Bericht geplaatst 10 februari 2020 om 18:50

Minister de Jonge staat aankomende donderdag vanwege een Algemeen Overleg voor de Tweede Kamer en heeft ter voorbereiding zijn kamerbrief over zzp’ers in de zorg gepubliceerd. Deze belangrijke brief, die ‘Flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg’ heet bestaat uit 24 pagina’s en is het lezen waard als je zzp’er in de zorg bent. 

Steeds meer zorgprofessionals kiezen voor een flexibel bestaan en worden ‘flex’. De zzp’er in de zorg maakt onderdeel uit van die groeiende groep, maar wordt niet altijd even genuanceerd bekeken. De vraag was dan ook hoe deze Kamerbrief over de flexibilisering in de zorg uit zou pakken voor de zzp’er. Wat viel ons op?

SoloPartners ondersteunt de zelfstandige zorgprofessional.

Algemeen beeld

De brief spreekt genuanceerd over zzp’ers in de zorg. Zzp’ers die aan de slag willen met het ondernemerschap en voldoen aan wet- en regelgeving, moeten de ruimte krijgen. Voor het eerst wordt erkend en herkend dat sommige zorgprofessionals kiezen voor het zzp-schap uit onvrede over het dienstverband. Dat zegt iets over de kwaliteit van het werkgeverschap. Het afgelopen jaar hebben we de enquête resultaten van 2017 en 2018 met het ministerie gedeeld en dit heeft bijgedragen aan de beeldvorming over de zzp’er in de zorg. Onderzoeksresultaten worden gebruikt om bepaalde standpunten in te nemen. Hieronder een aantal punten die van belang zijn.

Van vast naar flex

We herkennen ons in het feit dat de verhoudingen tussen vast en flex in de zorg verstoord zijn geraakt, zoals deze kamerbrief stelt. Ook is het van belang te onderkennen dat de toename van flexibilisering een zelf versterkende spiraal is, omdat medewerkers in dienstverband het steeds zwaarder krijgen. Aandacht voor goed werkgeverschap is cruciaal, zodat zorgprofessionals die graag willen ondernemen in de zorg, dit vanuit de juiste drijfveren doen. Voor het eerst worden de redenen waarom zorgprofessionals flexibel worden beschreven en hiermee wordt de bal voor een groot deel bij werkgevers gelegd.

Ondernemende zelfstandige

Het ondernemerschap in de zorg krijgt de ruimte van het ministerie en dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Dat ondernemende professionals aan alle wet- en regelgeving behoren te voldoen nemen wij al langer als standpunt in en onze achterban steunt ons hierin. We zijn benieuwd naar hoe dat ondernemerschap volgens het ministerie van VWS precies wordt ingevuld en wat er van zelfstandigen wordt verlangd om het predikaat ‘ondernemende zelfstandige’ te verdienen. Ook interessant is de passage die beschrijft dat zorgverzekeraars bij onderhandelingen met zelfstandig werkende zorgverleners niet goed in positie komen. Dit zou bijdragen aan de groei van niet gecontracteerde zorg, terwijl het ministerie graag ziet dat dit minder wordt. Ook de zorgverzekeraars zijn dus aan zet.

Groei aantal zzp’ers

Ten aanzien van de groei van het aantal zzp’ers in de zorg zien wij andere getallen dan in de brief worden geschetst. Morgen lanceren we een artikel met wat getallen die wij bij het Centraal Bureau voor de Statistiek weghalen. De groei van het aantal zelfstandigen is wat ons betreft alleen maar sterker geworden de afgelopen jaren, terwijl deze brief stelt dat juist deze groei wat afgenomen is. Wij zien meer dan ooit tevoren dat zorgprofessionals op het punt staan om zelfstandig te worden. Het is misschien niet heel belangrijk dat we het precies met elkaar eens zijn hoeveel zzp’ers er exact zijn, maar dát de groep zo stevig groeit is iets dat we onder de aandacht blijven brengen.

Waarom is flex, flex geworden?

We lezen ook enige tegenstrijdigheid in de Kamerbrief over waarom zzp’ers in de zorg ontstaan. Enerzijds wordt beschreven dat de krapte op de arbeidsmarkt een reden zou zijn om te kiezen voor het zzp-schap, terwijl verderop in de brief uitgebreid stilgestaan wordt bij de kwaliteit van het dienstverband als reden om te vertrekken. Het ministerie lijkt daar wat in dubio te staan, mede ingegeven door het rapport van de commissie Borstlap, die stelt dat flex onder meer vanuit de geboden fiscale voordelen zou ontstaan. Wij zien zelf dat zorgprofessionals vooral vanuit de wens om niet langer in een dienstverband te willen werken de stap nemen. Het zou wat ons betreft belangrijk zijn om een einde te maken aan de aannames die gelden over de reden waarom flex in de zorg flex geworden is. Een stevig onderzoek naar de beweegredenen en tevredenheid van flex in de zorg zou wat ons betreft goed zijn voor de zorg.

Maximumtarief

In de kamerbrief wordt gesproken over een maximumtarief dat zou gaan gelden voor zzp’ers in de zorg die werken voor zorgorganisaties. Een verrassend standpunt. We zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van een maximumtarief voor zzp’ers bij onderaanneming bij zorgorganisaties. Hoe dit maximumtarief tot stand komt en of dit überhaupt haalbaar is, gaan wij op de voet volgen. Naar onze mening zijn er andere manieren om tot een balans te komen in tariefstelling en we gaan daar graag het gesprek over aan.

Sector breed toezicht is voorbarig

Daarnaast, last but not least, merken wij op dat er nogal wat onrust is veroorzaakt in de praktijk door de aankondiging van staatssecretaris Vijlbrief dat ziekenhuizen en privé klinieken op een sector brede aanpak binnen de DBA mogen rekenen. Als we aan de ene kant vaststellen dat de kwaliteit van het werkgeverschap ter discussie staat, dan is het voorbarig om in deze fase voor te sorteren op een sectorale aanpak in de zorg die tot doel heeft om werkgevers te helpen aan werknemers. Daarover binnenkort meer.

Samengevat

Tot zover onze beelden over deze belangrijke brief. Een Kamerbrief die nog niet heel concreet wordt, maar wel voldoende aanknopingspunten biedt voor verdere dialoog over hoe we de ondernemende zzp’er in de zorg goed positioneren. Wij zijn er klaar voor.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket