Wat is het belang van een goede klachtenafhandeling?

Geplaatst op: 10 januari 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Het is van groot belang dat je klachten goed afhandelt, elke klacht is namelijk ook een kans, een kans om je bedrijf en je zorg te verbeteren. Jij kunt als ondernemer veel leren van de klachten van jouw cliënten. Het is dus belangrijk dat je het voor je cliënten zo makkelijk mogelijk maakt om een klacht te bespreken en in te dienen. Als een cliënt niet bij jou terecht kan met zijn of haar klacht, dan bestaat de kans dat hij of zij het met anderen bespreekt wat kan leiden tot slechte mond-tot-mond reclame.

Bij een klacht adviseren wij om eerst samen met de cliënt tot een oplossing te komen, op het moment dat jij een klacht naar wens afhandelt dan is de kans groot dat jullie zorgrelatie verbetert. Als dit niet lukt, je komt samen niet tot een oplossing, dan kan de cliënt mogelijk terecht bij een gratis onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zorg dat het voor de cliënt duidelijk is waar hij of zij dan terecht kan.

De klachtenfunctionaris gaat met beide partijen in gesprek en probeert op die manier tot een oplossing te komen. Als ook dit niet tot een oplossing leidt, dan kan de cliënt het geschil neerleggen bij de geschillencommissie. De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak. Zij kunnen ook boetes opleggen oplopend tot €25.000,- voor de zorgverlener, ook voor de cliënt kunnen er consequenties aan zitten. Dus voor beide partijen is het zinvol om samen tot een oplossing te komen, en de klacht goed af te handelen.

Dit artikel delen