Achter iedere zzp’er zit een ervaren zorgprofessional. Zie jij hem ook?

Bericht geplaatst 4 juni 2019 om 13:30

De negatieve berichtgeving over zzp’ers in de zorg moet stoppen. Laten we het vooral gaan hebben over het faciliteren van deze ervaren zorgprofessionals, zodat we ze behouden voor de zorg. SoloPartners werkt hard aan het andere geluid over zzp’ers in de zorg. Wat is onze boodschap hierbij?

Een zzp’er in de zorg had ooit een dienstverband

Het leeuwendeel van de 135.000 zzp’ers in de zorg was ooit een zorgverlener met een dienstverband. Binnen het onderzoek dat we doen onder onze leden zien we weliswaar steeds meer schoolverlaters starten als zzp’er in de zorg, maar dat is verhoudingsgewijs een zeer klein percentage. De gemiddelde zelfstandige zorgprofessional was ooit in dienst, maar nu niet meer. Deze zorgprofessional loopt dus met flink wat jaren ervaring de Kamer van Koophandel binnen. Werkgevers zouden liever zien dat deze ervaren zorgverleners zouden solliciteren en balen van het feit dat zij voor zichzelf kiezen. Dit heeft negatieve publiciteit tot gevolg.

Als een zorgverlener met een KvK-nummer in de hand wegloopt, voelt deze zich vooral nog steeds zorgprofessional en (nog) niet zozeer ondernemer. In het gedrag en denken is niet zomaar iets veranderd, maar er wordt wel heel anders naar hem of haar gekeken. Dat er met regelmaat negatief wordt bericht over ‘dé zzp’er in de zorg’ is iets dat tot heel veel boosheid en frustratie leidt bij deze ervaren zorgverleners. Ze krijgen hiermee het idee dat zij er niet meer bij horen en daarmee lopen we het risico dat ze de zorg verlaten. Onacceptabel.

Zzp’ers in de zorg zijn geen professionals met een vlekje. Achter iedere zzp’er in de zorg zit een ervaren zorgprofessional. Richt je op de professional, niet op de arbeidsrelatie. Koester deze zorgverleners, want we hebben ze keihard nodig. Zo rooskleurig staat de arbeidsmarkt er niet voor namelijk.

Een zzp’er in de zorg is super flex

Duizenden zzp’ers in de zorg zijn als onderaannemer werkzaam voor zorgorganisaties. Zij lossen soms diensten op die niemand binnen een dienstverband nog wil of kan hebben, zoals bij terminale thuiszorg. Soms houden zij in groepsverband een operatiekamer draaiende, omdat vacatures niet vervuld worden maar patiënten wel een nieuwe knie nodig hebben. Met hun ruime ervaring en kennis kunnen zij soms een casus of situatie aan waar niemand binnen de organisatie beschikbaar voor was. Soms nemen zij cliënten in zorg omdat een zorgorganisatie nee zegt tegen die cliënt. En soms bieden zij zorg op maat waar geen ander dat kan.

De wet- en regelgeving waar een zorgprofessional met een KvK-nummer aan moet voldoen is veel breder dan bij een dienstverband het geval was. Dat levert veel voordelen op voor opdrachtgevers én cliënten. Een zzp’er in de zorg is naast zorgprofessional, ook zorgaanbieder en zorgondernemer en heeft daarmee een breder perspectief dan binnen het dienstverband gebruikelijk was. In de praktijk merken we dat zorgorganisaties de rol van opdrachtgever nagenoeg niet oppakken en de zzp’er vooral behandelen als verkapte uitzendkracht. Dit draagt bij aan verwijten over prijs en de voorwaarden waaronder de zzp’er werkt. Door deze berichtgeving krijgen deze zorgverleners vooral het idee dat er aandacht is voor wat zij kosten en niet voor wat zij opleveren. Een zzp’er in de zorg mag je zien en behandelen als een super flexkracht. Waardeer ze voor het feit dat ze er zijn en wat ze voor je betekenen.

Het verbijzonderen van deze groep zorgprofessionals als ‘dure flex’ is volstrekt onterecht, want duurder dan uitzendkrachten en detacheringsbureaus zijn zij niet. Met bijna 8% verzuim in de langdurige zorg kun je je afvragen of flex nog wel duurder is dan een dienstverband. De zzp’er in de zorg is bijzonder flex, maar dan moet je hier als opdrachtgever wel zorgvuldig mee omgaan. Heb je vragen over hoe je als opdrachtgever om moet gaan met zzp’ers in de zorg? Stuur ons een bericht >>

Een zzp’er in de zorg verdient een goede positie

De zzp’er in de zorg gaat niet meer weg en heeft het enorm goed naar haar zin als zzp’er in de zorg. Althans, totdat ze tegen de gebruikelijke problemen aanlopen. Betalingsproblematiek met een zorgverzekeraar. Geen mogelijkheid voor een contract met een zorgverzekeraar of zorgkantoor. Toch opeens btw moeten gaan rekenen aan klanten. Worden gelabeld met een ‘verkapt dienstverband’ door de Belastingdienst. Een onmogelijke overeenkomst bij een bemiddelende partij gepresenteerd krijgen. Het eenzijdig wijzigen van voorwaarden door een opdrachtgever.
De zzp’er in de zorg heeft het soms zwaar in de praktijk. In de zoektocht om zorg te kunnen verlenen op een manier die bij de professional past, struikelt deze voortdurend over de niet aansluitende praktijk.

De groei van het aantal zzp’ers in de zorg gaat harder dan hun positionering in de zorgsector en de problematiek is talrijk. Met de komst van de zzp’er in de zorg, komt ook de zorgplicht voor deze groep ervaren zorgprofessionals. Ze hebben iets nieuws nodig. Een positie tussen een dienstverband en zorgorganisatie in. Dat vraagt nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid nemen en vooral leiderschap tonen. 

Een zzp’er in de zorg is een ervaren zorgprofessional

Het is voor ons niet te bevatten dat een ervaren zorgprofessional die solliciteert een welkome professional is voor een zorgorganisatie, maar dezelfde zorgverlener met een KvK-nummer als commercieel en opportunistisch gezien wordt. Dit soort berichtgeving doet geweld aan de intenties van de zelfstandige zorgprofessional en holt het werkplezier uit. Daarnaast is het onacceptabel dat de rechten die de zelfstandige als formele zorgaanbieder heeft minder waard blijken dan die van een zorgorganisatie, terwijl de wetgever dat onderscheid sinds 2016 niet meer maakt. We moeten er vanaf dat de zzp’er in de zorg het sluitstuk is van de praktijk en als dank ook nog eens de deksel op de neus krijgt.

Het landschap van de arbeidsmarkt verandert. Dat dit voor de gezondheidszorg enorme uitdagingen met zich meebrengt mag duidelijk zijn. Werkvormen veranderen, organisatorische verbanden worden minder formeel en arbeidsrelaties worden flexibeler. De zzp’er in de zorg is een signaal van die veranderende praktijk en die veranderende behoeftes van zorgprofessionals. Je kunt vanuit het bestaande proberen vast te houden aan het oude, of kijken naar wat het nieuwe brengt en daar het beste van omarmen. We hopen de aankomende jaren die dialoog te zien ontstaan en leveren er graag onze bijdrage aan.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket