solopartners

Bericht geplaatst 28 december 2021 om 15:16

We nemen je graag mee in de branche activiteiten die SoloPartners het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. We hebben ons het afgelopen jaar weer dag in dag uit ingezet voor de zzp’ers in de zorg. De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), Wet Zorg en Dwang (WZD) maar ook het oprichten van VZN hebben allemaal invloed op onze leden. In dit artikel zetten we voor je op een rijtje wat ons als brancheorganisatie heeft bezig gehouden het afgelopen jaar.

De boodschap verspreid: de arbeidsmarkt kan niet zonder de zzp’er

Gedurende het jaar hebben we met diverse partijen gesproken over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de zorg en de positie van de zzp’er daarin. Die gesprekken gingen zonder uitzondering over de onmisbaarheid van de zzp’ers voor de zorg. We hebben hierover gesproken met onderzoekers van de NZa, ambtenaren van VWS, SZW en het ministerie van Financiën. Daarnaast zijn wij benaderd door diverse marktpartijen in de zorg – investeerders en instellingen – die eveneens geïnformeerd wilden worden over de ontwikkelingen rondom zzp’ers in de zorg.

Aanleiding daarvoor waren natuurlijk de uitlatingen van minister Hugo de Jonge over zijn wens om zzp’ers uit de zorg te krijgen, welk voornemen vervolgens ook door andere politici en partijen in de zorg werd overgenomen.

Wij hebben telkens heel duidelijk gemaakt dat de zorg niet zonder zzp’ers kan. Als het onmogelijk wordt gemaakt om als zzp’er in de zorg te werken, zullen zzp’ers de zorg uit gaan. Het tekort aan arbeidskrachten in de zorg zal daardoor alleen maar toenemen. De zzp’ers zullen niet terug in loondienst gaan, maar verloren gaan voor de zorg.

Beleidsthema’s

We zijn ondertussen bij verschillende overleggen aangesloten. Deze hebben onder andere betrekking op de kaders die worden gesteld voor de zzp’ers in de zorg. Hieronder vind je een overzicht van de onderwerpen waarbij SoloPartners betrokken is.

Klankbordgroep communicatie Wtza

Op uitnodiging van het ministerie van VWS heeft SoloPartners vanaf begin 2021 deelgenomen aan de klankbordgroep over de communicatie vanuit het ministerie over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze wet treedt per 1 januari 2022 in werking.

SoloPartners heeft zich uiteraard met name geconcentreerd op de informatie die voor jullie als zzp’er belangrijk is. En we hebben ons hard gemaakt voor volledige en juiste communicatie over de Wtza. Door onze deelname aan deze groep beschikten wij vroegtijdig over alle relevante informatie met betrekking tot de Wtza.

De overheid heeft de inwerkingtreding van de Wtza aangegrepen om de kwaliteitseisen van de Wkkgz opnieuw onder de aandacht te brengen. Dat heeft er ten onrechte toe geleid dat de indruk is ontstaan dat de Wtza extra kwaliteitseisen voor zzp’ers bevat. We hebben veel gedaan om dat beeld te corrigeren en we zullen dat blijven doen. Voor zzp’ers volgt uit de Wtza enkel een meldplicht. De kwaliteitseisen volgen uit de Wkkgz, aan die eisen is niks veranderd.

WZD-coalitie

Kleinschalige zorgaanbieders en zzp’ers blijken in de praktijk moeilijk met de Wet Zorg en Dwang (WZD) uit de voeten te kunnen. Ze zijn vaak onbekend met de wet en de toepassing ervan. Wij zijn aangesloten bij een overleg onder andere met VWS om de wet in praktijk beter toepasbaar te maken zodat ook kleinschalige zorgaanbieders en zzp’ers op de juiste wijze kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Coalitie Kleinschalige Zorg

SoloPartners neemt deel aan de Coalitie Kleinschalige Zorg, een initiatief van Stichting Beroepseer en VPHuisartsen (vereniging van huisartsen met een eigen praktijk). Deze coalitie is nog in de opstartfase. Ook via deze coalitie willen we bijdragen aan positieve aandacht voor zzp’ers in de zorg en kleinschalige zorgaanbieders.

Een manifest met doelstellingen en een website zijn in voorbereiding. We verwachten dat in 2022 de coalitie echt van zich gaat laten horen.

Keuze voor voorrang vaccinatie

In het begin van het jaar hoorden we dat zorgverleners voorrang op de vaccinatie konden verwachten. Al zoekende naar de informatie voor de zzp’er in de zorg kwamen we erachter dat de overheid niet wist hoe zij de zzp’er konden bereiken. Wij zijn hier direct op ingesprongen en hebben een systeem opgezet waarmee de zzp’ers in de zorg die zich wilden laten vaccineren, hier de kans voor kregen. We hadden binnen no time vaccinatie.solopartners.nl in de lucht, en onze leden én niet leden konden via die route de uitnodigingsbrief ontvangen. Wij vinden dat vaccineren een vrije keuze moet zijn en wij maken hierin dus geen onderscheid. Wat wij wél belangrijk vinden is dat diegene die zich willen laten vaccineren of boosteren hier dezelfde kansen voor krijgen als medewerkers in de zorg, en daar hebben wij ons voor ingezet.

Breder netwerk

Wij hebben ons netwerk verder verbreed om nog meer invloed uit te kunnen oefenen op het beleid. En om nog meer ervaringen vanuit de zorgbranche te kunnen verkrijgen.

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

In januari hebben we samen met 2 andere partijen VZN opgericht. Door de krachten te bundelen met andere organisaties die ook opkomen voor de belangen van zzp’ers kunnen we meer invloed uitoefenen op de onderwerpen die voor alle zzp’ers van belang zijn, zoals jullie positie als zelfstandig ondernemer, zowel op de arbeidsmarkt maar ook binnen het beleid van de Belastingdienst.

VZN heeft constructieve voorstellen gedaan om de positie van de zzp’er beter te borgen, zowel juridisch als fiscaal maar ook in het systeem van de sociale zekerheid. Daarnaast praten we mee over de arbozorg aan zzp’ers in relatie tot ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Overleg brancheorganisaties

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat we samen met andere brancheorganisaties in de zorg in gesprek zijn gegaan om informatie te delen. Zo konden we kijken óf en waar we elkaar kunnen helpen. Zo kunnen we namens de achterban van alle deelnemers in zijn totaliteit invloed uitoefenen op het beleid.

Deelnemers aan het overleg naast SoloPartners zijn ZorgThuisNL, de Brancheorganisatie voor Kleinschalige Zorgaanbieders (BvKZ), SPOT en de Federatie Landbouw en Zorg. Via dat overleg is het contact ontstaan met het RIVM dat heeft geleid tot de rol van SoloPartners bij de corona vaccinaties.

Inmiddels hebben we besloten om het overleg in stand te houden. Waarbij we ons richten op het verbeteren van de beeldvorming over kleinschalige zorgaanbieders en zzp’ers in de zorg.

Bemiddelaars

In de laatste maanden van 2021 hebben we met diverse bemiddelaars gesproken over de positie van de zzp’ers in de zorg. Het meest urgente onderwerp is de rechtspositie van de zzp’er als ondernemer. Er is enorme behoefte aan duidelijkheid over de vraag wanneer je wel en wanneer je niet een freelance overeenkomst kunt sluiten.

Via onze deelname aan VZN slagen we er tot op heden goed in om dit probleem onder de aandacht van de politiek te brengen. We hebben dan ook goede hoop dat het nieuwe kabinet nu echt met dit probleem aan de slag gaat.

2021: er was genoeg te doen!

Wij hebben het afgelopen jaar veel mooie gesprekken kunnen voeren met diverse partijen. Dit kunnen we doen door de gesprekken die we met jullie hebben gehad. Blijf ons dus bellen en mailen! De signalen die jullie aan ons doorgeven zijn voor ons van groot belang. Zonder jullie kunnen we niet doen wat we doen. Daarvoor willen we jullie graag bedanken!

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket