Wat heeft de Wkkgz met de bescherming van persoonsgegevens te maken?

Geplaatst op: 7 februari 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Met de ingang van de Wkkgz is er een duidelijke klachtenprocedure ontstaan in de zorg. Ook is er met de ingang van de Wkkgz geregeld dat de persoonlijke gegevens van zowel de zorgverlener als de cliënt beschermd zijn.

Zo geldt er een geheimhoudingsplicht voor alle personen die betrokken zijn bij de klachtenprocedure. Dit kan gaan om een voorval, een ongewenste gebeurtenis of een meningsverschil. Er mogen alleen gegevens aan anderen worden gegeven indien de cliënt hiermee instemt. Als jij er met je cliënt niet uitkomt dan kan de cliënt terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris of geschilleninstantie. Het is verplicht om daarbij aangesloten te zijn als zelfstandige zorgverlener.
Een geschilleninstantie geeft altijd een bindend advies en mag de uitspraak ook openbaar maken. Er mag dan niet te herleiden zijn over wie het gaat, dit geldt zowel voor jou als voor de cliënt. Dan heb je nog te maken met het melden van incidenten. Het is belangrijk dat medewerkers onzorgvuldigheden of ongewenste gebeurtenissen in de zorg kunnen melden. Hiervoor moet je een VIM protocol inrichten. VIM staat voor Veilig Incidenten Melden. Als zorgverlener is het van groot belang dat medewerkers op een veilige manier een incident kan melden binnen de eigen organisatie. Alleen aangewezen medewerkers mogen deze gegevens vervolgens bekijken en analyseren. Op die manier kun je de veiligheid van de zorg verbeteren. Verder heeft niemand anders toegang tot deze gegevens. Het OM (Openbaar Ministerie) heeft wel toegang tot deze gegevens, maar mag deze alleen raadplegen bij zware verdenkingen. Dit kunnen ernstig strafbare feiten zijn zoals moord of doodslag. Hiervoor moeten zij toestemming vragen aan de rechter-commissaris.

Dit artikel delen