Hoe voorkom je als zzp’er problemen bij het uitoefenen van je vak?

problemen voorkomen

Bericht geplaatst 8 december 2020 om 16:39

Alle zorgaanbieders dienen ‘goede zorg’ te bieden. Goede zorg is onder andere cliëntgebonden, veilig en doeltreffend. Hoe weet je als zorgprofessional dat je goede zorg levert? En wat gebeurt er als je hier niet aan voldoet? Het is belangrijk dat je als zzp’er in de zorg voldoende stil staat bij jouw verantwoordelijkheden als zelfstandige beroepsbeoefenaar.

Wat is goede zorg?

Wat goede zorg is, wordt bepaald door een landelijk vastgestelde kwaliteitsstandaard. Het Zorginstituut heeft deze kwaliteitsnormen in een openbaar register opgenomen. Voor de verpleging en de verzorging zijn bijvoorbeeld het Kwaliteitskader Wijkverpleging en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschreven. Voor andere beroepen kunnen andere kaders gelden, zoals bij ambulancezorg of cosmetische zorg. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat als zij zorg bieden, deze voldoet aan de norm als er een norm beschikbaar is. Bekijk welke kwaliteitsnormen er gelden binnen jouw beroepsgroep via deze pagina.

Is er een beroepsnorm?

Een andere belangrijke vraag die je jezelf kunt stellen is of er een beroepsnorm is voor jouw specifieke beroep. Als die beroepsnorm er is, dan wordt er van je verwacht dat je die volgt. De wijze waarop een beroepsgroep over haar eigen vak praat, hoeft niet altijd een ‘beroepsnorm’ te heten. Het kan zo zijn dat bepaalde beroepen een ‘beroepscode’ hebben geformuleerd met elkaar of hier een andere titel aan geven. Als je werkt als zzp’er in de zorg is het van belang dat je achterhaalt wie jouw beroepsgroep is en of zij een beroepsnorm hanteren.

Hoe wordt er gecontroleerd?

De organisatie die een beoordeling kan doen of jij goede zorg levert en of je voldoet aan jouw beroepsnorm, is de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Wat de IGJ betreft, bepalen beroeps- en brancheverengingen zelf de normen voor goede en veilige zorg. Zo is er bijvoorbeeld een beroepscode voor diëtisten, door de beroepsvereniging van diëtisten. De inspectie controleert of de zorgaanbieder de zorg volgens de geldende regels en normen leveren. Dit toezicht doen zij dan per sector. Zij geven vooraf aan hoe zij de zorg gaan beoordelen. Dit noemen ze een ’toetsingskader’.

Ook de rechter kan kwaliteit van beroepsuitoefening beoordelen

Een recente uitspraak tussen een zorgorganisatie en een zorgverzekeraar laat zien hoe ver de rechter kan gaan in het beoordelen van jouw handelen en wat voor gevolgen dat kan hebben. In dit voorbeeld stelt een zzp wijkverpleegkundige een indicatie in de thuiszorg. Dit doet zij in opdracht van een zorgorganisatie. De zorgverzekeraar is van mening dat deze indicatiestelling niet op orde is en weigert een (groot) deel van de zorg te vergoeden aan de zorgorganisatie. De zorgverzekeraar krijgt in dit voorbeeld gelijk dat de kwaliteit van de indicatiestelling niet goed genoeg is. Wat valt op als je deze uitspraak leest?

De rechter stelt vast dat de professionele autonomie van de verpleegkundige gerespecteerd moet worden, maar dit betekent niet dat de kwaliteit van de indicatiestelling niet onderzocht mag worden door de zorgverzekeraar. De verpleegkundige hoort bij het indiceren de normen die zijn vastgelegd in het document Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ te gebruiken. Deze norm voor de beroepsgroep is opgesteld door de beroepsvereniging van wijkverpleegkundigen; V&VN. De rechter neemt dit document ter hand en beoordeelt inhoudelijk of de indicatiestelling van de wijkverpleegkundige voldoet aan deze norm.

Wat stelt de rechter vast?

”In de door de verpleegkundige opgestelde zorgplannen is de diagnose uitgebreid vermeld. Ook is vermeld bij welke activiteiten de verzekerden extra hulp (verpleging en verzorging) nodig hebben. Wat evenwel ontbreekt is het verband tussen de aandoeningen en de geïndiceerde verpleging en verzorging. Anders gezegd, wat is of zijn de actuele aandoeningen op grond waarvan verpleging en verzorging op grond van de Zvw voor de betreffende verzekerde noodzakelijk is en wat zijn de doelen en de termijnen die hieraan gekoppeld kunnen worden? In die zin voldoet de verslaglegging van de verpleegkundige naar het oordeel van de rechtbank niet aan de normen uit het V&VN-document.’ 

De rechtbank beoordeelt dus op basis van de beroepsnorm of de professional daaraan voldaan heeft. De rechtbank gaat nog op verder onderzoek uit en heeft nog geen uitspraak gedaan.

Hoe voorkom je problemen?

Werk je als zzp’er in de zorg en wil je problemen met verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voorkomen als het op jouw beroep aankomt?

 • Check of er een kwaliteitsstandaard geldt voor jouw type zorg;
 • Check wie jouw beroepsorganisatie is;
 • Zoek uit welke beroepsnorm en richtlijnen van toepassing zijn op jouw vak;
 • Richt jouw eigen onderneming zo in, dat je voldoet en blijft voldoen aan de beroeps- en kwaliteitsstandaard(en);
 • Verzeker je tegen onvoorziene omstandigheden.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket