Centrale contractering via een coöperatie: wat zijn de voor- en nadelen?

Centrale contractering

Bericht geplaatst 16 juni 2020 om 14:26

Nu steeds meer zorgprofessionals de stap maken naar het zzp-schap, komt de vraag steeds vaker omhoog hoe deze groep gecontracteerd moet worden. De mogelijkheden voor een individueel contract worden teruggeschroefd en de coöperatieve samenwerking wordt hierbij steeds vaker als ‘oplossingsrichting’ benoemd door zorgverzekeraars. Ook marktmeester NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) schrijft in haar Monitor contractering wijkverpleging 2020: ‘éénpitter-zzp’ers worden net als vorig jaar door drie zorgverzekeraars niet gecontracteerd. Wel accepteren deze zorgverzekeraars zzp’ers, die aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband of coöperatie.‘ Zzp’ers lijken daarmee steeds meer naar een situatie van collectieve contractering gestuurd te worden. Nu niet-gecontracteerde zorg de aankomende maanden verder onder druk komt te staan en het PGB al langer onder druk staat, zijn zzp’ers over alternatieven aan het nadenken. In dit artikel een overzicht over de voor- en nadelen van collectieve contractering via een coöperatie.

Door deelname aan een coöperatie heb je een tweede onderneming

Deelnemen in een coöperatie betekent dat je vanaf dat moment in feite twee ondernemingen hebt, die beiden hun eigen verantwoordelijkheden kennen. Als zzp’er in de zorg heb en houd je vier rollen tegelijkertijd, namelijk als zorgprofessional, als ondernemer voor de Inkomstenbelasting, als solistisch werkend zorgverlener en wil je daarnaast graag buiten een dienstverband blijven. Die verantwoordelijkheden rondom jouw zzp-schap blijven hetzelfde, ook als je deelnemer bent in een coöperatie. Daar bovenop komen de verantwoordelijkheden van de coöperatie zelf en daar ben je als mede-eigenaar ook mede-verantwoordelijk voor. Door het contract met een financier (zoals een zorgverzekeraar) dient een coöperatie te voldoen aan alle eisen die gelden voor een zorgorganisatie. Kwaliteitsborging richting de cliënt, continuïteit van zorg organiseren, de eisen in het contract opvolgen; het zijn voorbeelden van waar de coöperatie voor tekent. Het is belangrijk dat jij als deelnemer beoordeelt of dit op een wijze verloopt waar jij achter staat. Dit kan bijvoorbeeld door het lezen van de stukken van jouw coöperatie en het bijwonen van een Algemene Leden Vergadering (ALV). Daarnaast speelt het buiten dienstverband proberen te blijven ook bij een eigen coöperatie. Als jij via jouw coöperatie zorg verleent als onderaannemer, dan ben jij in feite mede-eigenaar van jouw eigen hoofdaannemer. De coöperatie heeft een contract met een financier en ‘geeft’ jou als het ware werk door. Een goede overeenkomst tussen jouw eigen coöperatie en jouw eigen eenmanszaak is daarom van groot belang. Laat je hier goed en onafhankelijk bij voorlichten. Uitspraken zoals ‘bij ons werk je fiscaal veilig’ en ‘onze constructie is goedgekeurd door de Belastingdienst’ geven géén garanties dat dit ook zo is. Wij kwamen zelf nog nooit een waterdichte constructie tegen. Wil je meer lezen over dit onderwerp, dan kan dat hier >>

Door deelname aan een coöperatie heb je een officieel netwerk

We weten dat zzp’ers gemiddeld 17 andere zzp’ers in hun directe netwerk hebben zitten. De coöperatieve samenwerking geeft je de mogelijkheid om zo’n netwerk professioneel in te richten. Via het Huishoudelijk Reglement kun je afspraken maken over hoe leden onderling met elkaar omgaan. Via de statuten is vastgesteld hoe het bestuur zich dient te verhouden tot haar leden. Met een coöperatie kun je dus een aantal zaken organiseren die normaal gesproken wat informeler verlopen als je er geen organisatievorm van maakt. Je kunt met elkaar afspreken hoe je omgaat met vervanging, waar je je in wilt specialiseren, je kunt intervisie met elkaar organiseren en je kunt als lid met elkaar bepalen wat je vindt van wat ‘kwaliteit’ nu eigenlijk is. Daarnaast kun je met jouw netwerk aan mede-zorgprofessionals ook een aantal zaken uitbesteden, zoals bijvoorbeeld de administratie, of bijvoorbeeld marketing om aan cliënten of deelnemers te komen. Hierbij is het wel van belang dat je oplet dat de coöperatie, die in zekere zin ook jouw opdrachtgever is, niet teveel overneemt en daarmee jouw zzp-ondernemerschap wegneemt. Je dient bijvoorbeeld ook met onderaannemerschap bij jouw eigen coöperatie nog steeds te zorgen voor voldoende klanten náást de coöperatie. Over het algemeen wordt de coöperatie namelijk gezien als 1 klant, ook als het deels jouw eigen coöperatie is. Bij de coöperatie als netwerk ga je samenwerken met een groep mensen die je misschien niet heel goed kent en waarbij niet iedereen dezelfde normen en waarden heeft. Dat kan een coöperatieve samenwerking soms ook een heel complex netwerk maken, zeker als het een wat grotere coöperatie betreft.

Door deelname aan een coöperatie heb je meer kans op een contract

Een belangrijke overweging om deel te nemen aan een coöperatie, is de mogelijkheid op een contract met een financier, zoals een gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. Zo’n centraal contract geeft de leden een goede mogelijkheid op opdrachten en een voorspelbaar inkomen. Alhoewel dat een prima overweging is, is het wel goed om je te realiseren waarom zo’n financier zzp’ers het liefst in een coöperatie contracteert. Het verminderen van hun administratieve lasten is de meest voorname reden zo hebben wij geleerd, maar daarnaast hebben financiers ook zorgen over continuïteit en kwaliteit bij individuele contractering. Bij zorgsoorten zoals de thuiszorg (wijkverpleging), zijn er meerdere zorgprofessionals actief rondom 1 cliënt. Dat vraagt een bepaalde manier van regie, organiseren en samenwerken. Via het contracteren van één aanspreekpunt (de coöperatie) hoopt de financier dat er voldoende georganiseerd wordt, zodat de cliënt of deelnemer erop kan rekenen dat de zorgverlening op orde is. De vraag die wij ons stellen is of het per se noodzakelijk is om dat via een coöperatie te laten lopen. We hadden namelijk tussen 2012 en 2015 een zeer succesvolle pilot met een kleine tweeduizend zzp’ers die een individueel contract kregen met het zorgkantoor van VGZ. Daarnaast merken we ook dat vooral zorgverzekeraars gecontracteerde coöperaties nog weleens het vuur aan de schenen leggen met een maximum aan te verdelen omzet en zelfs afspraken vóóraf over hoeveel uur er gemiddeld per cliënt besteed mag worden.Daarmee wordt een coöperatie soms ook een middel voor de zorgverzekeraar om grip te krijgen op het volume aan verleende zorg. Je moet daar als deelnemer aan een coöperatie wel in mee willen gaan. Tenslotte merken we ook dat zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren niet heel veel kennis hebben over het IB-ondernemerschap en het buiten dienstverband willen blijven van de zzp’er. Dat hoeven zij ook niet, want het is jouw verantwoordelijkheid om goed ondernemerschap te vertonen en buiten dienstverband te werken. Hou er dus rekening mee dat aangeboden constructies vanuit de ‘zorgbril’, niet zomaar te combineren zijn met de bril van de Belastingdienst.

De coöperatie kent nogal wat haken en ogen

We zijn erg benieuwd naar jouw mening over de coöperatie als middel om een contract te krijgen. Zelf zijn we niet zozeer vóór of tegen een coöperatie. Wij zijn vooral tegen het doorstrepen van de mogelijkheid van een individueel contract. Alhoewel een centraal contract voor een zorgverzekeraar, gemeente of zorgkantoor prima kan werken, hoeft dit voor het ondernemerschap van de zzp’er helemaal niet zo te zijn. Er komt namelijk nogal wat kijken bij werken via een eigen coöperatie, bovenop het eigen ondernemerschap. Daarnaast merken we ook dat er behoorlijk wat zorgprofessionals zijn die een eigen, individueel beeld hebben over hoe ze willen werken en aansluiten bij een formele coöperatie hoort daar niet zomaar bij. Daar past een individueel contract bij. In de praktijk zien we op een natuurlijke wijze netwerken van zzp’ers ontstaan die variëren binnen een bepaalde regio of waarbij zelfs per cliënt wordt bepaald wie er samenwerkt met elkaar. We zijn van mening dat we vanuit de zorgprofessional moeten starten als we kijken naar contractering en niet vanuit de partij die betaalt. De zorgprofessional zal tenslotte het werk moeten doen. Om die reden maken we ons hard voor individuele contractering voor zelfstandige zorgprofessionals. Heb je nog aanvullende vragen over het werken in een coöperatie? Stuur ons een bericht >>

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket