Nieuws

De Werkvereniging: een nieuwe vorm van belangenbehartiging

dinsdag 29 oktober 2019    Dit artikel delen

Opkomen voor de belangen van modern werkenden: dat is wat de Werkvereniging doet. Volgens initiatiefnemer Roos Wouters is het namelijk de hoogste tijd dat we loskomen van het ‘hokjesdenken’. “Steeds meer mensen combineren verschillende werkvormen. Maar de huidige arbeidsmarkt en bijbehorend sociaal zekerheidsstelsel zijn daar nog niet op ingericht. Daarom is er een behoefte aan een overkoepelende belangenbehartiger.”

De tijd dat je je hele leven in vaste dienst bent bij dezelfde werkgever is voorbij, stelt Roos. “Er zijn steeds meer mensen die een vaste baan of tijdelijk contract combineren met werkzaamheden als zzp’er. Maar hoe regel je dan je arbeidsongeschiktheidsverzekering of je pensioen? Dat wordt één grote lappendeken.” Roos vond daarom dat het tijd was voor een ander geluid. Samen met Wessel Koning en Fedde Monsma richtte ze in 2017 de Werkvereniging op: een vereniging die opkomt voor de belangen van mensen die die zich niet vertegenwoordigd voelen door de huidige belangenbehartigers, omdat ze bijvoorbeeld verschillende werkvormen combineren.

Dezelfde basis aan zekerheden

De Werkvereniging vindt dat alle werkenden zich verzekerd moeten weten van dezelfde basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken. “Daarvoor is een sociaal stelsel nodig waarin zekerheden gekoppeld worden aan jou als persoon in plaats van aan je formele relatie tot de arbeidsmarkt”, legt Roos uit. “Tot nu toe hebben alleen de traditionele partijen zich verenigd zoals het VNO-NCW voor traditionele werkgevers en FNV of CNV voor de traditionele werknemers. Daardoor geeft hun deelbelang steevast de doorslag bij de besluitvorming die alle werkenden aangaat. Daar doen wij wat aan. We willen dat de belangen van modern werkenden óók worden meegewogen. Zónder dat deze naar een traditionele oplossing worden vertaald.”

Uit het manifest van de Werkvereniging:

‘Kan niet’, ‘Mag niet’ en ‘Zo doen we dat al jaren’. De Werkvereniging doet hier niet aan en kijkt liever naar de gedeelde belangen van alle werkenden op onze flexibiliserende arbeidsmarkt. Daarom hebben wij het initiatief genomen om samen met andere enthousiastelingen over de kloof tussen vast en flex heen te stappen en op zoek te gaan naar oplossingen waardoor iedereen, ongeacht zijn of haar arbeidsrelatie, verantwoord kan meebewegen op de hybride arbeidsmarkt. Wij hebben onze mouwen opgestroopt om onze gedeelde belangen te organiseren. (…) Wij gunnen alle werkenden een bepaalde mate van flexibiliteit in combinatie met basale zekerheid, zodat je de werkvorm kan kiezen die op dat moment het best bij je leven past. Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan dit gesprek.

Jouw stem

Roos: “De basis van de Werkvereniging is jouw stem, jouw mening en jouw ervaring. Letterlijk, want onder die titel leggen we je regelmatig vraagstukken voor via korte, online enquêtes. Daar kun je overigens ook aan meedoen zonder dat je je aansluit. We willen namelijk niet de belangenbehartiger zijn die ‘wel weet wat goed voor je is’. Veel partijen spreken namens jou, zonder dat jou ooit iets is gevraagd. Dat doen wij anders. Jouw Stem is als het ware een doorlopend onafhankelijk onderzoek dat de behoeften van modern werkenden onpartijdig in kaart brengt. De uitkomsten maken we geanonimiseerd openbaar en we koppelen ze terug naar de media, arbeidsmarktpartijen en de politiek. Zo zorgen we ervoor dat Jouw Stem gehoord en meegewogen wordt in de besluitvorming die jou als modern werkende aangaat. Zelf word ik bijvoorbeeld regelmatig gevraagd voor het ondernemerspanel van radiozender BNR om vanuit ons perspectief mee te praten over actuele arbeidsmarktthema’s.

Bij de minister

Volgens Roos is Jouw Stem bovendien een mooie bron voor moderne oplossingen en betrouwbare alternatieven die beter aansluiten op de behoeften van modern werkenden. “Die kennis en ervaring delen we met onze netwerkpartners. Een mooi voorbeeld is de petitie over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers die we initieerden. Die is door meer dan 17.900 mensen ondertekend. Al die handtekeningen hebben we samen met onze netwerkpartner ONL aan minister Koolmees aangeboden. Dat leidde tot een mooie discussie met de minister over het loslaten van oude poldersystemen tussen traditionele belangenbehartigers.”

Groeiend netwerk

De Werkvereniging heeft intussen 291 geregistreerde deelnemers. Roos: “Steeds meer mensen onderkennen het belang van een onafhankelijke, vernieuwende en tegelijkertijd overkoepelende belangenbehartiger. Een soort koepel die streeft naar een fundamentele hervorming van de arbeidsmarkt en het sociale stelsel, zodat alle werkenden zich ongeacht hun contractvorm verzekerd weten van dezelfde basis aan zekerheden. Dat zorgt voor toenemend draagvlak in Den Haag. Ook weten we ons inmiddels gesteund door een groeiend netwerk van samenwerkingspartners, zoals SoloPartners. Daar zijn we natuurlijk blij mee, want die bundeling van krachten is nodig voor de door ons gewenste vernieuwing.

NB. SoloPartners is ‘Medestander’ van de Werkvereniging, omdat we geloven dat alle zorgprofessionals meer keuzevrijheid moeten krijgen in hóe zij willen werken.

Dit artikel delen