Hoe toekomstbestendig is de Wet BIG?

Bericht geplaatst 2 juli 2021 om 08:43

Onze zorg blijft zich ontwikkelen. Hoe kan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) blijvend bijdragen aan de kwaliteit van de zorg? Om dit mét jou te onderzoeken, organiseert beroepsvereniging V&VN online bijeenkomsten. In dit artikel lees je meer over de aanleiding en inhoud van deze bijeenkomsten. Natuurlijk laten we je ook zien hoe je deel kunt nemen.

De Wet BIG biedt al sinds 1993 kaders voor de kwaliteit van de cliëntenzorg. De wet voorziet in regels ter bescherming van de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen verandert onze zorgbehoefte. Ook verandert de manier van werken. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe technologieën, de krapte op arbeidsmarkt en met elkaar samenwerken in multidisciplinaire teams.

Hoe zorgen we ervoor dat de Wet BIG onder de veranderde omstandigheden de juiste kaders blijft bieden om kwaliteit van zorg te waarborgen? Dit vraagt om een onderzoek naar de wijze waarop de Wet BIG toekomstbestendig wordt. Hiervoor is eind 2019 een stuurgroep opgericht door het ministerie van VWS. De stuurgroep bestaat uit Patiëntenfederatie Nederland en branche- en beroepsorganisaties (waaronder V&VN).

De stuurgroep is van mening dat het systeem van de Wet BIG in basis goed functioneert. En zij vinden dat niet het hele kader opnieuw besproken hoeft te worden. Wel is het nodig om te kijken welke aanpassingen in welke situaties gegrond zijn om de Wet BIG toekomstbestendiger te maken. Belangrijk daarbij is het blijven behouden van kwaliteit van zorg en dus het voorkomen van te veel regels.

Drie thema’s

Er zijn door deze stuurgroep drie thema’s vastgesteld die aandacht behoeven.

 1. Voorbehouden handelingen en toelating nieuwe beroepen.
  – Inzicht in en oplossen van de knelpunten onduidelijkheid, onbekendheid en inflexibiliteit van regels voorbehouden handelingen.
  – Mogelijkheid aanpassing criteria toelaten nieuwe beroepen (artikel 3 en 34).
  – Aandacht voor verantwoordelijkheidsverdeling binnen team- en netwerkverbanden.
 2. Deskundigheidsbevordering bij herregistratie.
  Via gesprekken onderzoeken hoe ze de deskundigheid verder kunnen aanmoedigen en verbeteren.
  – Draagt het aantonen van jouw deskundigheid bij herregistratie bij aan het bevorderen van jouw deskundigheid?
  – Op basis van welke uitgangspunten moet dit worden ingericht (bijvoorbeeld een bekwaamhedenportfolio)?
  – Zijn er uitdagingen waarmee rekening gehouden moet worden?
  – Is het wenselijk dat deskundigheids-bevorderende activiteiten (naast de werkervaringseis) wettelijk worden geregeld?
 3. Lerende werking van tuchtrecht.
  – Hoe wordt het tuchtrecht een middel om als beroepsgroep te leren en ontwikkelen?
  – Op welke manier kan het individuele handelen vanuit het tuchtrecht lerend zijn op team- en samenwerkingsniveau?
  – Wie is op grond van het tuchtrecht verantwoordelijk binnen team- en netwerkverband als het (nalaten van) handelen in strijd is met de professionele standaarden?

Online bijeenkomsten V&VN

Om de eerste twee thema met jou te onderzoeken, organiseert V&VN online bijeenkomsten. V&VN komt dus graag met je in contact om ideeën uit de praktijk te horen. Het geeft jou de mogelijkheid mee te praten over zaken waar jij (in de huidige) situatie tegenaan loopt, jouw ervaringen te delen en praktische oplossingen aan te reiken. V&VN gebruikt jouw inbreng in hun gesprekken met VWS. Zowel leden als niet-leden worden uitgenodigd om deel te nemen.

Het thema ‘voorbehouden handelingen en beroepenregulering’ wordt in de volgende bijeenkomsten besproken (klik op de bijeenkomst om je aan te melden):

Dinsdag 7 september a.s. van 16.30 tot 18.00 uur

Maandag 13 september a.s. van 19.00 tot 20.30 uur

Dinsdag 14 september a.s. tijdstip nog niet bekend.

Het thema ‘deskundigheidsbevordering bij herregistratie’ wordt voor zowel verpleegkundigen als verzorgenden IG in de volgende bijeenkomsten besproken (klik op de bijeenkomst om je aan te melden):

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij (een van de) bijeenkomsten dan kun je in september een ledenpeiling invullen.

Meer informatie vind je op de website van V&VN. Daarnaast vind je achtergrondinformatie over de bevindingen en plannen van de stuurgroep in deze brief van minister Van Ark. Berichtgeving over het oprichten van de stuurgroep vind je ook via deze brief.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket