De redenen waarom zzp’er zijn in de zorg zo populair is geworden

Bericht geplaatst 28 augustus 2018 om 10:49

Met de overduidelijke titel Groeiend aantal zzp’ers in de zorg: “Alleen zo hou ik dit werk nog vol”, besteedde Nieuwsuur vorige week aandacht aan de drijfveren van zzp’ers in de zorg. Onderaan dat artikel kun je de aflevering terugzien. Brancheorganisatie PZO (Platform Zelfstandig Ondernemers) gaf samen met SoloPartners nog een aanvullende reactie. Het zou goed zijn als de dialoog over de positie van de zzp’er in de zorg binnen de zorgsector via dit soort berichtgeving op de politieke agenda komt te staan. Wat ons betreft bittere noodzaak. Het arbeidsmarktprobleem zal de -nu al- enorme groei van het aantal zzp’ers in de zorg alleen maar verder doen toenemen. Lees hier waarom.

Bekend(er) maakt bemind(er)

Er is eenmalig een gericht onderzoek gedaan naar het fenomeen ‘zzp’er in de zorg’ en dat was in 2009. Nivel onderzocht in samenspraak met beroepsorganisatie V&VN hoe er door de leden werd gekeken naar de opkomst van de zzp’er in de zorg. Toen viel op dat ondervraagden die in de praktijk met een dienstverband te maken hebben gehad positiever waren over de ontwikkelingen dan degene die daar geen ervaring mee hadden. Destijds hadden lang niet alle ondervraagden gehoord over zzp’ers in de zorg of er in de praktijk mee te maken gehad. Het beeld bij de respondenten was dan ook twijfelachtig. Veel professionals lieten in het midden wat ze er nu precies van vonden. Inmiddels lopen zzp’ers in de zorg overal rond en zijn zij in aantal enorm gestegen. Hierdoor wordt er tussen professionals onderling meer gesproken over zzp’er zijn in de zorg. En worden er ervaringen uitgewisseld. Dit heeft naar onze mening een zelfversterkend effect.

Enorm veel werk, dus weinig onzekerheid

Terug naar het onderzoek van Nivel. Als belangrijkste redenen om géén zzp’er te worden, werden in 2009 vooral vermeende administratieve lasten en de onzekerheid van te weinig werk als de twee voornaamste redenen genoemd. Met de krapte op de arbeidsmarkt is het argument van onzekerheid weggevallen. De hoeveelheid werk voor zzp’ers is met de tienduizenden openstaande vacatures op dit moment oneindig. De verwachting is dat dit niet zomaar op korte termijn zal veranderen. De hoeveelheid bemiddelende organisaties die zzp’ers begeleiden naar opdrachten is net als de groep zzp’ers zelf enorm gestegen de afgelopen jaren. Het aantal bemiddelde organisaties schatten we rond de 200 – 250 initiatieven. De kans dat een zorgprofessional via sociale media wordt geconfronteerd met de mogelijkheid tot zzp’er worden, zijn hierdoor sterk toegenomen. Het is dus laagdrempelig instappen naar betaalde opdrachten en dat haalt de onzekerheid weg die voorheen onder de stap lag.

Teamverband neemt af onder druk van tekorten

Het gemis van collega’s binnen een vast teamverband, wordt eveneens als belangrijke belemmerende factor aangegeven bij professionals in dienst. Maar juist dat teamverband binnen organisaties staat inmiddels onder druk door de tekorten op de arbeidsmarkt. Niet vervulde vacatures vertalen zich in extra diensten voor de teamleden die er nog wel zijn. Hierdoor worden deze teamleden overvraagd wat bijdraagt aan de vermoeidheid die nodig is om een stap naar een andere werkgever of zzp’er zijn te overwegen. Het belang om onderdeel uit te blijven maken van het eigen team neemt af. De associatie wat het betekent om onderdeel te zijn van een team verandert namelijk.

ZZP’er zijn werkt voor de zzp’er

De ervaringen die worden uitgewisseld tussen professionals onderling, zijn bijzonder positief als je het perspectief van de zzp’er zelf hanteert. We zien weinig zzp’ers terug stromen naar een dienstverband. Dat komt omdat ze als zzp’er de vrijheid en flexibiliteit vinden waar ze voorheen naar op zoek waren. Ook het Nieuwsuur artikel geeft vooral bij de kraamverzorgende terug dat de werkomstandigheden als zzp’er aanzienlijk beter zijn dan die binnen een dienstverband. Niet zozeer inkomsten, maar gekoppeld zijn aan een vast gezin is voor haar een van de eerste argumenten die naar boven komt. De tevredenheid onder zzp’ers over het zzp’er zijn is in algemene zin hoog en dat maakt zelfstandig verder gaan inmiddels een volwaardige alternatief op een dienstverband.

Een middel, in plaats van een doel

De invloed van de tekorten op de arbeidsmarkt op de ontwikkeling van het zzp’er worden, zijn groot wat ons betreft. Als brancheorganisatie zijn we voor een dialoog over hoe we de balans vinden en behouden in de snelle ontwikkeling rondom zzp’ers in de zorg. Op welk moment raken de verhoudingen verstoord? En hoe gaan we om met de stevige signalen die zorgprofessionals buiten een dienstverband geven over zo’n dienstverband? Ook intermediairs die werken met zzp’ers, gaan de genuanceerde discussie over de snelle opkomst van het zzp’er worden overigens niet uit de weg.

Adverteren met ‘word ook zzp’er in de zorg’ zullen we als brancheorganisatie nooit doen. We zijn er voor zzp’ers, maar niet zuiver vóór het zzp’er zijn. Het past namelijk niet bij iedereen en dat is ook logisch. Toch nemen veel professionals de stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Zij grijpen het ondernemerschap veelal aan als middel merken we, niet zozeer als doel op zich. Op zoek naar meer regie over de eigen omstandigheden en de wijze waarop ze het vak uitvoeren. Is daar altijd zzp’er zijn voor nodig? Of ligt er een meer genuanceerd gesprek aan ten grondslag? We gaan de verkenning graag verder aan. Steun jij onze beweging? Meld je aan >>

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket