Bericht geplaatst 11 februari 2020 om 10:56

Vanuit de sector zorg en welzijn meldden zich vorig jaar gemiddeld 1600 professionals per maand bij de Kamer van Koophandel voor het starten van een eenmanszaak. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ligt het totaal aantal bedrijven met 1 persoon voor deze sector inmiddels op 137.000. 

Verviervoudiging aantal zzp’ers in 10 jaar

In 2009 waren er ruim 32.000 professionals actief als zzp’er in zorg en welzijn. Eind 2019 waren dat er bijna 140.000 binnen de sector ‘Zorg en Welzijn’. Deze ruime verviervoudiging laat zien hoe populair het zzp-schap in zorg en welzijn geworden is. De gemiddelde groei met gemiddeld 10.000 zzp’ers per jaar onderstreept wat ons betreft de behoefte aan ruimte die professionals hebben ten opzichte van het dienstverband. Gemiddeld hebben deze professionals 19 jaar ervaring (1709 respondenten), zo blijkt uit ons laatste onderzoek.

Uit de grafiek hiernaast valt op te maken dat het totaal aantal zzp’ers geleidelijk aan groeit.

                                                         SoloPartners de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg!

2019 recordjaar aantal zzp inschrijvingen

Als we kijken naar de afgelopen vijf jaar, dan zien we een record aantal oprichtingen van het aantal zzp’ers in de zorg in 2019. De ruim 19.000 nieuwe inschrijvingen van vorig jaar, laat recordjaar 2018 (bijna 17.000 inschrijvingen) achter zich. Met zoveel nieuwe inschrijvingen per jaar zou je verwachten dat het totaal aantal zzp’ers in de zorg harder zou groeien dan de 10.000 per jaar die hierboven benoemd staat.

Dit wordt verklaard door het aantal uitschrijvingen van zzp’ers. Het aantal opzeggingen ligt de afgelopen vijf jaar op een gemiddelde van 7000 zzp-ers per jaar. Omdat het aantal inschrijvingen het aantal uitschrijvingen overstijgt, groeit het totaal aantal zzp’ers in zorg en welzijn.

Aantal Wkkgz plichtigen steeg 20% in vijf jaar

In deze handreiking vanuit het ministerie van VWS is te lezen dat de (Kamer van Koophandel) SBI-codes 47.73 (apotheken), 47.74 (winkels in medische en orthopedische artikelen), 86 (gezondheidszorg), 87 (verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting) en 96.02(schoonheidsverzorging) onder de kwaliteitswet Wkkgz vallen. De gegevens van het CBS geven de mogelijkheid om daarop te selecteren.

In de grafiek hiernaast zie je de vijf SBI-codes van de KvK, afgezet tegen de afgelopen vijf jaar. SBI-code 86 (paars) groeide van ruim 72.000 in 2015 naar bijna 93.000 zzp’ers in 2019 en was daarmee koploper. Groen is het aantal kappers en schoonheidsverzorgers en ook die groeiden flink. De andere categorieën bleven ongeveer op eenzelfde hoogte liggen. Het totaal aantal zzp’ers die onder de Wkkgz viel bedroeg ruim 150.000 eind 2019. Dit totaal is hoger dan het totaal aantal zzp’ers in de zorg en welzijn, omdat de Wkkgz SBI-codes ook andere sectoren raken dan alleen zorg en welzijn.

Ook het aantal Wkkgz plichtige zzp’ers is fors gestegen. Aan de start van de Wkkgz op 1-1-2016 stonden zo’n 120.000 personen ingeschreven onder deze SBI-codes. Eind 2019 waren dat er dus ruim 150.000 – een stijging van 20% over vijf jaar.

Totaal aantal zzp’ers zorg en welzijn

Als we op een alternatieve wijze willen komen tot een totaal aan het aantal zzp’ers in de zorg, dan tellen we de gehele ‘Zorg en Welzijnssector’, dus SBI-codes 86, 87 en 88 op en vullen we dat aan met SBI-codes 47.73, 47.74 en 96.02 vanuit de Wkkgz. We krijgen dan  een combinatie van CBS cijfers uit het zorgdomein en andere zorg-gerelateerde domeinen. De getallen zijn dan nog sprekender.

Eind 2011 waren er 108.500 zzp’ers in zorg en welzijn.

Eind 2015 waren er 147.590 zzp’ers in zorg en welzijn.

Eind 2019 waren er 193.245 zzp’ers in zorg en welzijn.

Waarom zoveel nieuwe zzp’ers?

Dat het aantal inschrijvingen in zorg en welzijn al jaren stijgt, is al langer bekend. Over het waarom zorgverleners deze stap maken doen wij zelf al langer onderzoek, maar wij zijn uiteraard niet onbevooroordeeld. Wat ons zelf vooral opvalt is dat er tot op heden geen grootschalig onderzoek is gedaan naar het waarom flex in de zorg flex wordt. Ook het recente rapport van Borstlap redeneert niet vanuit het gedrag van de professional, maar vanuit de aanname dat werkenden die zzp’er worden, vooral gebruik maken van het fiscale systeem. Wij zelf zijn overtuigd van het feit dat de beweging van de professional naar zzp-schap, vooral gedreven wordt om afstand te nemen van het dienstverband. Al onze artikelen en communicatie ten spijt, heeft dit nog niet tot logische nieuwsgierigheid geleid. Een breed onderzoek naar waarom de groep zzp’ers in de zorg zo sterk stijgt, blijft tot nu toe uit.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket