Vergewisplicht: een garantie voor goede zorg

vergewisplicht

Laatste update 29 juli 2022 om 11:36

Zorgaanbieders moeten zich vergewissen (verzekeren) van het functioneren van hun zorgverleners in het verleden. Dat is een van de verplichtingen die in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) staat. Maar wat betekent de vergewisplicht voor jou als zzp’er?

Vergewisplicht

De vergewisplicht is een onderdeel dat is opgenomen in de Wkkgz. ‘Vergewissen’ betekent letterlijk verzekeren. Als een opdrachtgever jou als zzp’er inhuurt, moet hij er namelijk zeker van zijn dat jij geen gevaar vormt voor je cliënten. En dat jouw functioneren en/of gedrag in het verleden het verlenen van goede zorg op geen enkele manier in de weg staat. Je opdrachtgever is daarom verplicht om jouw arbeidsverleden te controleren.

Uitzendkracht

Ook als je een uitzendkracht bent, is een zorgaanbieder verplicht om onderzoek te doen naar je geschiktheid. Ben je vrijwilliger of mantelzorger? Dan is een zorgaanbieder niet verplicht om je geschiktheid te onderzoeken. Maar het mág wel.

Ook voor zorginstellingen

De vergewisplicht geldt voor alle zorginstellingen. Hoe opdrachtgevers aan deze plicht voldoen? Dat is iets waar ze zelf invulling aan mogen geven, zegt de overheid. Ze kunnen op een aantal manieren doen.

Je opdrachtgever belt je vorige werkgevers op

Tijdens de sollicitatieprocedure kunnen opdrachtgevers vragen om referenties. Goed om te weten: ze mogen alleen met jouw toestemming bellen naar je vorige werk- of opdrachtgever.

Je opdrachtgever raadpleegt het BIG-register

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De wet BIG is in het leven geroepen om patiënten en cliënten te beschermen tegen ‘ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners’. Deze personen moeten zich verplicht registreren:

 • Apotheker
 • Arts
 • Fysiotherapeut
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Tandarts
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige.

Ook kunnen opdrachtgevers het register met tuchtrechtuitspraken of een ander register van de beroepsgroep raadplegen.

Je opdrachtgever vraagt je om een VOG-verklaring.

We hebben daar een aparte pagina aan gewijd waar je er meer over kunt lezen.

Je opdrachtgever doet navraag bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Opdrachtgevers mogen dit alleen doen als ze vinden dat hier een aanleiding voor is. Hoe de inspectie hiermee zal omgaan, is nog niet helemaal duidelijk.

Citaat uit de wet

‘Indien de zorgaanbieder een instelling is:

 • Vergewist hij zich ervan dat de wijze waarop zorgverleners die zorg verlenen aan zijn cliënten, in het verleden hebben gefunctioneerd, niet in de weg staat aan het inzetten van de zorgverleners bij het verlenen van zorg
 • Doet hij slechts zorg verlenen door zorgverleners of opdrachtnemers met wie hij, tenzij sprake is van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking, een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten die waarborgt dat zij zich bij hun werkzaamheden laten leiden door de op de zorgaanbieder rustende wettelijke verplichtingen en de regels die de zorgaanbieder heeft vastgesteld omtrent de zorgverlening.’

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket