Hoe digitaal vaardig ben jij?

digitale vaardigheid

Bericht geplaatst 25 juni 2021 om 14:07

Sinds het wetsvoorstel (Elektronisch patiëntendossier) EPD in 2011 door de Eerste Kamer werd verworpen heeft de overheid niet stilgezeten met betrekking tot wetgeving rondom digitale uitwisseling van cliëntgegevens in de zorg. In 2016 is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens wel door de Eerste Kamer gekomen.

Verplichting tot informeren over elektronische gegevensuitwisseling

De wet heet formeel Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Van 1 juli 2017 is iedere zorgverlener verplicht om diens cliënten te informeren over elektronische gegevensuitwisseling. Toestemming vragen voor het beschikbaar stellen van cliëntgegevens via een elektronisch systeem is ook een onderdeel.

Vanaf 1 juli 2020 is daar het recht bijgekomen op kosteloze elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier.

Uitbreiding van de eisen

Op korte termijn komt daar de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) bij. Die wet stelt de elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners verplicht en stelt de regels. Zodra er meer duidelijkheid komt vanuit het ministerie over de gestelde kaders, brengen we jullie uiteraard op de hoogte.

Digitale vaardigheid

Het werken met digitale clientendossiers in een omgeving waar je deze kan uitwisselen met andere zorgverleners vergt bepaalde digitale vaardigheden. Een papierendossier bijhouden en vervolgens verwerken in een digitale omgeving is niet efficiënt. Het mag wel.

Het aanbod van digitale omgevingen waar je een zorgdossier in kan bijhouden is er. Maar zijn jouw digitale vaardigheden voldoende om hiermee aan de slag te gaan? Gelukkig zijn er diverse initiatieven om je daarbij te helpen. Een goed startpunt is https://www.digivaardigindezorg.nl, een online initiatief dat is gestart door de coalitie Digivaardig in de zorg, waarvan onder andere ook het ministerie van VWS deel uitmaakt.

Op de website staat heel veel informatie om jou en de organisatie(s) waar je werkt digitaal vaardig te maken. Voor iedere groep zorgverleners is er bovendien een zelftest opgenomen op de site, waarmee je zelf kunt testen hoe het staat met jou digitale vaardigheden. Niet alleen krijg je daarmee inzicht in hoe het daarmee staat, het geeft je ook een goed beeld van de vaardigheden waaraan je nog moet werken.

Digivaardig maakt voor een deel van hun activiteiten gebruik van de kennis en diensten die zijn ontwikkeld door Platform voor de Informatie Samenleving. Hier wordt informatie uitgewisseld en werken ze samen aan het goed vormgeven van de digitaliserende samenleving.

Als zzp’er in de  zorg ontkom je niet aan digitalisering. Naast alle beroeps- en ondernemerseisen waar je al aan moet voldoen, zorgt dit onderwerp voor aanvullende verplichtingen. Een goede beheersing van digitale vaardigheden kan je werk echter ook stukken makkelijker. Zie deze ontwikkeling dan ook als een kans om je werk beter en efficiënter te kunnen doen, want dat is het uiteindelijk ook.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket