn praktijksituaties denkbaar waar het toepassen van richtlijnen niet of niet volledig mogelijk is. Wanneer (een onderdeel van) de richtlijn niet in het belang van de cliënt is, kun jij hier als professional in samenspraak met (de ouders van) de cliënt van afwijken. Dit hoort bij jouw autonomie en vakmanschap

Natuurlijk moet je als jeugdzorgprofessional een inspanning leveren om de richtlijnen toe te passen. Je behoort ze altijd mee te nemen in jouw handelen. Er is echter ruimte om een weloverwogen besluit te nemen en ervan af te wijken.

De richtlijnen bieden een kader waarbij jouw eigen beoordeling noodzakelijk blijft. Jeugdigen hebben tenslotte behoefte aan maatwerk. De omstandigheden van de situatie wegen mee in het al dan niet of deels niet gebruiken van de richtlijnen.

Wanneer je beslist af te wijken van de richtlijnen dan doe je er goed aan vast te leggen welke afwegingen je hebt gemaakt. Denk hier bijvoorbeeld aan een omschrijving van de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat jij afweek van de richtlijnen. Het zorgt ervoor dat je ook achteraf jouw besluit kunt onderbouwen.

Hoe te gebruiken?

Er zijn momenteel 17 richtlijnen beschikbaar via de website richtlijnenjeugdhulp.nl. Deze zijn verdeeld in drie categorieën: problematiek van de cliënt, de hulpvorm en het proces. De richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ kun je zien als een basis die boven de andere richtlijnen hangt.

Per richtlijn is een aantal onderdelen beschikbaar: de complete richtlijn, werkkaarten, informatie voor ouders en de onderbouwing (je vindt deze per richtlijn onder het tabblad ‘Downloads’). De informatie voor ouders is een soort samenvatting van de richtlijn. Wanneer je een richtlijn niet direct inzet maar er wel over geïnformeerd wil zijn, is dit een behulpzaam onderdeel.

Heb je vragen over (het gebruik van) de richtlijnen dan kun je via het formulier op hun website contact opnemen.

Door wie en voor wie?

De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn ontwikkeld door de beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). 

Ze gelden voor jeugdprofessionals die zich hebben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd als jeugdzorgmedewerker, pedagoog of psycholoog. De richtlijnen hebben verder betrekking op BIG-geregistreerde jeugdprofessionals (bijvoorbeeld een GZ-psycholoog). Natuurlijk kunnen de richtlijnen ook gebruikt worden door ouders en andere zorgprofessionals die met jeugdigen werken. 

Meer informatie

Op de website van de richtlijnen is veel informatie overzichtelijk samengebracht. Wil je graag meer informatie over jouw beroepsregistratie dan kun je terecht bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daarnaast is er het platform ‘Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming’ dat werkt aan het uitvoeren van de Jeugdwetdoelen. 

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket