Bericht geplaatst 19 november 2018 om 22:26

Als zzp’er ben je zorgaanbieder én zorgondernemer. De Wkkgz stelt dat je zorgaanbieder, ook wel ‘solistisch werkend zorgverlener’, bent. De fiscale wetgeving zegt dat je als ‘ondernemer voor de Inkomstenbelasting’ ook aan bepaalde regels moet voldoen. Er zijn nieuwe inzichten wat betreft die zorgkant, welke we graag met je delen in dit artikel. 

Even inlezen?

We merken dat zzp’ers in de zorg niet altijd precies weten waar ze aan moeten voldoen. Dat is voor ons een reden geweest om daar meerdere artikelen over te schrijven. Mocht je je willen inlezen dan zijn onderstaande artikelen wellicht interessant.

Vooral op het vlak van de eisen die gelden voor zorgaanbieders, zijn er relevante ontwikkelingen op komst.

Van WTZi naar WTZa

Er is een nieuwe wet op komst, die de WTZa (Wet Toetreding Zorgaanbieders) zal gaan heten. Deze wet zal de WTZi (Wet Toetreding Zorginstellingen) vervangen. De zzp’er in de zorg – wél zorgaanbieder maar géén zorginstelling – zal met de komst van deze wet gaan vallen onder de WTZa. Dat zzp’ers in de zorg niet onder de WTZi vielen, hebben zij ervaren toen bleek dat zij helemaal geen recht hadden op een WTZi toelating. Anders gezegd; zzp’ers hebben tot op heden geen meldingsplicht voordat zij starten met zorg verlenen.

Het doel van de WTZa is om informatie over nieuwe (en huidige) toetreders sneller bij IGJ (de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd) te krijgen. Met behulp van deze informatie kan de Inspectie beoordelen of de kwaliteit van zorg op orde is. Ook bepaalt de IGJ aan de hand van deze informatie welke zorgaanbieders getoetst dienen te worden. Deze toetsing is bedoeld om de kwaliteit van zorg te bepalen. Het is de bedoeling dat zorgverleners weten welke eisen er worden gesteld aan zorgverlening, en hier ook zorg voor dragen.

Bij de WTZa, wordt de solistisch werkende zorgverlener als een zorgaanbieder gezien die moet worden ’toegelaten’. Dat betekent in de praktijk; nadat zzp’ers zich hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel verplicht zijn zich te melden via nieuwezorgaanbieders.nl. Deze website zal per medio december 2018 meldennieuwezorgaanbieders.nl gaan heten. Zij worden hierop geattendeerd via een brief die zij ontvangen vanuit het CIBG. Deze uitvoeringsorganisatie zal de SBI nummers van Gezondheidszorg en Welzijn uit het register halen en nieuwe aanbieders een brief sturen.

Het is straks zelfs zo dat een zzp’er die zich ingeschreven heeft, onder de WTZa géén zorg mag verlenen voordat hij zich heeft gemeld via nieuwezorgaanbieders.nl. Voor bestaande zzp’ers zal -indien de wet wordt aangenomen- ook gaan gelden dat zij zich moeten melden als zij zich (her)inschrijven onder een Wkkgz plichtige SBI code. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om bestaande zorgaanbieders die eerder niet onder de wkkgz vielen (Wmo of Jeugdzorg) maar besluiten Wlz- of Zvw-zorg te gaan bieden. In dit laatste geval zijn ze dus nieuw voor de Wkkgz en worden ze overeenkomstig behandeld. Het aanmelden gebeurt door middel van het invullen van een vragenlijst. Een zzp’er in de zorg mag zich op dit moment al melden bij de IGJ via nieuwezorgaanbieders.nl en de vragenlijst invullen. Het is aan te raden om jezelf nu al kenbaar te maken als zorgaanbieder. Dit zal door de IGJ worden gewaardeerd.

Vragenlijst nieuwe zorgaanbieders

Het is zeer interessant om die vragenlijst op nieuwezorgaanbieders.nl nader te bestuderen. Deze vragen geven informatie aan de IGJ over hoe een zorgaanbieder ervoor staat. Ik heb mij laten vertellen dat de vragenlijst inhoudelijk wat gewijzigd zal worden in de toekomst, maar dat de grote lijnen hetzelfde blijven.

Toegang tot de vragenlijst voor nieuwe zorgaanbieders vind je hier.

De checklist voor nieuwe zorgaanbieders geeft een overzicht van de informatie waar je over dient te beschikken als je de vragenlijst wilt gaan invullen. Startdatum van zorgverlening, KvK-nummer, jouw eigen gegevens, het zorgdossier; diverse zaken dienen aanwezig te zijn om de vragenlijst in te kunnen vullen.

Na een aantal persoonlijke gegevens en informatie vanuit de KvK, worden vragen gesteld over de financiering van de zorg die je levert. Na het invoeren van de startdatum van mijn dienstverlening en het aanvinken van de status als ‘solistisch werkende zorgverlener’, spring ik 14 vragen vooruit. Ik dien te verklaren dat ik beschik over een zorgdossier, dat ik risicovolle en/of voorbehouden handelingen verricht en een passende klachtenregeling heb. Daarna geef ik aan dat ik een procedure heb voor het melden van incidenten en of ik bekend ben met regels over registratie en administratie. Na het beantwoorden van deze vragen en het insturen van de vragenlijst mag ik als starter zorg gaan verlenen. Je geeft met het verzenden van deze lijst dus aan dat je je realiseert wat er van je verlangd wordt als zorgaanbieder.

Formeel zorgaanbieder

Met de WTZa komt de zzp’er in de zorg weer een stap dichter bij haar positionering als formele zorgaanbieder. Als brancheorganisatie streven we naar goede en passende voorlichting en informatie voor onze leden. Het bijhouden van wet- en regelgeving hoort daarbij. Steun jij onze activiteiten? Sluit je dan aan >>

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket