Professionele standaarden binnen de Wkkgz

Laatste update 28 maart 2022 om 10:51

We gaan in op de uitwerking van de eisen vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) voor zzp’ers. Onder het eerste onderdeel ‘kwaliteitssysteem’ wordt het volgen van professionele standaarden aangehaald. Wat wordt daaronder verstaan? Alhoewel de eisen voor een kwaliteitssysteem minder zwaar zijn dan bij een reguliere zorgorganisatie, wordt wel verwacht dat een zzp’er gericht is op goede zorg en op verbetering van zorgverlening. Je moet dus een lerende zorgverlener zijn. Daar is een kwaliteitssysteem voor nodig, zo stelt de wetgever.

Volg professionele standaarden

Professionele standaarden zijn in feite datgene dat door de beroepsgroep zelf als professioneel handelen wordt gezien. Beroepsorganisatie V&VN schrijft hier bijvoorbeeld het volgende over: “De professionele standaard is de kapstok waaraan de algemeen aanvaarde uitgangspunten van de zorgverlening zijn opgehangen. Denk hierbij aan richtlijnen, de beroepscode, de beroepsprofielen, regel- en wetgeving, normen en eisen van het kwaliteitsregister, handreikingen etc.”  Als zzp’er word je dus geacht om deze standaarden te kennen voor zover zij betrekking hebben op jouw beroep.

Jouw beroepsgroep

Voor een groot aantal beroepen in de zorg is er een beroepsorganisatie, die zich dagelijkse bezig houdt met de ontwikkeling van jouw vak. Het Zorginstituut heeft met de site Zorginzicht geprobeerd om een overzicht te bieden over welke standaarden er zijn. Het komt voor dat er nog geen beroepsorganisatie bestaat voor bepaalde beroepen, terwijl je wel al onder de WKKGZ valt. In zo’n geval dien je op andere wijzes te komen tot weloverwogen professioneel oordeel over waarom je de dingen doet die je doet. Kom je zelf tot zo’n oordeel, of besluit je af te wijken van de geldende beroepsstandaard die er is, beschrijf dan waarom je dat doet in het cliëntdossier. Op die wijze bewijs je dat je nadenkt over welke keuzes je maakt en waarom.

Wat wel? En wat niet?

Ook afbakening hoort bij de professionele standaarden. Weten wat je wel doet, is minstens net zo belangrijk als weten wat je niet doet. Het is zeer risicovol als je een zorgaanbieder hebt – dus zorgverlener in dit geval – die aangeeft dat hij of zij ‘alles kan’ en dat ‘alles mogelijk is’. Op welk moment je dingen niet doet en overlaat aan een zorgverlener met een andere of hogere specialisatiegraad, heeft alles te maken met professionaliteit. Welke cliënten kun je zelf zorg verlenen en in welke gevallen delegeer je de zorg naar een andere partij? Het maken van afspraken hierover en het beschrijven van die afspraken is van groot belang.

Controle op jouw handelen

Stel dat je ondervraagd wordt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, wat gebeurt er dan? Op welke wijze kijken zij naar de zorgverlener? Tot nu toe heeft de IGJ zich helaas nog niet uitgesproken over de wijze waarop zij zzp’ers beoordeeld. Hieronder een passage uit een ander toezichtskader van de IGJ, dat op dit onderdeel bij zzp verzorgenden en verpleegkundigen best weleens van toepassing zou kunnen zijn.

De norm: Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg, ondersteuning en risico’s op basis van de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 

De inspectie kijkt hoe zorgmedewerkers als professional beoordelen welke zorg iemand nodig heeft. Daarnaast kijkt de inspectie hoe zorgmedewerkers afwegingen maken tussen de eigen regie van de cliënt en mogelijke risico’s die daarmee samengaan. Worden de wensen en behoeften en de regie van de cliënt hierin goed meegewogen? Worden risico’s goed in beeld gebracht? En worden deze goed afgewogen? Ook kijkt de inspectie bijvoorbeeld hoe de zorgaanbieder ervoor zorgt hij/zij op de hoogte is van deze risico’s. Een belangrijk aandachtspunt voor de inspectie is hoe de keuze wordt gemaakt om vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten. Hoe wordt dit overlegd met de cliënt of met zijn naasten? En hoe, wanneer en hoe vaak worden deze keuzes gemaakt, geëvalueerd en aangepast? Daarnaast let de inspectie erop of de zorg die is afgesproken op het juiste moment wordt gegeven. En of deze zorg past bij de behoefte van de cliënt op dat moment.

Tot zover het onderwerp ‘volg professionele standaarden’.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 25000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket