Wat staat er in de Wkkgz over kwaliteit?

Laatste update 4 mei 2021 om 10:12

Je wilt als zorgverlener goede zorg verlenen, maar verzekeraars, cliënten en de inspectie gezondheidszorg en jeugd willen ook dat je goede zorg verleent. Om dit aan te tonen wordt er vereist dat je een kwaliteitssysteem inricht.

Dit kwaliteitssysteem heeft de volgende uitgangspunten:

 • Je volgt de professionele uitgangspunten.
 • Je houdt cliëntendossiers bij en registreert daarin de resultaten van je behandelingen en/of zorgverlening. Hierin leg je de ervaringen van de je cliënt in vast.
 • Je registreert klachten van je cliënten .
 • Je registreert incidenten en informeert je cliënt hierover, en zo nodig de IGJ.
 • Periodiek bekijk je de resultaten/klachten/incidenten en voer je verbeteringen door.

Voorheen was er van alles te vinden over richtlijnen, zorgstandaarden, vragenlijsten en indicatoren, maar nergens was een volledig overzicht wat toegespitst was per beroepsgroep. Hiervoor is een kwaliteitsbibliotheek opgericht, een verzamelplaats voor gegevens over de kwaliteit van zorg. De kwaliteitsstandaarden bibliotheek vind je hier.

Ook is het belangrijk dat je cliëntendossiers bijhoudt waarin je de resultaten van behandelingen en/of zorgverlening vastlegt. In het cliëntendossier staan de volgende dingen:

 • Het BSN nummer ( enkel bij Wlz- of Zvw-zorg).
 • Naam en AGB code behandelaar.
 • Data en tijdstippen van de behandelingen.
 • Relevante feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de cliënt.
 • De door jou gestelde diagnoses.
 • Voorkeuren en/of doelen van de cliënt.
 • De door jou voorgestelde behandeling/zorgverlening.
 • Verdere afstemming met de cliënt over de mogelijke behandelopties.
 • Beargumenteerde afwijking van geldende standaarden.
 • De toestemming van de cliënt voor de samen gekozen behandeloptie.
 • De resultaten van de behandeling.
 • Eventuele incidenten die merkbare gevolgen nu of in de toekomst kunnen hebben voor de cliënt.
 • De ervaringen van de cliënt.

Al deze gegevens moeten achter slot en grendel liggen en mogen niet door onbevoegden ingezien worden. Gebruik hiervoor altijd een persoonlijk wachtwoord, ook voor de PC die wordt gebruikt, om ervoor te zorgen dat de privacy wordt gewaarborgd. Het cliëntendossier behoort namelijk tot het beroepsgeheim. Sinds de AVG van kracht is gegaan in 2018 wordt er meer van je verwacht om op orde te hebben. Lees hier meer.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket