Wat gebeurt er als ik niet aan de Wkkgz voldoe?

Laatste update 4 mei 2021 om 09:40

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op het naleven van de Wkkgz. Met de ingang van de Wkkgz is de reikwijdte een stuk groter geworden. Zo vallen nu ook de alternatieve zorg, de cosmetische zorg en de solistisch werkende zorgverleners onder de wet. Indien je niet voldoet aan de Wkkgz kan de IGJ je een maatregel opleggen.

De IGJ controleert niet de werkzaamheid, maar grijpt wel in bij misstanden. Zodra er een melding komt over een misstand gaat de IGJ toezicht uitvoeren. Op die manier krijgen zij ook inzicht wat de grootste risico’s zijn in elke sector. De IGJ houdt zich niet bezig met klachten over de geleverde zorg, dat doet een klachtenfunctionaris. En bij echte misdrijven dan blijft het OM degene die daarover gaat. Er zijn 5 type maatregelen:

 • Strafrechtelijke maatregelen
 • Tuchtrechtelijke maatregelen
 • Bestuursrechtelijke maatregelen
 • Corrigerende maatregelen
 • Advies en stimuleringsmaatregelen

De maatregelen staan op volgorde van ernstigheid. Strafrechtelijke maatregelen en tuchtrechtelijke maatregelen zijn de ernstigste maatregelen. Hierbij kun je denken aan een aangifte bij het OM, een tuchtklacht of een opsporingsonderzoek.
Bij bestuursrechtelijke maatregelen kan bijvoorbeeld je vergunning of certificaat worden ingetrokken. Maar er kan ook een bevel, aanwijzing, boete of last onder dwangsom worden aangerekend. Een corrigerende maatregel is bijvoorbeeld het verscherpen van het toezicht of een verbeterplan opstellen.
Een aantal voorbeelden van advies en stimuleringsmaatregelen zijn campagnes, brieven, tijdschriften en rapporten die je aangereikt krijgt om jezelf in te lezen en te verbeteren.

Type maatregel bepalen

Om te bepalen wat voor maatregelen er genomen moeten worden zijn er ook bepaalde tabellen gemaakt. Hierbij wordt het type ‘schade’ ten opzichte van de omvang bepaald, dus het aantal gevallen en het gevolg daarvan. Ook kijken ze naar de kans van herhaling en de houding die jij als zorgaanbieder aanneemt. Al deze factoren samen bepalen wat voor maatregel passend is. Hoe de IGJ aan deze informatie komt is wisselend. Als zorgaanbieder ben je verplicht om calamiteiten te melden bij de IGJ. Maar ook klachten die worden ingediend bij het Landelijk Meldpunt Zorg worden bij ernstige klachten doorgespeeld naar de IGJ. Je moet dan kunnen aantonen dat je de klacht / het misstand hebt waargenomen en daar ook een verbeterplan op doorvoeren. Dit moet je kunnen aantonen als de IGJ hier naar vraagt. Als de IGJ vindt dat er niet voldoende verbetering is, of dat het niveau onvoldoende is, dan worden er maatregelen genomen. Voor meer informatie kun je hier het handhavingskader bekijken van de IGJ.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 36.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket