Dit zijn de stappen naar een contract met VGZ

Bericht geplaatst 24 juli 2018 om 11:29

Een maand geleden publiceerde zorgverzekeraar VGZ de voorwaarden voor een individueel contract met deze zorgverzekeraar. De eerste verzekeraar die doorlopend contracten uit zal gaan reiken aan verpleegkundigen met niveau 4 of hoger. Welke stappen dien je te zetten naar een eigen contract?

Stap 1: waar begin je precies aan?

Uiteraard is het van belang dat je weet waar je nu precies voor tekent. Of het nu een samenwerking is binnen een verband van zzp’ers, een inschrijving bij een bemiddelende partij of een eigen contract bij een zorgverzekeraar; enig vooronderzoek is dus belangrijk, om teleurstellingen te voorkomen. VGZ haar eigen stappenplan van 4 pagina’s en een A4’tje met een aantal aanvullende eisen voor 2019 staan niet meer online. Als je de bredere context wil lezen van hoe VGZ kijkt naar het contracteren van allerlei soorten zorg, lees je hier en hier meer over het inkoopbeleid. Tot op heden zijn het uurtarief en het eventuele omzet plafond dus nog niet bekend gemaakt.

Stap 2: ben je geïnteresseerd?

Nu de contouren van hetgeen je kunt aangaan met VGZ duidelijk zijn, is de vraag uiteraard of je zin hebt in een eigen contract. Dat is uiteraard aan jezelf. Als brancheorganisatie zijn we onder andere actief met het behartigen van het brede belang van financiering voor zzp’ers in de zorg, waaronder niet gecontracteerd, gecontracteerd, PGB, in onderaannemerschap, particulier, etcetera. Een zzp’er in de zorg moet zijn of haar eigen praktijk vrij in kunnen richten vinden wij. Onze 16500 leden maken daar hun eigen keuzes in. SoloPartners heeft om die reden dan ook geen centrale / formele rol binnen het contracteringsproces van VGZ. Het is dus iets tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Heb jij interesse in een eigen contract bij VGZ? Stuur dan een mail naar zorginkoopwijkverpleging@vgz.nl.

Stap 3: wat moet je concreet op orde maken?

VGZ dient jou een contract aan te kunnen bieden via het digitale portaal van VECOZO, het digitale communicatiepunt tussen aanbieders en zorgverzekeraars. In dit portaal vind je onder jouw eigen profiel dat contract, wat je vervolgens digitaal kunt ondertekenen. Om echter het portaal van VECOZO op te kunnen, dien je een AGB code te hebben. Om een AGB code aan te kunnen vragen is op dit moment dus een KIWA keurmerk nodig. In de toekomst verwachten we dat je ook met een HKZ keurmerk een AGB code kunt aanvragen. Een AGB code vraag je hier aan.

Oftewel;
1. Vraag een KIWA keurmerk aan;
2. Vraag een AGB code aan;
3. Vraag een account bij VECOZO aan;
4. Vraag VGZ of zij jou een contract aanbieden op jouw AGB code. Geef jouw AGB code en verzoek door via zorginkoopwijkverpleging@vgz.nl.

Stap 4: waar teken je precies voor?

Het contract van VGZ vind je in concept hier. Let op, het kan zijn dat jouw contract tussentijdse aanpassingen heeft gekregen op deze versie. Dit contract vind je dus binnen de online omgeving van VECOZO.

Wat wordt er momenteel concreet van je verlangd?

 • Je bent niveau 4 verpleegkundige of hoger;
 • Je kunt aantonen dat je een afspraak hebt met een wijkverpleegkundige die indicaties mag stellen als je dit zelf niet mag;
 • Je borgt doorlopend dat de indicatiestelling passend is en er regelmatig geëvalueerd wordt (conform beroepsstandaard);
 • Je kunt aantonen dat jij je eigen achterwacht hebt georganiseerd tijdens ziekte of vakantie;
 • Je hebt minimaal 5 verschillende cliënten per jaar binnen jouw eenmanszaak, niet alleen via VGZ;
 • Je hebt een keurmerk. KIWA in 2019, HKZ vanaf 2020;
 • Je voldoet aan de WKKGZ eisen vanaf het moment van contractering (bijvoorbeeld beroepsstandaard, zorgdossier);
  Let op: met een KIWA keurmerk heb je Wkkgz eisen nog niet op orde. Het HKZ keurmerk heeft dit wel in zich.
 • Je snapt wanneer de Wlz en WMO van toepassing zijn (en dus de ZVW niet meer) en bent hier attent op;
 • Je levert in principe aan de VGZ cliënten die jou benaderen en discrimineert niet op basis van zorgzwaarte of regio;
 • Je werkt samen met andere partijen in de keten (huisarts, ziekenhuis, sociaal domein) en met andere zorgorganisaties;
 • Je maakt duidelijk en tijdig afspraken met de cliënt, familie en mantelzorgers zodat de cliënt en naasten weten wat deze mag verwachten;
 • Bij het beëindigen van zorgverlening borg je dat de cliënt op een goede wijze wordt overgedragen naar een andere organisatie;
 • Je gaat uit van het nieuwe landelijke kwaliteitskader voor wijkverpleging;
 • Je meet de kwaliteit van zorg en maakt deze gegevens kenbaar aan het Zorginstituut Nederland;
 • Je houdt je aan het omzet plafond. VGZ attendeert jou erop als je 70% bereikt hebt. Hoogte hiervan is nog niet bekend;
 • Je organiseert een wijze waarop je digitaal kunt declareren aan de zorgverzekeraar;
 • Je werkt samen met VGZ als er vragen of problemen zijn, of er een oplossing nodig is voor een verzekerde van VGZ.

VGZ heeft onlangs ook zelf een video met instructies voor zzp-ers gepubliceerd.

Grote stap?

Er zijn de afgelopen jaren dus veel negatieve reacties over het aangaan van een contract met een zorgverzekeraar. ‘Tekenen bij het kruisje’ is dus een veelgehoorde uitspraak in dat opzicht. Er zou weinig onderhandelingsruimte zijn en gedwongen winkelnering lijkt dus het gevolg. De overstap naar niet-gecontracteerde zorg is een oplossingsrichting gebleken van -voorheen- gecontracteerde zorgaanbieders. Daarnaast hebben andere zorgaanbieders simpelweg niet eerder de kans gehad op een eigen contract, waaronder de verpleegkundigen en verzorgenden binnen de VVT. Op dit moment is deze weg voor verzorgenden nog steeds afgesloten gebleven, maar is een eigen contract inmiddels wel een reële mogelijkheid voor niveau 4 en hoger. De vraag is of de eisen die gesteld worden wezenlijk anders zijn dan bij niet gecontracteerde zorg.

Worden er irreële eisen gesteld? Of is zo’n contract best interessant te noemen?
We zijn benieuwd naar jouw mening. Stuur ons hier een bericht >>

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket