Klachtenregeling

Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg uit 2015 is iedere zorgondernemer verplicht ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.’

Vanaf 01-01-2016 is de Wkkgz van kracht, deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliënt klachten.

Onze klachtenregeling

Als zelfstandige in de zorg kun je je aansluiten bij onze klachtenregeling. Deze klachtenregeling voorziet in een Klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie (de klachtencommissie is komen te vervallen). De klachtenregeling is een onderdeel dat geregeld dient te worden vanuit de wetgeving Wkkgz. De wetgeving behelst meer dan enkel je aansluiten bij een klachtenregeling en geschilleninstantie.

Naast bovengenoemde factoren is het van belang dat je volgens kwaliteitssystemen werkt, aantoonbaar leert van incidenten en bijvoorbeeld incidenten meld. Wij bieden je met ons kwaliteitspakket de tools aan om de andere zaken omtrent deze wetgeving gemakkelijk in te kunnen vullen.

Wanneer je jezelf als SoloPartners lid aansluit bij onze Klachtenregeling is het zelfs zo dat je geen eigen bijdrage per klacht betaald.

Aanmelden

Wil je lid worden? Klik dan hier.

Als lid van SoloPartners kun je gebruik maken van veel voordelen, als zorgverlener maar ook als ondernemer.
SoloPartners faciliteert en organiseert in jouw belang, zodat jij je aandacht kunt richten op de zorg.