Hoe kijkt de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar jou bij een controle?

vergewisplicht

Bericht geplaatst 18 augustus 2020 om 10:03

Als zzp’er in de zorg heb je aan heel wat wet- en regelgeving te voldoen. De instantie die daar toezicht op houdt is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hoe kijkt de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar jou bij een controle? De afgelopen maanden heeft de IGJ stukken gepubliceerd over een zzp’er in de zorg die controle kreeg. Hier vallen veel lessen uit te leren. 

Eerste controle

In oktober vorig jaar krijgt een zzp’er in de zorg een eerste controle van de IGJ. Het rapport hierover vind je hier. Deze zzp’er levert als verzorgende laag complexe zorg thuis. Zij doet dit samen met een aantal andere zzp’ers en vormt daarmee een vast groepje. Het bezoek van de Inspectie is vooraf aangekondigd. Waar de Inspectie precies naar zou vragen was vooraf niet bekend. De Inspectie ziet erop toe of “de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, veldnormen, professionele standaarden en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders”. Hoe kijkt de Inspectie naar deze zzp’er?

Omdat de zzp’er samen met andere zzp’ers zorgt levert, wordt zij aangemerkt als thuiszorgorganisatie. Het is belangrijk om de manier waarop jij je tot andere zzp’ers verhoudt, goed in te richten. De zzp’er voldoet bij dit eerste bezoek (grotendeels) niet aan tien van de twaalf beoordeelde normen. De zorgbehoeften van cliënten zijn onvoldoende in beeld. De zzp’er signaleert veranderingen in de zorg en gezondheidsrisico’s niet tijdig genoeg. Een overzichtelijke planning ontbreekt. Actuele zorgdossiers en een goede dossiervoering is nog niet op orde. Methodisch werken in samenwerking met de keten moet verbeteren. De veiligheid voor cliënten staat onder druk, omdat het medicatiebeleid niet op orde is. De rol van de wijkverpleegkundige kan beter. Een systeem om de kwaliteit van zorg te borgen ontbreekt.

De Inspectie geeft aan dat deze onderwerpen moeten verbeteren en dat de zzp’er vier maanden de tijd krijgt om dat te doen. Tot april heeft de zzp’er de tijd om aanpassingen te doen. Het aantal tekortkomingen is zó groot, dat de Inspectie een aanwijzing geeft. De aanwijzing voor deze verzorgende lees je hier.

Tweede bezoek

Op 5 maart 2020 bezocht de Inspectie de zzp’er voor een tussentijds bezoek. De Inspectie was benieuwd of het verbeterproces gestart was, zodat de verzorgende aan de aanwijzing kon voldoen. Tijdens dit bezoek zag de Inspectie geen verbeteringen in de zorg. Ook ontving de IGJ geen tussentijds resultaatverslag, zoals zij had opgevraagd. De zorgen van de Inspectie namen hierdoor toe. De termijn van eind april kwam in gevaar.

Derde bezoek

In mei komt de Inspectie langs voor een derde bezoek, omdat de termijn voor verbetermaatregelen inmiddels verstreken is. De brief over dit bezoek vind je hier. Bij het derde bezoek zijn de normen nogmaals beoordeeld. Staat de cliënt centraal en krijgt deze zorg die aansluit bij zijn actuele zorgbehoeften? Wordt er voldoende samengewerkt met andere zorgverleners en andere zorginstanties? Biedt de zorgverlener veilige zorg? Is de wijkverpleegkundige goed gepositioneerd? Deze normen blijken nog steeds niet op orde.

Last onder dwangsom

De Inspectie heeft twee soorten sancties waarmee zij een bestuur kan forceren een aanwijzing op te volgen. In dit geval koos de Inspectie ervoor om de zzp’er een last onder dwangsom op te leggen. Als de zzp’er op 22 juni niet alsnog aan de eisen voldoet, moet zij een dwangsom van € 5000 betalen.

Vierde bezoek

In juli brengt de Inspectie maar liefst drie dagen achtereen een bezoek aan de zorgaanbieder. Dit is het vierde bezoek. Het rapport over dit bezoek lees je hier. Hoe kijkt de Inspectie? Tijdens dit bezoek beoordeelt de Inspectie documenten, neemt zij telefonische interviews af en worden cliënten geraadpleegd. Ook in dit geval wordt vastgesteld dat niet alle normen behaald worden, maar is er wel een stijgende lijn te zien. De verbeterkracht en het urgentiebesef zijn er inmiddels en dat geeft de Inspectie voldoende vertrouwen in de toekomst. De last onder dwangsom wordt beëindigd.

De zzp’er is een échte zorgaanbieder

Als zzp’er wordt jij als een echte zorgaanbieder beoordeeld. Omdat deze verzorgende eigen cliënten had, zijn veel regels die gelden voor een zorgorganisatie van toepassing. Onderschat hierbij niet hoe ver jouw verantwoordelijkheden gaan. Daarnaast is het ook belangrijk dat je een bezoek van de Inspectie zeer serieus neemt. Het uitwerken van de Wkkgz eisen en zorgen dat je die in de praktijk gebruikt, is hierbij van belang. Het werken aan verbetering en je eigen leerproces is hierbij van belang. Binnen ons kwaliteitspakket hebben we een aantal onderwerpen uitgewerkt.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket