zzp regelingen

Bericht geplaatst 7 juli 2020 om 15:53

Zzp’ers in de zorg hebben bijna zonder uitzondering de afgelopen maanden als hectisch ervaren. De wijze waarop zzp’ers de zorg aan cliënten verleenden, wijzigde als gevolg van het coronavirus. Zzp’ers werden geconfronteerd met uitvallende diensten en later juist met een toename aan werk. Ook juridische vragen over zorgplicht bij onvoldoende beschermingsmiddelen werden opeens relevant. Eerder schreef SoloPartners al over de risico’s die zzp’ers hebben gelopen tijdens de coronacrisis en over het gebrek aan financiële steun voor zzp’ers. Ook op dit moment is voor veel zzp’er nog onduidelijk hoe het zit met de compensatieregelingen Tozo en de continuïteitsbijdrage.

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers (Tozo) houdt in dat de gemeente een uitkering aan de ondernemer verstrekt, tot het sociaal minimum (bijstandsniveau). Ook zzp’ers komen – als zij aan de voorwaarden voldoen – voor de Tozo in aanmerking. Dat kan als zij als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum hebben en/of een liquiditeitsprobleem hebben waarvoor een bedrijfskrediet nodig is. De eerste Tozo-regeling is inmiddels verlengd naar de Tozo 2.0. De exacte voorwaarden van de Tozo 1.0 én van de Tozo 2.0 zijn door onze partner Eldermans|Geerts helder op een rij gezet en hier te vinden. Via de website van de Rijksoverheid kan daarnaast met een tool worden nagegaan of voldaan wordt aan de voorwaarden voor de Tozo.

Zorgverleners en Tozo

De laatste weken hebben wij van veel zzp’ers in de zorg de vraag gekregen of zij, als zorgverlener, ook in aanmerking komen voor de Tozo. Daarover hebben de Rijksoverheid en Zorgverzekeraars Nederland inmiddels duidelijkheid gegeven. Dat kan, maar let op. De continuïteitsbijdrage-regeling (CB) van de zorgverzekeraars is een zogenoemde ‘voorliggende voorziening’. Dat betekent dat zorgaanbieders, vóór zij in aanmerking komen voor de Tozo, éérst een beroep moeten doen op de CB van de zorgverzekeraars, indien zij voor een compensatie op basis van de CB in aanmerking komen. Dat geldt ook indien de CB-uitkering lager zal zijn dan het bedrag dat de zzp’er kan ontvangen op basis van de Tozo.

Het inkomen van de zzp’er die een CB-bijdrage ontvangt kan zonodig tot het sociaal minimum worden aangevuld vanuit de Tozo. Dat is bijvoorbeeld relevant als de zzp’er heel beperkt zorg levert die onder de basis- of aanvullende zorgverzekering valt, en dus een lage CB van de verzekeraars ontvangt.

Zorgaanbieders die niet in aanmerking komen voor de CB, komen wél direct in aanmerking voor de Tozo, indien zij voldoen aan de voorwaarden van de Tozo.

Schematisch

Kort en goed komt het hierop neer:

 • Zzp’ers komen in principe in aanmerking voor de Tozo (uitkering tot bijstandsniveau);
 • Voor zzp’ers in de zorg is de CB van de verzekeraars een ‘voorliggende voorziening’. Zzp’ers moeten dus eerst bekijken of zij de CB kunnen aanvragen;
 • Zzp’ers die de CB niet kunnen aanvragen komen direct in aanmerking voor de Tozo, als aan de voorwaarden is voldaan;
 • Zzp’er die de CB kunnen aanvragen, moeten éérst een beroep doen op de CB. Indien het (naar verwachting) dan nog nodig is om het inkomen tot bijstandsniveau te brengen, kun je daarbovenop een beroep doen op de Tozo. De inkomsten die vanuit de CB vrijkomen moet de zzp’er aan de gemeente melden op basis van de inlichtingenplicht.

Wanneer CB voor zzp’er: enkele veelvoorkomende situaties van zzp’ers

De vraag is wanneer zzp’ers in aanmerking komen voor de CB. Wij bespreken hieronder drie veelvoorkomende situaties waar zzp’ers in de zorg mee te maken hebben.

1: Zzp’ers die niet zelf declareren (o.a. zzp’ers die als onderaannemer werken)

Zzp’ers die (uitsluitend) werkzaam zijn als onderaannemer / opdrachtnemer, en dus niet zelf declareren bij de cliënt en/of de zorgverzekeraar, komen niet rechtstreeks in aanmerking voor de CB. Zij kunnen onder bepaalde omstandigheden aankloppen bij de hoofdaannemer, indien die de CB aanvraagt en daarvoor in aanmerking komt. Zie daarover ook de site van Zorgverzekeraars Nederland.

Zzp’ers die niet in aanmerking komen voor de CB kunnen dus rechtstreeks een beroep doen op de Tozo. Wel is het mogelijk dat eventuele betalingen door de hoofdaannemer uit de CB aan de zzp’er opgegeven moeten worden aan de gemeente. Ze strekken dan dus in mindering op de te ontvangen Tozo-uitkering.

2:Zzp’ers met een overeenkomst met de zorgverzekeraar (gecontracteerde zzp’ers)

Zzp’ers die een zorgovereenkomst met de zorgverzekeraar gesloten hebben voor Zorgverzekeringswet (basiszorg en/of aanvullende zorg) komen in beginsel – als zij ook aan de overige voorwaarden voldoen – in aanmerking voor de CB. Zij moeten dan éérst een beroep doen op de CB, vóór zij eventueel nog in aanmerking komen voor de Tozo. Dat kan nog tot en met 14 juli 2020.

Daarbij geldt dat de zzp’er in januari, februari en maart 2020 ten minste 5% van de normomzet op jaarbasis moet hebben geleverd. Dat zal in de meeste gevallen geen probleem opleveren, omdat normaal gesproken 25% (een kwart) van de normomzet in deze eerste drie maanden van het jaar geleverd zou worden. Een volledige analyse van de overige voorwaarden van de CB, vindt u op de site van onze partner Eldermans|Geerts.

3:Niet-gecontracteerde zzp’ers

Niet-gecontracteerde zzp’ers die Zorgverzekeringswetzorg (basiszorg en/of aanvullende zorg) leveren en deze zorg declareren aan hun cliënt die de nota bij de zorgverzekeraar indient, komen ook in aanmerking voor de CB, mits zij aan de overige voorwaarden voldoen. Ook in dat geval geldt dat de zzp’er in januari, februari en maart 2020 ten minste 5% van de normomzet op jaarbasis moet hebben geleverd. Een volledige analyse van de voorwaarden van de CB, vindt u op de site van onze partner Eldermans|Geerts.

Ook deze zzp’ers moeten dus eerst – uiterlijk 14 juli 2020 – een beroep doen op de CB. Dit om eventueel nog in aanmerking te komen voor de Tozo.

Wat te doen bij twijfel?

Het ziet ernaar uit dat zzp’ers die de Tozo hebben aangevraagd, en wellicht zelfs al een uitkering hebben ontvangen, deze kunnen verliezen indien zij de CB niet aanvragen terwijl zij voor die CB wél in aanmerking komen of konden komen. Dat betekent dat zzp’ers die de Tozo hebben aangevraagd, of dat nog overwegen, goed moeten nagaan of zij al dan niet in aanmerking komen voor de CB. Daarbij kunnen zzp’ers hun voordeel doen met bovenstaande handvaten.
Daarnaast doen zzp’ers in de zorg er verstandig aan bij twijfel te controleren of een CB-aanvraagformulier voor hen klaarstaat in de ‘Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO’, op de AGB-code van de onderneming. Indien dat niet zo is, kan het verstandig zijn daarvan een printscreen te maken om eventuele latere discussie te voorkomen.

Slotsom

Al met al een complexe materie die, wat SoloPartners betreft, ook wel wat eenvoudiger had gekund.

Ga goed na wat in uw situatie gedaan moet worden. Vooral voor de zzp’ers die de Tozo hebben aangevraagd, of overwegen nog aan te vragen, is van belang dat zij goed nagaan of zij ook in aanmerking komen voor de CB. Let op de datum van 14 juli 2020! In het slechtste scenario kan het niet aanvragen van de CB in dat geval immers betekenen dat de Tozo-uitkering moet worden terugbetaald terwijl de CB niet meer kan worden aangevraagd omdat de aanvraagdeadline verstreken is.

 •        Aanvragen van de CB gaat via het Zorginkoopportaal van VECOZO;
 •        Aanvragen van de Tozo gaat via de website van de woongemeente van de zzp’er.

Kijk voor een overzicht van alle voorwaarden van de Rijksregelingen en de CB-regeling van de zorgverzekeraars vooral op de website van Eldermans|Geerts, hier vind je veel praktische informatie.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket