Informatie verplichting

Patiënten hebben recht op keuze-informatie. Als zzp’er móet je op verzoek van patiënten dan ook voorlichting kunnen geven over de behandeling die je ze geeft. De achterliggende gedachte: op deze manier kunnen patiënten zelf een goede keuze maken tussen verschillende zorgaanbieders.

Welke informatie

Informatie verplichting, Solopartners
Je bent als zzp’er dus verplicht om patiënten te informeren over de zorg die je hen biedt. Je moet tijdig informeren, zorgvuldig informeren en de informatie moet vergelijkbaar zijn voor de consument. Daarnaast mag de informatie niet misleidend zijn.

Tijdig  informeren

Als jouw cliënt je direct betaalt, of als hij erom vraagt, dan moet je aangeven welke prestaties in rekening gebracht gaan worden. Ook moet je aangeven tegen welk tarief. En indien van toepassing of het tarief incl of excl. btw is.

Zorgvuldig informeren

Geef aan hoeveel consulten je cliënt naar verwachting nodig heeft. Vertel wat er met zijn gegevens gebeurt en wie daar inzage in heeft.

Ook als je een cliënt door gaat verwijzen naar een andere zorgaanbieder kan je zorgvuldig zijn. Adviseer je cliënt over de verschillende mogelijkheden. Geef aan wat de eventuele voor- en nadelen zijn. En geef aan dat hij een keuzevrijheid heeft.

Op financieel gebied kan je zorgvuldig zijn in het aangeven van je tarieven. Wordt het vergoed door de verzekering? Geldt er een eigen bijdrage? Zijn er nog bijkomende kosten?

Kortom eigenlijk alles wat je cliënt nodig heeft om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Vergelijkbare informatie

Tarieven

Als er vrije prijzen gelden, dan kan het zo zijn dat je verplicht bent om standaardprijslijsten te hanteren. Zichtbaar voor je cliënten. Meer over deze informatie verplichting kan je op de website van de Nza vinden.

En zoals hiervoor al is verteld, wat wordt er vergoed door verzekeringen en hoe hoog zijn de eigen bijkomende kosten.

Kwaliteit en werkzaamheid

Geef aan wat de bewezen werkzaamheid van de behandeling is en welke kwaliteit je levert. Hierbij kunnen cliëntervaringen een goed hulpmiddel zijn.

Tip: Maak een brochure waarin je omschrijft welke behandelingen je geeft. Daarin schrijf je hoe succesvol deze behandelingen zijn en welke tarieven je hanteert. Zet deze informatie ook op je website, eventueel als downloadbare pdf.

De cliëntervaringen zijn erg belangrijk voor je betrouwbaarheid. Vraag actief naar de ervaringen van je cliënten met jouw zorg. Vraag toestemming voor anonieme publicatie. En vergeet niet om ze ook op je website te publiceren.

Transparantie

Als je op bovenstaande manier te werk gaat, dan ben je transparant over de kwaliteit van je werk. Jouw cliënten zijn dan in staat om een goede keuze voor een behandeling te maken.

Je hebt dan voldaan aan het recht op keuze-informatie van jouw cliënt, als onderdeel van de informatieverplichting.*

Citaat uit de wet:
‘De zorgaanbieder verstrekt de cliёnt, teneinde hem in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken tussen verschillende zorgaanbieders, op diens verzoek informatie over de door zorgaanbieder aangeboden zorg, waaronder begrepen de tarieven en de kwaliteit, alsmede over de ervaringen van cliënten met die zorg.’

* Voor alle regels omtrent transparantie zorgaanbieders, bekijk deze pdf van de Nza

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket