Evaluatie en onderzoek zvw-pgb

Onderzoek pgb

Bericht geplaatst 14 mei 2021 om 15:17

In opdracht van het ministerie van VWS voert Significant Public een onderzoek uit. Ze doen onderzoek naar de betekenis en waarde van het persoonsgebonden budget (pgb) voor budgethouders. Het moet een breed beeld opleveren van hoe het pgb functioneert in de praktijk. En of dat overeenkomt met de oorspronkelijke bedoeling van het pgb. Blijkt hieruit dat er veranderingen nodig zijn? Dan worden deze geagendeerd.

Loop je in de praktijk tegen knelpunten aan? Of heb je ideeën over hoe het pgb vereenvoudigd of verbeterd kan worden? Meld je dan aan voor een gesprek met Significant. Je kunt daarvoor een mail sturen naar jaap.meijer@significant.nl

In een eerdere fase van het onderzoek is voorbereidend werk gedaan. Het was onderzoek in de vorm van een uitgebreide documentenstudie, verkennende interviews en het beantwoorden van een vragenlijst door een brede en gevarieerde groep budgethouders. De inzichten tot nu toe zijn verwoord in een aantal documenten. Deze documenten gelden als referentie/analysekader voor het vervolg van het onderzoek.

In de fase waarin het onderzoek zich nu bevindt houden ze verdiepende gesprekken met verstrekkers (gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars), zorgverleners en cliëntenorganisaties. 

Bij deze gesprekken staat centraal de vraag hoe jullie vanuit je eigen perspectief en zicht op het beleid en de huidige praktijk aankijken tegen de betekenis en waarde van het pgb. In hoeverre draagt dit bij aan de oorspronkelijke doelen van het pgb? Bereiken ze de juiste mensen? Hoe kijk je aan tegen de kwetsbaarheden (in de uitvoering) van het pgb? Wat zijn elementen om te behouden en wat moet er anders?

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket