Wat biedt de Wkkgz mij?

Laatste update 4 mei 2021 om 10:20

De ‘’Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg’’ (Wkkgz) zorgt ervoor dat jij als zorgverlener betere zorg kunt bieden aan je cliënten. De nieuwe wet heeft een aantal uitgangspunten die daarvoor zorgen. Het grootste doel van de Wkkgz is om openheid te bieden over klachten en ongewenste gebeurtenissen, en daarvan te leren. Op die manier kun jij als zorgverlener ervoor zorgen dat je de zorg kunt verbeteren en je kwaliteit van zorg kunt borgen. Immers, van fouten kun je leren.

Met de ingang van de nieuwe Wkkgz is er een betere en snellere aanpak van klachten, de cliënt kan gratis terecht bij een klachtenfunctionaris, die vervolgens bemiddelt tussen beide partijen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een goed gesprek tussen cliënt en zorgaanbieder de beste manier is om een klacht op te lossen. Dit kan met behulp van een klachtenfunctionaris. Als dat gesprek niet tot een oplossing leidt dan kan de cliënt in beroep gaan bij een geschilleninstantie. Een geschilleninstantie is onafhankelijk en doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.
Ook is het volgens de Wkkgz verplicht om incidenten te registreren en te melden, dit zorgt voor een georganiseerd systeem en het biedt een open en transparante band met de cliënt. De meldplicht voor zorgaanbieders is ook uitgebreid, voortaan met jij als zorgaanbieder alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden. Alsook het ontslag van medewerkers als hij of zij ernstig disfunctioneert.

Daarnaast is het van belang dat er een cliëntendossier wordt bijgehouden. Hierin komen verschillende punten naar voren zoals het overleg over de behandeling, welke dag er wat is gedaan maar ook incidenten komen hierin terug. Meer weten over de invulling van dit dossier, klik hier.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket