Arbeidsproductiviteit zzp’ers in de zorg hoger dan zorgverleners in loondienst

Bericht geplaatst 28 januari 2020 om 14:50

Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat de arbeidsproductiviteit van zelfstandigen achter blijft bij die van het midden- en kleinbedrijf, zelfs als deze aangeven samen te werken.Eindrapport Commissie Borstlap, pagina 39.

Hoe zit het met de arbeidsproductiviteit van zzp’ers in de zorg? Met bijna 1500 respondenten op onze laatste enquête geven zzp’ers in de zorg veel inzicht hoe hard zij werken en tegen welke voorwaarden zij dat doen. Een vergelijking met medewerkers in een dienstverband laat zien dat zzp’ers in de zorg meer werken, deels onbetaald werken en in eigen tijd hun scholing en administratie doen. Dat zij 2,5 keer minder vaak ziek zijn bespraken we vorige week.

Zo’n 1500 zzp’ers in de zorg vulden onze enquête in. Hieronder een aantal feiten over onze doelgroep.

Ervaring en tevredenheid

Zzp’ers in de zorg zijn met gemiddeld 19 jaar ervaring zeer ervaren te noemen. Toch is één op de tien zorgverleners direct na de opleiding gestart als zzp’er. Dit percentage stijgt. 80% van de ondervraagden geeft aan bewust voor het zzp-schap gekozen te hebben, omdat zij niet langer in een dienstverband wilden werken. 4% is zzp’er uit noodzaak en 16% is nog steeds (deels) in een dienstverband werkzaam. Het laatste dienstverband krijgt het cijfer 5,5. De kwaliteit van het zzp-schap wordt met een 8,5 beoordeeld. 65% van 1498 respondenten geeft aan de zorg te verlaten als zzp-schap niet meer mogelijk is. Op dit moment zijn zelfstandige zorgprofessionals gemiddeld 5,5 jaar actief als zzp’er.

Omzet, tarief en bemiddeling

De gemiddelde omzet van een zzp’er in de zorg bedraagt € 51.000 op jaarbasis en het uurtarief is afgelopen jaar gestegen van € 39 naar € 42 per uur – een stijging van 7%. Zzp’ers hebben gemiddeld 17 andere zzp’ers in hun directe netwerk zitten (geven 1302 respondenten aan) en staan gemiddeld bij 2 bemiddelingsbureaus ingeschreven. 70% van de zzp’ers in de zorg maakt slechts gedeeltelijk of helemaal geen gebruik van bemiddeling om aan opdrachtgevers te komen. De veelgehoorde stelling dat zzp’ers in de zorg ‘afhankelijk zouden zijn van bemiddelaars’ gaat dus niet op.

Hoe hard wordt er gewerkt?

Gemiddeld wordt er 4,5 dag in de week gewerkt door zzp’ers in de zorg. In een dienstverband is dat aanzienlijk minder, zoals bijvoorbeeld 21 uur in de kraamzorg. Zzp’ers besteden nog geen 50% van hun werkzame tijd als onderaannemer van zorgorganisaties. Zzp’ers in de zorg zijn dus zeer ‘hybride’ aan het werk en schommelen tussen het hebben van eigen cliënten en het werken als onderaannemer van zorgorganisaties. 22% van 1037 respondenten geeft aan afgelopen jaar zorg verleend te hebben die niet betaald werd. Zzp’ers in de zorg die onbetaald uren zorg verlenen, doen dit gemiddeld zo’n 8 uur per maand, oftewel 5% van hun werkzame tijd. Verzuim is met 2,4% veel lager dan de gemiddelde 5,9% die landelijk voor medewerkers in de zorg geldt. 70% van 1405 respondenten investeert minstens enkele dagen per jaar in scholing. Deze uren worden niet vergoed.

De zzp’er in de zorg: een zorgverlener die het wél volhoudt

De arbeidsproductiviteit van de zzp’er in de zorg is hoger dan die van medewerkers in loondienst. Zij werken gemiddeld meer uren per week, doen scholing en administratie in eigen tijd, zijn minder vaak ziek, zijn bereid om onbetaald uren te werken en ervaren meer werkplezier dan zij in een dienstverband deden. De stelling dat de arbeidsproductiviteit van zelfstandigen achter zou blijven, gaat wat ons betreft niet op voor de zorg. Zelfstandige zorgverleners hebben bewust gekozen voor hun bestaan als zzp’er en werken hard. Dat verdient respect en waardering, in plaats van de zwarte piet.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket