Inhoud van het werk bepaalt keuze voor zzp-schap in de zorg

Bericht geplaatst 4 februari 2020 om 12:02

In het eindrapport van de Commissie Borstlap wordt op pagina 9 aangegeven dat financiële prikkels de keuze voor de arbeidsvorm bepalen. Alsof de zzp’er vooral vanwege de financiële voordelen zzp’er wordt..

Hoe zit het met de drijfveren van zorgprofessionals voor het zzp-schap in de zorg? Besluiten zij op financiële gronden dat zij zzp’er willen worden? Met ruim 1600 respondenten op onze laatste enquête geven zzp’ers in de zorg veel inzicht in het waarom zij gekozen hebben voor het zzp-schap in de zorg. Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen over de zzp’er in de zorg, zodat we feiten van fabels kunnen onderscheiden.

Zzp-schap in de zorg is een vrije keuze

Op de vraag “Ben jij zzp’er uit noodzaak, omdat je geen alternatieven hebt, of zou je wel in dienstverband kunnen werken maar kies je daar bewust niet voor?” ontvingen we 1523 antwoorden. 80% geeft aan dat zij zzp’er zijn ‘omdat ik dat wil zijn; ik wil niet meer in loondienst.’ 17% werkt in een dienstverband naast het zzp-schap en een kleine 4% is ‘zzp’er uit noodzaak; er zijn voor mij geen banen in loondienst‘. Dat het zzp-schap goed bevalt en dat professionals niet meer terug in dienst willen gaven we ook vorige week aan. 65% van 1513 ondervraagden geeft aan dat zij niet in de zorg blijven werken als het zzp-schap geen mogelijkheid meer zou zijn. Samengevat: het zzp-schap in de zorg is voor het leeuwendeel van de professionals een weloverwogen en bewuste keuze geweest. Wat maakte deze beslissing?

Waarom als zzp’er gestart?

De commissie Borstlap ziet vooral financiële beweegredenen bij het bewust kiezen voor het zzp-schap. Geldt dit ook voor zzp’ers in de zorg? Wij lezen dat niet terug. Op onze vraag ‘Waarom ben jij gestart als zzp’er in de zorg?’ ontvingen we 1526 reacties. Meer dan 1000 personen, ofwel 65% koos voor het antwoord ‘Ik wilde het vak uitoefenen op mijn manier‘. Op plaats 2 eindigt met 38% ‘Ik had teveel last van werkdruk‘. Het niet langer kunnen combineren van werk en privé staat op plek 3 met 26%. Meer verdienen staat op plek 4 met 23%, gevolgd door de wens om te kunnen innoveren in de zorg op plek 5 (22%). Ruim 21% was de administratieve lasten zat op plek 6 en de uitdrukkelijke wens om ondernemer te worden speelde bij 20% van de ondervraagden – plek 7. Geen toestemming krijgen voor een vakantiewens eindigde op plek 8 met ruim 16%. Meer uren willen werken maar geen toestemming krijgen bij de werkgever wordt door 13% van de ondervraagden herkend en een gebrek aan collegialiteit kreeg van 7% steun.

De persoonlijke verhalen

Cijfers en staafdiagrammen zijn minder aansprekend dan de persoonlijke verhalen van onze leden en niet leden. We hebben binnen de enquête de ruimte geboden om zelf redenen aan te voeren voor de stap naar zzp-schap. Voor de vaste lezers van onze artikelen geen verrassing, maar met een zorg-minister die ook na dat artikel nog steeds denkt dat professionals terug in dienst kunnen, hierbij een selectie uit de ruim 1000 reacties binnen de enquête en op onze social media.

Andrea – “Ik ben ZZP-er geworden met name omdat ik niet meer tegen de grote stress binnen de grote organisatie kon waar ik voorheen in loondienst was. Te weinig personeel, te vaak collega’s ziek en diensten op moeten vangen, te vaak moeten kiezen welke dementerende patiënt ik voor moest laten en welke ik moest laten zitten. Verschrikkelijk was dat!

Mukaddes –Als ik terug in loondienst moet stop ik per direct en stap ik uit de zorg. Ik wil niet terug denken aan de tijd toen ik in loondienst was. Ik kreeg telkens een burn-out. Ik werd letterlijk ziek door de werk drukte en de stress die ik had.

Wouter –Wat voor mij misschien nog wel het zwaarste weegt is het feit dat als ik constateer dat managers cliënten als nummers en pionnen van groep naar groep schuiven….Je krijgt totaal geen inspraak in besluit vormen, en word uiteindelijk ook zelf overgeplaatst.

Tom –Als we het hebben over de zorg, in brede zin, dan zijn juist zzp’ers de reddingsboei waar we inmiddels niet meer zonder kunnen. Zij zijn goed geschoold, breed inzetbaar, flexibel, altijd goed gemotiveerd en scherp, weinig tot nooit ziek. Voor onze ambulance branche geldt des te meer dat zij absoluut voorzien in de krapte die er is.

Ellen – “Na jaren van ervaringen in gesloten systemen, waar men niet of nauwelijks openstaat voor nieuwe input, zijn wij degenen die juist de cliënten helpen hun leven in eigen handen te nemen“.

Jacqueline – “Het voordeel van zzp er zijn is niet alleen meer vrijheid in je agenda, maar juist ook veel meer ruimte in je hoofd om een goed luisterend oor te bieden aan de zorgvrager. Er zit nl geen organisatie in je nek te hijgen…

Margo –Ik heb mijn werk precies zo gedaan, als ik het verbonden aan een werkgever ook heb gedaan. Het verschil is dat ik als zzp’er wel zorg kon verlenen, op een wijze zoals het bedoeld is. Met aandacht, en de cliënt centraal. Met begrip voor zijn of haar situatie. Als zzp’er heb ik geen patiënten verplicht hoeven verwaarlozen, of ‘vergeten’. Ik heb niet ruw hoeven doen tegen de patiënt. Omdat ik zelf kon beslissen, dat ik de zorg op een bij de patiënt passende manier wilde geven.

Inhoud van het werk staat voorop

De keuze voor het zzp-schap in de zorg wordt gedreven door de behoefte om het beroep uit te kunnen oefenen op een wijze die past. De zzp’er in de zorg is een zorgprofessional die zijn weg probeert te vinden naar het vak. Vooral dat. De verhalen gaan niet over veel geld verdienen, maar over de rekeningen kunnen betalen. Ze gaan niet over ‘alleen de leuke diensten willen draaien’, maar over het vol kunnen houden. Een confronterende boodschap voor een zorg minister en een commissie die stellen dat dit soort zaken ook prima in dienstverband moeten kunnen. Helaas. Zo is het al lang niet meer.

We gaan ze uitnodigen voor onze #ikzorgzelfstandig bijeenkomst. De minister en de commissieleden. Dan kunnen ze zelf ervaren waarom zoveel zorgprofessionals heel bewust kiezen voor het zzp-schap. We houden je op de hoogte of ze ingaan op onze uitnodiging.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket