Hoe hoog wordt de zorgbonus?

zorgbonus

Bericht geplaatst 18 mei 2021 om 15:37

Het kabinet spreekt haar waardering uit aan zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie lever(d)en tijdens de Coronapandemie. Via een zorgbonus geeft het kabinet hier invulling aan. In dit artikel vind je informatie over de (stand van zaken) zorgbonus 2020 en de ontwikkelingen aangaande de zorgbonus 2021.

Zorgbonus 2020

De handreiking voor de zorgbonus 2020 werd in september 2020 gepubliceerd. Onder andere deze handreiking maakte duidelijk welke zorgverleners in aanmerking zouden komen voor een zorgbonus en onder welke voorwaarden. Daarnaast werd deels vermeld hoe de zorgbonus kon worden aangevraagd. In februari van dit jaar publiceerde de overheid de regeling voor zorgverleners die vanuit de Wlz, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo pgb-zorg) verlenen.

Aanvragen

Het aanvragen van de zorgbonus verliep voor een groot deel van de zorgverleners via de opdrachtgever. Pgb-zorgverleners Wlz, Jeugdwet en Wmo konden deze via hun budgethouder aanvragen. Voor pgb-zorgverleners Zvw is tot op heden niet bekend gemaakt hoe zij de zorgbonus kunnen aanvragen.

Zorgbonus gemist

7 mei jl. heeft Minister Van Ark vragen beantwoord over het bericht dat veel zorgmedewerkers de zorgbonus niet hebben ontvangen. De volledige beantwoording vind je via deze link. In het kort zegt haar reactie dat je als zorgmedewerker het recht op de zorgbonus niet kunt opeisen, ook al voldeed je aan de voorwaarden. Minister van Ark heeft de indruk dat de zorgbonus ruimhartig is uitgekeerd aan zorgverleners die aan de voorwaarden voldeden. Hoewel zij het vervelend vindt dat er zorgverleners zijn die geen zorgbonus hebben ontvangen, wordt het dossier zorgbonus 2020 hiermee gesloten.

Over de regeling voor de zorgbonus voor pgb-zorgverleners vanuit de Zvw zeggen ze in deze brief niets. Minister van Ark geeft wel in deze brief en deze brief aan momenteel te onderzoeken of binnen het budget van de zorgbonus 2021 ruimte gemaakt kan worden voor deze groep zorgverleners.

Zorgbonus 2021

Dit jaar stelt het kabinet opnieuw een zorgbonus beschikbaar.

Bepalend voor de zorgbonusregeling 2021 is om deze zo vorm te geven dat het beschikbare budget dus niet kan worden overschreden. Het budget is afgebakend vanwege de demissionaire status van het kabinet. Dit brengt dilemma’s met zich mee die door Minister van Ark via deze kamerbrief zijn voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het betreft de vraag hoe hoog de bonus wordt en wie ervoor in aanmerking komt. Van Ark schetst twee mogelijkheden:
– Ten eerste een netto bonus van € 500,- die beschikbaar komt voor een beperkte groep zorgverleners;
– Ten tweede een netto bonus tussen de € 200,- en € 240,- die beschikbaar komt voor alle branches binnen de sector Zorg en Welzijn.

In de stand van zakenbrief COVID-19 brief van Minister De Jonge van 11 mei jl. is te lezen dat de Minister heeft besloten een netto bonus van € 200,- tot € 240,- aan alle branches binnen de sector Zorg en Welzijn te verstrekken. Het exacte bedrag is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen.

Voor de zorgbonus 2021 werken ze een regeling met voorwaarden uit. Deze omvat in ieder geval een uitbreiding van een aantal sectoren (waaronder fysiotherapie en verloskundigen). Ook nu zal de aanvraag van de zorgbonus via de zorgaanbieder (opdrachtgever) verlopen. Daarnaast geldt eveneens een maximaal inkomen van twee keer modaal.

Deze brief meldt helaas niets over de zorgbonus 2021 voor pgb-zorgverleners (Wlz, Wmo, Jeugdwet, Zvw).

Mocht er meer informatie beschikbaar komen dan delen we dat via onze website.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket