Bonus zzp'er in de zorg

Bericht geplaatst 3 augustus 2020 om 13:31

Er wordt steeds meer duidelijk over de zorgbonus van € 1000 voor zorgmedewerkers. De zorgbonus heeft tot doel om een gevoel van waardering te geven aan de zorgverleners die zich tijdens de coronacrisis hebben ingespannen voor cliënten en patiënten met corona.

In dit artikel lees je een update over wie er recht op heeft en onder welke voorwaarden.

Onhandige aankondiging

Minister de Jonge kondigde op 25 juni aan dat “Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden een bonus krijgen van 1000 euro netto. Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht.

Hoé die bonus precies in elkaar zat werd niet uitgewerkt en daarmee kwamen veel vragen op gang. De belangrijkste: wie heeft er precies recht op die bonus? Wie hem wel kreeg moest nog uitgewerkt worden, maar de minister gaf wel alvast aan dat dokters geen bonus nodig hebben, want die verdienen al genoeg. Dat kwam wat bot over, want ook dokters hebben veel risico’s gelopen en hard gewerkt.

Wié die bonus ging verdelen bleek niet vooraf besproken. De minister geeft bij de aankondiging aan dat de werkgevers de bonus gaan verdelen. Dat pikten de werkgevers niet, die geen scheidsrechter willen zijn over wie wel of geen bonus krijgt. Daarop volgde de minister met een reactie dat zijn ministerie toch zelf zal gaan kiezen wie de bonus krijgt.

Ook waren er zorgen of de € 1000 gevolgen zou hebben voor het recht op zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag. In eerste instantie gaf de minister aan dat dit zo zou kunnen zijn, om even later aan te geven dat dit toch niet het geval is. Daarmee werd duidelijk dat zorgmedewerkers hun bonus zouden kunnen houden. Al met al was er dus nogal wat ruis over die bonus en daar was de Tweede Kamer niet zo blij mee.

De uitwerking

De minister heeft voor het zomerreces moeten beloven dat hij deze zomer zou laten weten hoe de regeling eruit kwam te zien. Vorige week is hier een document over gepubliceerd.

Wat zijn de belangrijkste punten?

 • De zorgbonus is zowel voor zorgmedewerkers in loondienst als zzp’ers in de zorg;
 • Als je meer dan € 73.000 aan inkomen hebt dit jaar, kom je niet in aanmerking;
 • De bonus is bedoeld voor zorgprofessionals en ondersteunende medewerkers;
 • Je moet gewerkt hebben tussen 1 maart tot 1 september;
 • Als je tijdens deze periode geen of minder werk hebt kunnen doen omdat COVID-19 dat werk in de weg stond, dan heb je geen recht op de regeling;
 • Je moet je tijdens je werk hebben ingezet voor patiënten / cliënten met COVID-19 of hebben bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus;
 • De zorg die jij bood moet gefinancierd zijn vanuit de Zorgverzekeringswet, Wlz, WMO, Wet publieke gezondheid en/of Jeugdwet;
 • Er komt een handreiking waarin zo volledig mogelijk wordt aangegeven welke groepen voor de bonus in aanmerking komen;
 • Het aanvraagloket zal in oktober 2020 open gaan.

Welke beroepen wel?

De beroepen waarvan bekend is dat zij in aanmerking komen voor de zorgbonus, zijn verpleegkundigen (niveau 4 en hoger), verzorgenden (niveau 3), helpenden (niveau 2), zorghulp (niveau 1), doktersassistenten, anesthesiemedewerkers, operatieassistenten, ambulancepersoneel, praktijkondersteuners huisarts, jeugd gezondheidszorgmedewerkers, jeugd- en gezinsprofessionals, artsen in opleiding, sociaal- pedagogisch medewerkers, huishoudelijke hulpen en schoonmakers in zorginstellingen.

Welke beroepen niet?

Medisch specialisten en artsen zijn voor de zorgbonus uitgesloten. Ook beroepen behorend tot de mondzorg doen niet mee, zoals tandartsen, mondhygiënisten en tandprothese professionals. Daarnaast ziet het ernaar uit dat fysiotherapeuten, gezondheidspsychologen, psychotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, klinisch fysici, logopedisten, oefentherapeuten, optometristen en podotherapeuten uitgesloten zijn, voor zover het zelfstandig werkende professionals zijn en niet in dienst bij een zorginstelling. Ook personeel in staffuncties en facilitair personeel van zorginstellingen vallen buiten de bedoeling van de bonusregeling.

Welke beroepen misschien?

Als je een zorgprofessional bent uit de bovenstaande groep en zorg hebt verleend aan COVID-19 patiënten of cliënten, of om COVID-19 zorg mogelijk te maken, dan kun je wel in aanmerking komen voor de zorgbonus. Voor die professional kan dan de bonus worden aangevraagd. Als voorbeeld wordt een fysiotherapeut gegeven die revalidatiezorg heeft geleverd of de assistent van de dermatoloog die is gaan meehelpen op de COVID-19 verpleegafdeling.

Wat is onze verwachting?

Één van de sterkste drijfveren achter menselijk gedrag is de behoefte om rechtvaardige behandelding. Dat geldt ook voor de behoefte aan rechtvaardigheid binnen organisaties. Als een werkgever het al niet aandurft om over de eigen medewerkers een oordeel te vellen wie wel en wie niet, dan is dat op landelijk niveau helemaal lastig. Het is erg ingewikkeld om op afstand een oordeel te vormen over welke beroepen wel of niet voor een zorgbonus in aanmerking komen, aangezien binnen beroepsgroepen zelf er ook allerlei onderscheid zal zijn in hoe er met de coronacrisis is omgegaan. Het kiezen voor hele beroepsgroepen komt het gevoel van rechtvaardige behandeling mogelijk niet ten goede en zou weleens tot veel onrust kunnen leiden. De minister richt zich in zijn keuze van wie wel en wie niet tot de ‘sociale partners’ (vakbonden van werkgevers en werknemers), maar de vraag is of zij een gedetailleerd beeld hebben over wie wat deed tijdens de coronacrisis. De bonusregeling is daarmee een goed bedoeld, maar moeilijk uitvoerbaar ding geworden. De enige praktische oplossing zou zijn om alle 1,2 miljoen medewerkers in de zorg de bonus uit te reiken, maar dat kost meer dan de € 800 miljoen die er nu voor opzij gelegd is.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket