Aov verplicht

Bericht geplaatst 6 april 2021 om 13:12

Twee jaar geleden werd bekend dat zzp’ers op termijn een verplichte AOV moesten gaan afsluiten. Het doel daarvan was dat zzp’ers hun uurtarief zouden laten stijgen, zodat zij net zo duur zouden worden als werknemers. Dit besluit kon op veel kritiek rekenen en ook SoloPartners heeft zich er tegen verzet. Onlangs werd bekend dat het concrete advies over de verplichte AOV helemaal niet uitgevoerd kan worden.

Wat vooraf ging

De verplichte AOV heeft tegenstrijdige doelen

Stichting van de Arbeid heeft de opdracht gekregen om de verplichte AOV uit te werken. Hierop heeft deze stichting nogal wat partijen gesproken bij het voorbereiden van haar advies. In het rapport was het uitgangspunt dat de verplichte AOV (1) solidariteit tussen zelfstandigen zou brengen, (2) keuzevrijheid voor zelfstandigen zou brengen en (3) daarnaast uitlegbaar en uitvoerbaar zou zijn. Uit de kamerbrief van demissionair minister Koolmees blijkt dat solidariteit vraagt dat zzp’ers hetzelfde doen, maar dat keuzevrijheid dat niet toelaat. Als je onder de verplichte AOV uit kunt, is hij niet solidair genoeg. Als je keuzevrijheid wil bieden, kun je het niet voldoende solidair houden.

Verplichte AOV voor zzp’ers blijkt onuitvoerbaar

Het UWV en de Belastingdienst zijn gewend om op een vaste manier premies te innen. Aan beide partijen is gevraagd of zij in staat zouden zijn om de verplichte AOV uit te voeren. Dit blijkt niet mogelijk te zijn, omdat de doelstelling van keuzevrijheid teveel variatie met zich meebrengt. Het doel was namelijk dat zzp’ers uit een variabele wachttijd konden kiezen. Daarnaast zouden zelfstandigen de mogelijkheid hebben van de verplichte AOV af te zien als ze zelf een AOV zouden hebben. Dit soort variabelen zijn niet in te passen in de systemen van het UWV en de Belastingdienst.

Dan de vraag voor wie de verplichte AOV zou moeten gelden. De groep zelfstandigen is zo breed dat er gekeken is naar het versmallen van de doelgroep voor de verplichte AOV. De minister heeft hierop besloten om de zzp’ers die ‘Winst genieten’ – oftewel IB-ondernemer zijn – voor de AOV in aanmerking te laten komen. Dan nog blijft er een enorme zoektocht over naar hoe dit in de praktijk vorm gegeven moet worden. De minister gaat nu kijken naar wat er wel mogelijk is en laat dus een deel van de aanvankelijke wensen los. Om toch aan te kunnen sluiten op bestaande systemen wordt er gekeken naar aansluiting op de WIA en het opnieuw opstarten van de WAZ.

Wat moet er nog opgelost worden?

Naast de uitvoeringsproblemen, zijn er nog een aantal andere problemen die spelen. Zo geeft de minister aan dat mogelijk bij zwaardere beroepen er meer gebruik gemaakt zal worden van de verplichte AOV. Dit drijft de kosten op, omdat voor deze beroepen arbeidsongeschiktheid meer op de loer ligt. Het mogen kiezen van een wachttijd van 6, 12 of 24 maanden voordat je een uitkering ontvangt, zal er mogelijk voor zorgen dat zwaardere beroepen een kortere wachttijd kiezen dan minder zware beroepen. Dit drijft mogelijk de kosten op voor de kortere wachttijden. Oftewel, er is veel mogelijkheid voor variatie en dat brengt onduidelijkheid met zich mee over de gevolgen van de regeling.

“Elke variant op een verplichte verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico komt met complexiteit, kent uitvoeringsvraagstukken en kost jaren om van tekentafel naar praktijk om te zetten.” – demissionair minister Koolmees

Wat is onze verwachting?

De verplichte AOV voor zzp’ers stond vanaf de start onder druk. Er was veel kritiek uit het veld op het voornemen om zzp’ers verplicht te gaan verzekeren. Hierdoor is het advies van de Stichting van de Arbeid een compromis geworden waar van alles in zit, maar niet meer uit te voeren blijkt. Het is onze verwachting dat de verplichte AOV meegenomen zal worden in de bredere discussie over de zzp’er en de arbeidsmarkt. Tezamen met de webmodule en de rechtspositie van zzp’ers, is het tijd voor een bredere aanpak voor de arbeidsmarkt.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket