CZ verscherpt voorwaarden inzet wijkverpleegkundige bij niet-gecontracteerde zorg

Bericht geplaatst 18 januari 2018 om 14:31

Een stroom aan reacties vanuit onze leden afgelopen week, nadat zorgverzekeraar CZ deze brief stuurde naar niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Wederom scherpt een zorgverzekeraar de eisen rondom niet-gecontracteerde zorg verder aan. Wat is er aan de hand en mag dit zomaar?

De boodschap van CZ

Nadat we al eerder een artikel schreven over de belemmeringen die zorgverzekeraars opwerpen, stuurt CZ op 10 januari een brief aan niet-gecontracteerde zorgverleners . Daarin wordt er een maatregel vermeld die reeds op 1 januari 2018 ingegaan is (!). De voorwaarden aan de verzekerden van CZ zijn gewijzigd. De voorwaarden met betrekking op niet-gecontracteerde zorg. De strekking van de boodschap is dat een zorgverlener een wijkverpleegkundige in dienst moet hebben. Dit om een niet-gecontracteerde declaratie vergoed te krijgen. Een onmogelijke situatie in het geval van een zzp’er. Die zzp’er heet niet zonder reden Zelfstandige Zonder Personeel.

Via het digitale portaal van Vektis kan de zorgverzekeraar (en iedereen die dat wil) een zorgaanbieder opzoeken en beoordelen of de specialisatie wijkverpleegkundige onderdeel uitmaakt van het profiel van die zorgaanbieder. Sinds 1-1-2016 is de specialisatie wijkverpleegkundige eenvoudiger vindbaar binnen de online omgeving van Vektis. En deze groep wordt gezien als een gespecialiseerd verpleegkundig beroep, naast bijvoorbeeld wondzorg en diabetes verpleegkundigen. CZ verwacht nu dat een zorgaanbieder die niet-gecontracteerd declareert, een wijkverpleegkundige specialisatie binnen het profiel van Vektis heeft staan.

Waarom doet CZ dit?

Meerdere zorgverleners hebben contact opgenomen met CZ om navraag te doen over het ‘waarom’ van deze actie. In een aantal gevallen geeft CZ terug dat de NZa hiertoe besloten heeft en zij dat beleid volgt. Dit is pertinent onjuist. De NZa laat in een reactie weten..

“Wij bepalen niet dat iedere zorgverlener ten minste één persoon in dienst moet hebben met een AGB-code ‘verpleegkundige niveau 5’. Wij hebben hier dus ook geen regels voor vastgesteld.”

Waarom doet CZ dit dan wel? We stellen vast dat de rol van de wijkverpleegkundige binnen de zorgverlening voor CZ blijkbaar belangrijk is. Zo belangrijk dat zij een vast verband willen zien tussen zzp’er en wijkverpleegkundige. Alhoewel deze maatregel wat ons betreft niet de juiste wijze is om dit af te dwingen, kunnen we ons wel iets voorstellen bij deze wens. We krijgen al langer signalen binnen van leden die via een materiële controle van een zorgverzekeraar, gewezen worden op problemen bij de rol van de wijkverpleegkundige.

Wijkverpleegkundigen zijn schaars en het komt voor dat deze alleen voor de indicatiestelling ingezet worden door zzp’ers in de zorg. Als onderaannemer stellen zij een indicatie en vervolgens pakken een aantal zorgverleners de zorg verder op met elkaar. Echter, de rol van de wijkverpleegkundige gaat voor de zorgverzekeraar veel verder dan dat en samenhang tussen indicatiestelling. Ziekteverloop en zorgverlening dient door de wijkverpleegkundige geborgd te worden. Dit samenspel komt soms onvoldoende tot zijn recht bij niet-gecontracteerde zorg. En deze maatregel van CZ lijkt hierop in te gaan. CZ probeert hiermee te forceren dat de wijkverpleegkundige duurzaam betrokken wordt bij de zorgverlening van de cliënt.

Mag dit?

Zoals gesteld zijn de reacties vanuit leden, op internetfora en digitale communities niet van de lucht. Zzp’ers zijn bijzonder gefrustreerd over deze maatregel van CZ. Zij stellen logischerwijs de vraag of dit allemaal zomaar mag. Het antwoord hierop is ja. De zorgverzekeraar mag zelf bepalen onder welke voorwaarden er overgegaan wordt tot het uitkeren van declaraties van niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Het is dus in tegenstelling tot wat veel zorgverleners denken, geen recht om de rekening uitbetaald te krijgen, hoe zuur dit ook is. De zorgverzekeraar mag aanvullende voorwaarden opstellen als een cliënt een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kiest. Deze aanvullende voorwaarden moet de zorgverzekeraar wel beschrijven in de polisvoorwaarden van de verzekerde. CZ geeft aan dat de polisvoorwaarden op dit punt gewijzigd zijn.

Inmiddels is de vraag of de positie van niet-gecontracteerde zorgaanbieders door het hele pakket aan maatregelen dat zorgverzekeraars lanceren, inmiddels de groep als geheel niet teveel in de verdrukking brengen. Hier voert bijvoorbeeld stichting Zorgrecht nu actie tegen en hun kort geding komt binnenkort voor de rechter. Wil je ze steunen; klik dan hier. Zij zijn overigens niet de enigen. Ook Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze was deze week in het nieuws.

Wat kun jij nu concreet doen?

Aangezien het hier om gewijzigde polisvoorwaarden gaat voor cliënten, worden lopende indicaties niet getroffen door deze maatregel. Wel is het zo dat bij een nieuwe indicatie of herindicatie, dit zal gaan spelen. Dit plaatst cliënten en hun zorgverleners voor een voldongen feit. Ondanks dat een zorgverzekeraar de regels omtrent niet-gecontracteerde zorg mag aanscherpen, zijn er wel mogelijkheden.

Het is mogelijk om een wijkverpleegkundige in dienst te nemen als zzp’er. Een aantal van onze leden denken dat je per se geen medewerker mag aannemen om je Zelfstandige Zonder Personeel bent, maar dat is niet het geval. De rechtsvorm eenmanszaak laat het toe om een aantal uren per week, maand of jaar iemand op de loonlijst te plaatsen. Jouw boekhouder kan je hier verder mee helpen. Daarnaast kun je uiteraard een klacht indienen bij CZ over de wijze waarop zowel cliënt als jij als zorgaanbieder benadeeld worden. Uiteraard gaan wij zelf ook met CZ in gesprek over deze besluitvorming.

De WKKGZ heeft inmiddels de individuele zzp’ers duidelijk omschreven. Als SoloPartners staan wij voor een zelfstandige positie voor de zzp’er in de zorg en moet een individuele zorgaanbieder kunnen kiezen voor een individuele route als dat de wens is. Steun je ons in deze route? Sluit je dan aan bij dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg >>

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket