De 4 meest kritische reacties op het HKZ zzp keurmerk

Bericht geplaatst 14 augustus 2018 om 19:08

Het bericht dat er een nieuw keurmerk voor zzp-ers in de zorg is ontwikkeld, heeft nogal wat reacties opgeleverd. Naast de overwegend positieve reacties, zijn er uiteraard ook allerlei kritische kanttekeningen te plaatsen bij een nieuw keurmerk. In dit artikel de meest gehoorde kritische kanttekeningen en daarbij onze reactie.

1. “Ieder keurmerk is onwenselijk, dus deze ook”

De eerste categorie opmerkingen valt in de categorie ‘ieder keurmerk is ongewenst’. Laten we simpelweg uitgaan van het professioneel handelen van zorgverleners en dan is al die keurmerkgekte niet nodig, zo wordt met enige regelmaat gesteld. Want wat zegt een keurmerk nu eigenlijk? De kwaliteit van zorg toon je er namelijk niet mee aan. Onnodig dus en onwenselijk.

Kwaliteit van zorg is datgene wat een cliënt / patiënt als kwaliteit beleeft. Het is een subjectieve ervaring die niet op afstand valt vast te stellen met zoiets als een kwaliteitssysteem of een keurmerk. Eens. Een keurmerk kan nooit de geboden kwaliteit van zorg objectiveren. Maar dat is het doel van dit keurmerk ook niet.

De werkelijkheid is dat zzp’ers aan veel meer eisen te voldoen hebben dan alleen hun professionele standaard. Bevoegd en bekwaam, KvK inschrijving, aansprakelijkheidsverzekering, VOG, klachtenregeling + alle scholing op orde? Onvoldoende. Sinds 1 januari 2016 is er een nieuwe kwaliteitswet die van zzp’ers verlangt dat zij voldoen aan een reeks van eisen.  De praktijk is dat zzp’ers worden gecontroleerd op die kwaliteitseisen en niet voldoen. De praktijk is ook dat zzp’ers dénken dat ze aan de eisen voldoen als je ze vraagt of ze eraan voldoen. Oftewel, aan de ene kant denken zelfstandige professionals dus dat ze hun zaken op orde hebben en anderzijds blijkt dit vervolgens bij controle niet zo te zijn. Terwijl ze zichzelf wel verhuren voor opdrachten. Hoe ga je daarmee om? Door een kans te bieden om aantoonbaar en getoetst te voldoen aan wet- en regelgeving. Dat is in essentie hetgeen wat het HKZ keurmerk is.

Met het HKZ keurmerk kun je door middel van een onafhankelijke toets laten beoordelen of je voldoet aan wet- en regelgeving. Heb je geen behoefte aan zo’n toets of aan een keurmerk? Dat is aan jou. Het keurmerk is niet verplicht. Baal je van het feit dat je aan allerlei wet- en regelgeving moet voldoen? Het is aan jou om te beoordelen of het zzp-er zijn en alles wat daarmee samenhangt passend is voor jou.

2. “Het HKZ keurmerk is als bestaande keurmerken, dus onnodig”

Andere kritische opmerkingen gaan in op de inhoud van het keurmerk. Het beeld is dat zzp’ers al voldoen omdat zij reeds een keurmerk hebben. De stap naar de redenatie dat het HKZ keurmerk inhoudelijk niets nieuws brengt is dan snel gemaakt. Het ene keurmerk lijkt uitwisselbaar met het nieuwe keurmerk in de beleving van professionals, dus het keurmerk is overbodig.

Je kunt de norm voor HKZ voor zzp’ers hier bestellen om de precieze eisen te kunnen lezen. Zoals hierboven beschreven gaat het HKZ keurmerk in op de wettelijke eisen waar zzp’ers aan moeten voldoen. Dat gaat veel verder dan bevoegd en bekwaam zijn, met een KvK inschrijving, aansprakelijkheidsverzekering, VOG en klachtenregeling in de hand. Bovenop die eisen, die uiteraard ook bij het HKZ keurmerk van toepassing zijn, heeft het HKZ keurmerk 7 aandachtsgebieden ingericht waarbinnen een aantal zaken worden uitgevraagd.

Deze 7 aandachtsgebieden zijn; jouw visie op zorg, de doelen die jij jezelf hebt gesteld, de inventarisatie van risico’s rondom jouw onderneming (waaronder bijvoorbeeld de nieuwe privacywet), de wijze waarop jij met jouw beroepsstandaard omgaat, de afspraken die jij maakt met opdrachtgevers, onafhankelijk cliëntonderzoek, de kwaliteit van jouw ondernemerschap en hoe jij leert en verbetert zijn opgenomen in deze norm. De eisen zijn dus zwaarder en ruimer dan bij bestaande keurmerken het geval is.

Let op, deze eisen zijn niet uit de lucht komen vallen, maar vanuit wetgeving afkomstig. Daarnaast zijn ze in samenspraak met deze partijen tot stand gekomen en ook op haalbaarheid getest bij een aantal zzp’ers. De norm ligt niet vast, maar zal zich ook de aankomende jaren verder ontwikkelen. Naast de inhoud van het keurmerk, is ook de wijze waarop je hem kunt behalen heel anders. Voor het eerst stelt een onafhankelijke derde partij vast of je aan alle eisen voldoet en daadwerkelijk de diploma’s hebt die je zegt dat je hebt. Tenslotte is het HKZ keurmerk bedoeld voor professionals vanaf niveau 3, waar bestaande keurmerken vanaf niveau 1 het keurmerk uitreiken. De verschillen met bestaande keurmerken is dus groot, maar dit zou mogelijk in de toekomst kunnen wijzigen als ook andere keurmerken doorontwikkelen. Bedenk zelf welk keurmerk bij je past.

3. “Het keurmerk is voor partijen weer een nieuw verdienmodel”

In de zoektocht naar het ‘waarom’ van een nieuw keurmerk, is de stap naar geld snel gemaakt. Het nieuwe keurmerk zou vooral een verdienmodel zijn voor de betrokken partijen. Immers, om het keurmerk te moeten halen, zal de zzp’er in de zorg in de buidel moeten tasten.

De kostprijs van het keurmerk is opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk de online omgeving van hkz.nl om het keurmerk voor te bereiden en aan te vragen, het onderhoud van het keurmerk en het bijhouden van het online register door stichting HKZ en de kosten van de Certificerende Instelling (CI) voor de beoordeling van de zzp’er.

Kortom, drie partijen ontvangen inkomsten die samenhangen met het keurmerk; de stichting die de ICT omhoog moet houden, HKZ die het keurmerk bijhoudt en de instantie die de zzp-er beoordeelt. Vooral de onafhankelijke beoordeling maakt het keurmerk prijzig, simpelweg omdat iemand die de audit afneemt hier een aantal uur mee bezig is. De partijen die investeerden in de ontwikkeling van het HKZ keurmerk gaven duizenden euro’s per partij uit om dit keurmerk te zien ontstaan. Zij ontvangen geen inkomsten vanuit het keurmerk en hopen vooral dat zzp’ers in de gelegenheid worden gesteld om aan te tonen dat zij aan de wet voldoen.

4. “HKZ is verouderd en niet meer van deze tijd”

Het HKZ keurmerk is wat naam betreft een bekende voor de zorgsector. Het HKZ keurmerk staat voor velen symbool voor een keurmerk op een kwaliteitssysteem en niet zelden is dat kwaliteitssysteem in de ogen van professionals niet helpend voor de kwaliteit van dienstverlening. Is HKZ niet verouderd en laten niet steeds meer organisaties zo’n technisch systeem los? Oftewel, waarom nu met een HKZ keurmerk komen?

Het HKZ keurmerk voor zzp’ers is geen keurmerk op een kwaliteitssysteem, het is een keurmerk op de persoon. Deze keuze is welbewust gemaakt, omdat de zorgverlener en ondernemer hand in hand gaan bij de zzp’er in de zorg. Het HKZ keurmerk voor zzp’ers beoogt dus iets te zeggen over de wijze waarop jij als individuele zorgverlener zaken voor jezelf hebt uitgewerkt. Oftewel, de beleving dat het een keurmerk is op een systeem is dus niet juist. Een persoonsgebonden keurmerk voldoet volgens de betrokken partijen aan de eisen van deze tijd en geeft de zzp’er de kans om aantoonbaar te maken dat wet- en regelgeving door deze zorgverlener wordt opgevolgd.

Tenslotte

Uiteraard laten zzp’ers, bemiddelende partijen, koepels, platforms, opdrachtgevers en anti-keurmerk aficionado’s hun beeldvorming los op ‘weer’ een nieuw keurmerk. Logisch ook en heel goed dat er expliciete meningen zijn. Het nieuwe keurmerk heeft wat voeten in de aarde en de kans is aanwezig dat opdrachtgevers, collega zzp’ers of bemiddelende organisaties van jou gaan verlangen dat je in deze ontwikkeling mee gaat. Zeker weten doen we dat niet en heel snel zal zoiets niet gaan verwachten we, maar het zou kunnen. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat je zelf, los van de vermanende tweets, los van commerciële belangen van criticasters, kritische posts en optimistische reacties een eigen beeld vormt over de nut en noodzaak van dit nieuwe keurmerk. De keuze om het keurmerk te behalen is en blijft aan jou.

Onlangs is deze infographic beschikbaar gekomen over het HKZ keurmerk.

SoloPartners is een van de partijen die betrokken is bij de ontwikkeling van het HKZ keurmerk.
Heb je nog vragen over het HKZ keurmerk? Benader ons via het contactformulier >>

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket