Bericht geplaatst 1 oktober 2019 om 11:53

Werk jij als onderaannemer bij opdrachtgevers / zorgorganisaties? Dan is het van belang dat jij begrijpt hoe de Belastingdienst naar de ‘arbeidsrelatie’ tussen jou en jouw opdrachtgever kijkt. Volgend jaar verwachten we een wijziging in de houding van de Belastingdienst. In dit artikel gaan we in op wat er komen gaat en wat jij het beste kunt doen.

Hoe zit het met jouw arbeidsrelatie?

In het tijdperk van de VAR, was de opdrachtgever vrijgesteld van het risico op werkgeverschap als jij een VAR-WUO kon overleggen aan die opdrachtgever. De wet DBA is de opvolger hiervan en geeft op voorhand geen harde garanties meer af aan de opdrachtgever. Door middel van ‘modelovereenkomsten’ hebben opdrachtgevers, bemiddelende partijen en brancheorganisaties aan de Belastingdienst gevraagd om op voorhand vast te stellen of de arbeidsrelatie ‘buiten een dienstverband’ plaatsvindt. Met een positief beoordeelde modelovereenkomst in de hand kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers er vanuit gaan dat de professional buiten een dienstverband blijft bij de opdrachtgever – mits de praktijk wel precies zo verloopt als in de overeenkomst staat. Is dat niet het geval, dan kan dat betekenen dat je achteraf hoort dat je toch in dienst bent geweest bij jouw opdrachtgever. Die onzekerheid leidde tot veel onrust en hierdoor is de handhaving op de wet DBA uitgesteld. Maar daar komt zo zoetjes aan wel verandering in.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het is belangrijk dat je je realiseert dat er gelijktijdig twee bewegingen gaande zijn rondom de beoordeling van de arbeidsrelatie.

1. De voortgang van de wet DBA en het aanscherpen van het onderzoek door de Belastingdienst. Daar gaat dit artikel over.
2. De komst van de webmodule per 1-1-2021, die betrekking heeft op het geautomatiseerd checken van de arbeidsrelatie. Daar gaat dit artikel niet over.

Hoe zit het met de wet DBA?

In maart heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief verstuurd die uitleg geeft over 104 bezochte opdrachtgevers van zzp’ers. De Belastingdienst heeft hier beoordeeld of de wet DBA op een goede wijze werd toegepast. Bij ruim 50% van de gevallen was moeilijk vast te stellen of er sprake is van een juiste toepassing van de wet DBA of werd duidelijk dat dit sowieso niet het geval was. Aangezien dat nogal een groot percentage was, werd de roep om maatregelen vanuit de Tweede Kamer luider en dit heeft geresulteerd in deze brief uit juni dit jaar. In die brief wordt duidelijk hoe de Belastingdienst zich op zal gaan stellen de aankomende periode. Vanaf 1 januari 2020 heeft de Belastingdienst meer mogelijkheden om tot handhaving over te gaan. Het is onze verwachting dat ook de zorgsector nader onder de loep genomen zal worden door de Belastingdienst.

Aankomende periode

Het verbod voor de Belastingdienst om te handhaven wordt afgebouwd. Hierdoor heeft de Belastingdienst meer mogelijkheden om met de wet DBA aan de gang te gaan. Dat wil niet zeggen dat er zomaar boetes uitgedeeld worden. Alleen bij doelbewust verkeerd handelen, ofwel ‘kwaadwillendheid’, kan hier sprake van zijn. In de zorgsector zien wij deze voorbeelden tot nu toe niet. Wel is het zo dat de zorg al lange tijd kritisch wordt bekeken en verwachten wij dat dit een sector is waar ook volgend jaar naar gekeken zal gaan worden.

Zorgprofessionals, leraren en ICT-professionals zijn volgens de Kamerbrief groepen werkenden waar de wet DBA moeilijker toepasbaar blijkt in de praktijk. Dit is binnen de zorg onder meer duidelijk geworden doordat er op zeer beperkte schaal intramurale modelovereenkomst zijn goedgekeurd de afgelopen vijf jaar. De enige die goedgekeurd werd, had betrekking op medisch specialisten. Toch zijn er ook veel zelfstandige verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen. Extramuraal (thuiszorg) ligt dat anders, maar eenvoudig werd het nooit. Het blijkt ingewikkeld om de verschillen te benoemen tussen medewerkers en zelfstandigen in de zorg. We hebben hier als brancheorganisatie wel duidelijke beelden bij, maar met het gebrek aan handhaving ontbrak ook de mogelijkheid om de rechter op te zoeken voor een uitspraak of iemand nu wel of niet buiten een dienstverband werkt in de zorg. Om die reden zijn we de afgelopen vijf jaar niet veel verder gekomen en is de onzekerheid gebleven.

Concreet kan de Belastingdienst vanaf dit moment zorgorganisaties bezoeken en hen vragen hun werkwijze te wijzigen als duidelijk wordt dat een professional niet buiten dienstbetrekking werkt en dit wel zo gewenst wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer. Voeren deze organisaties deze aanwijzingen niet door, dan kan de Belastingdienst gaan handhaven. Dit kan zij doen via naheffingen. De Belastingdienst heeft tientallen extra medewerkers beschikbaar gesteld om met de beoordeling van arbeidsrelaties aan de gang te gaan.

Wat kun jij nu praktisch doen?

Het is van belang dat jij je afvraagt hoe het met de arbeidsrelatie zit tussen jezelf en de opdrachtgever. Daarnaast dien je je te realiseren dat niet alleen ‘kwaadwillenden’ worden aangesproken, maar dat ook het gesprek met reguliere opdrachtgevers (zorgorganisaties) die niet kwaadwillend zijn wordt gevoerd door de Belastingdienst. Het kan voorkomen dat jouw opdrachtgever of bemiddelende partij met de Belastingdienst in overleg is, maar zij vergeten zijn jou op de hoogte te brengen hierover.

Een aantal acties die jij kunt ondernemen

• Werkt jouw opdrachtgever met een goedgekeurde modelovereenkomst? Zo ja, vraag of je deze mag inzien. Indien dit niet het geval is, vraag dan hoe jouw opdrachtgever kijkt naar de overeenkomst die zij met jou heeft in relatie tot de wet DBA;

• Heeft jouw opdrachtgever berichtgeving ontvangen vanuit de Belastingdienst die betrekking heeft op de wet DBA of de aangekondigde maatregelen? Als dat het geval is, dan zou je de vraag kunnen stellen hoe zij deze berichtgeving lezen en of jij daarbij betrokken kan worden;

• Je mag een standpunt opvragen bij de Belastingdienst over de arbeidsrelatie die jij hebt met jouw opdrachtgever. Wil je dat? Verzamel dan met jouw opdrachtgever samen alle relevante feiten en omstandigheden, neem daar samen een standpunt over in en leg dit vervolgens voor aan de Belastingdienst.

Onze rol

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen rondom de wet DBA nauwlettend in de gaten. Als er een mogelijkheid is om meer duidelijkheid te scheppen in deze situatie dan pakken we dat op. Wij zijn echter afhankelijk van informatie vanuit onze leden. Als jij betrokken bent bij een situatie rondom de wet DBA, laat het ons weten. Loop je tegen problemen aan met jouw opdrachtgever of bemiddelende partij? Dan kan het ook helpen ons in te schakelen.

Meer lezen?

Wil je weten welke financiële risico’s je loopt als onderaannemer? Lees dan dit artikel van Gijs Steijsiger.

Passages die je beter niet kunt tekenen binnen je overeenkomst met een opdrachtgever lees je hier.

Enkele dagen na publicatie van dit artikel, verscheen dit nieuwsbericht op de site van de Belastingdienst.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket