AOV en pensioen toch verplicht voor zzp’er?

Bericht geplaatst 21 mei 2019 om 11:19

De laatste weken wordt er weer veel gesproken en geschreven over het verplicht laten deelnemen van zzp’ers aan pensioenregelingen en verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid. Bijzonder daaraan is dat er door overheid, vakbonden en werkgeversorganisaties veel gesproken over zzp’ers maar vrijwel niet met zzp’ers of belangenbehartigers.

De vraag is dan ook of het belang van de zzp’er in al die besprekingen voorop staat, of dat het vooral gaat om het “systeem” van werknemersvoorzieningen dat niet meer functioneert. De flinke toename van het aantal zelfstandigen wordt – met name door vakbonden – beschouwd als oorzaak van dat probleem, terwijl het wat ons betreft een gevolg is.

En er wordt handjeklap gespeeld: Minister Koolmees heeft voor het kunnen doorvoeren van noodzakelijke pensioenhervormingen (voor werknemers!) de steun nodig van oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en de SP, en die willen in ruil daarvoor de AOV verplichten voor alle zelfstandigen. Ook hier gaat het de Minister dus niet direct om het belang van de zzp’ers zelf…

Het standpunt van SoloPartners is nog steeds ongewijzigd en duidelijk: wij zijn tegen het verplicht stellen van AOV en pensioen: het is aan de ondernemer zelf om die keuzes te maken.

Maar die keuzes moeten er dan wèl zijn

Voor zorgprofessionals lijken de mogelijkheden om een betaalbare, betrouwbare en passende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid te krijgen steeds moeilijker te worden:

 • De premieverschillen tussen lichte en zware beroepen wordt steeds groter. Er is steeds minder premiesolidariteit: de tarieven voor hoogopgeleide kenniswerkers gaan omlaag, terwijl de premies voor handen aan het bed toenemen.
 • De maximale eindleeftijd wordt voor zorgprofessionals beperkt tot 60, 62 of 65 jaar zodat er bij arbeidsongeschiktheid een gat tot aan AOW-leeftijd ontstaat. KRO Monitor besteedde hier recent aandacht aan: Verloskundigen zijn na hun 60e vrijwel niet meer te verzekeren.
 • Die AOW-leeftijd neemt de komende jaren verder toe, terwijl de eindleeftijd van de verzekeringen niet toeneemt: het gat wordt dus ook steeds groter.
 • arbeidsongeschiktheidsverzekeraars worden steeds selectiever in de medische acceptatie: het aantal uitsluitingen en afwijzingen neemt toe.
 • AOV’s sluiten nog steeds niet goed aan bij Broodfondsen. Bij een wachttijd van 24 maanden is het premievoordeel relatief laag en de dienstverlening voor preventie en interventies is niet altijd toegankelijk tijdens de wachttijd. Hier valt nog veel te verbeteren!
 • Veel lokale broodfondsen zijn (nog) niet geschikt voor starters: je moet minimaal een jaar zelfstandig ondernemer zijn.

Dat het aantal zelfstandigen in de zorg met een AOV zo laag is  ligt ook aan de hoge kosten en de beperkte mogelijkheden.

Verplicht stellen lijkt dan een makkelijke oplossing, maar het is wel met een kanon op een mug schieten: lang niet alle zelfstandigen hebben zo’n verzekering nodig, of willen daar zelf een keuze in maken.

Wat doet SoloPartners daar aan?

 • Belangenbehartiging in Den Haag.

De zorgsector biedt inmiddels aan ruim 140.000 zzp’ers een plek. Dat is meer dan 10% van het totaal aantal aan zzp’ers in Nederland. De groep verdient een goede positie binnen de zorgsector én dient gesprekspartner te zijn aan de landelijke zzp-beleidstafel. Wij maken ons daar hard voor,

 • Overleg met verzekeraars over knelpunten en oplossingen.

Ons doel daarbij is de AOV vrijwillig te houden, maar ook betaalbaar en betrouwbaar voor alle leeftijden.

Daarnaast moet er ook een goede en toegankelijke vangnetregeling komen voor mensen met een medisch verleden of aandoening en véél betere voorlichting over de al bestaande regelingen.

En we willen dat verzekeringen voor langdurige arbeidsongeschiktheid beter gaan aansluiten bij broodfondsen.

 • Wij zijn opzoek naar een passend alternatief!

In samenwerking met andere brancheorganisaties zitten we in een verkenning om de collectieve voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid onder de loep te neen. We zijn opzoek naar een product waar veel deelnemers kosten laag houden met elkaar en waarbij er gekozen kan worden voor kortere en langere looptijden als het op een uitkering aankomt.

Binnenkort meer informatie hierover!

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket