Nieuws

Landelijk beschikbare PBM en corona antistoffen bloedtest beschikbaar

vrijdag 29 mei 2020    Dit artikel delen

Het team van SoloPartners heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het verbeteren van de positie van de zzp’er in de zorg tijdens corona. We zijn als brancheorganisatie benaderd door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) om ervoor te zorgen dat de PBM ook voor zzp’ers in de zorg beschikbaar wordt gemaakt. Dat is gelukt en daar zijn we trots op. Als zzp’er in de zorg kun je nu via Mediq persoonlijke beschermingsmiddelen bestellen. De zzp’er in de zorg is daarmee onderdeel van de landelijke verdeling van hulpmiddelen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Daarnaast kun je vanaf vandaag de officiële antistoffen bloedtest voor corona bestellen, waarmee je kunt vaststellen of je corona gehad hebt. Deze twee belangrijke onderdelen hebben wij georganiseerd zodat jij veilig kunt werken in de praktijk.

Hoe kun je als zzp’er landelijke PBM bestellen?

Om de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op te lossen heeft VWS het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. Voor de care werkt het LCH samen met Mediq voor de inkoop, distributie, klantsupport en facturatie van schaarse hulpmiddelen zoals mondkapjes. Hiervoor is een apart bestelplatform ingericht. Stap voor stap zijn de afgelopen maanden groepen zorgaanbieders in staat gesteld om PBM te bestellen.

Eerste leveringen inmiddels gestart

Zzp’ers in de zorg zijn ook onderdeel geworden van de zorgaanbieders die PBM kunnen bestellen. We hebben een aantal weken overleg met het LCH, Mediq en het Ministerie VWS erop zitten over hoe we ervoor kunnen zorgen dat duizenden zzp’ers een eigen bestelling kunnen plaatsen. Het resultaat mag er zijn. Eind vorige week is SoloPartners in samenwerking met het LCH en Mediq gestart om groepen zzp’ers in de zorg te benaderen of zij een bestelling willen plaatsen. Op die manier is er stapsgewijs ‘geoefend’ met de vele relatief kleine bestellingen voor onze achterban. Duizenden zzp’ers in de zorg zijn inmiddels aangeschreven en honderden zzp’ers hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt.

De richtlijnen voor gebruik

Als je hulpmiddelen bestelt is het van belang dat je je realiseert dat deze middelen alleen gebruikt mogen worden voor de zorg waarvoor ze beschikbaar zijn gemaakt. Wanneer welk persoonlijk beschermingsmiddel nodig is, lees je hier. Het uitgangspunt in zorg en ondersteuning blijft dat gebruik van PBM volgens de richtlijnen van het RIVM alleen nodig is bij verpleging, verzorging of lichamelijk onderzoek van een patiënt met (verdenking van) COVID-19 en als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Bij cliënten die niet verdacht zijn van COVID-19 is er geen risico op besmetting en zijn geen extra maatregelen nodig. Daarom blijft het belangrijk dat elke keer dat een cliënt thuis bezocht wordt het gesprek aan wordt gegaan en te checken of hij of zij geen COVID-19 klachten heeft of niet besmet is. In het geval hier wel sprake van is dient de zorg en ondersteuning uitgesteld te worden als dit kan en waar dit niet kan zullen PBM nodig zijn om de zorg veilig te verlenen. De richtlijnen lees je ook hier. Vanaf 1 mei is expliciet opgenomen in de uitgangspunten van het RIVM, dat je als zorgprofessional op basis van professionele inzichten en ervaring beredeneerd kunt afwijken van de uitgangspunten als de specieke situatie daarom vraagt. Zorg er in zo’n geval voor dat je goed registreert hoe jij tot jouw afwegingen bent gekomen.

‘Reservepakket’

Als je als zorgprofessional in een onverwachte situatie terechtkomen en het niet zeker is of de cliënt besmet is met COVID-19, maar er toch ondersteuning nodig is. Zorg ervoor dat je voor die situatie een ‘reservepakket hebt’. Dit ‘reservepakket’ bestaat uit: 1 bril, 2 chirurgisch mondneusmaskers type IIR, 3 paar handschoenen, 2 halterschorten, 1 flacon desinfectant. Deze reservepakketten kan de zorgverleners zelf samenstellen De kosten zijn voor rekening voor jouw onderneming.

PBM wanneer een cliënt met een PGB getest is

Het komt ook voor dat je bij het werken met het PGB merkt dat de cliënt een eigen beschermingspakket heeft. Dat klopt, omdat de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg dit ook mogelijk maakt.

Hoe kun je een bestelling plaatsen?

Wanneer je PBM wilt aanvragen, dan doe je dit via het portaal van Mediq: Mijn MedBIS, binnen een speciale PBM aanvraagomgeving. Na je aanvraag wordt deze gecontroleerd en beoordeeld. Via het digitale PBM-aanvraagformulier binnen de online omgeving van Mediq geeft jij aan welke en hoeveel producten je nodig hebt. Vanwege de schaarste is het mogelijk dat de totale vraag groter is dan de beschikbare voorraad. De PBM artikelen worden op dat moment verdeeld via de VWS-allocatie regels. Wat beschikbaar wordt gemaakt voor jou levert Mediq vervolgens via PostNL aan je uit en factureert dit ook. Het kan dus gebeuren dat het daadwerkelijke aantal producten dat jij ontvangt, afwijkt van jouw aanvraag. Als je minder ontvangt dan je hebt aangevraagd adviseert Mediq om op een later moment opnieuw jouw aanvraag in te dienen.  Het kan zijn dat wanneer je bijvoorbeeld 20 handschoenen besteld, je er 50 gefactureerd krijgt omdat deze in een omdoos van 50 stuks zitten. Mediq factureert je in dit geval 50 handschoenen. De landelijke voorraad bestaat uit verschillende merken en om die reden kan een levering meerdere merken bevatten. Zodra nieuwe voorraad beschikbaar is, wordt dit vermeld op de startpagina van jouw PBM-aanvraag.

LET OP: Je hoeft zelf geen AGB code te hebben om te kunnen bestellen, graag één van deze codes gebruiken die voor jou van toepassing is:

91800000 Verzorgende (ZZP)
91810000 Verpleegkundige (ZZP)
41010000 Wijkverpleging (ZZP)
01000000 Huisarts (ZZP)

Daarnaast kies je tijdens je bestelling bij de optie Type instelling voor Overig. Nadat je jezelf hebt geregistreerd duurt het tot 48 uur voordat je registratie is goedgekeurd, deze aanvraag wordt namelijk persoonlijk gecontroleerd en goedgekeurd door Mediq. Indien de registratie is voltooid ontvang je automatisch bericht met inloggegevens.

Aanvullende informatie

Veelgestelde vragen over de bestelprocedure en de manier waarop dit werkt vind je op deze FAQ van Mediq.

De uitgangspunten voor het gebruik van PBM lees je hier.

PBM komen mogelijk in aanmerking om op te geven bij de meerkostenregeling van Zorgverzekeraars Nederland. De precieze uitwerking daarvan is nog niet bekend. Ons advies is om goed bij te houden wanneer, waarom en bij wie je van PBM gebruik hebt gemaakt.

Hoe kun je als zzp’er de corona antistoffen test bestellen?

Een kleine twee maanden geleden hebben wij onze achterban in de gelegenheid gesteld om een ‘swab’ test te laten doen om vast te stellen of jij corona hebt. Deze test is vooral een momentopname die wel iets zegt over of je vandaag het virus bij je draagt, maar niet zozeer iets zegt over hoe je er morgen voor staat. We kregen het signaal vanuit onze leden om ook een betrouwbare antistoffen test te regelen, zodat je kunt laten bepalen of je corona hebt gehad. Voor zzp’ers is dit van belang om aan te kunnen tonen dat zij veilig voor opdrachtgevers werkzaam kunnen zijn. In samenwerking met U-Diagnostics is deze bloedtest inmiddels beschikbaar gemaakt.

U-Diagnostics is een gespecialiseerd landelijk huisartsenlaboratorium en RIVM goedgekeurd. Laboratorium Dr. Wisplinghoff in Keulen voert namens U-Diagnostics de diagnostiek uit. Deze tests worden dus in Duitsland afgehandeld. Het laboratorium in Duitsland verwerkt de volledige laboratoriumdiagnostiek voor meer dan 100 ziekenhuizen en ca. 4.000 artsen in de privépraktijk en is geaccrediteerd volgens DIN ISO 15189. U-Diagnostics is onder meer werkzaam voor het Universitair Medisch Centrum in Utrecht en het Dialysecentrum Amsterdam.

Hoe verloopt het proces als je deze coronatest inkoopt?

  1. Log in bij SoloPartners via https://leden.solopartners.nl/inloggen of via onze website rechtsboven in het scherm;
  2. Je komt nu terecht in onze online omgeving. Kies nu in het menu voor ‘coronatest aanvraag‘;
  3. Vink ‘Corona bloed test locatie U-diagnostics‘ aan. Op dit moment wordt het bloed afgenomen via een venapunctie op een corona locatie;
  4. Vul het formulier in en controleer de vooraf ingevulde velden. De gegevens die worden opgevraagd zijn noodzakelijk voor het aanvragen van de test;
  5. Op het aanmeldformulier geef je aan bij welke coronapost je je wilt melden. De actuele lijst vind je hier;
  6. Je rekent € 39,50 af. Dit bedrag komt niet voor vergoeding vanuit een zorgverzekeraar in aanmerking. Je ontvangt direct een factuur voor jouw administratie;
  7. SoloPartners zet alle individuele inschrijvingen vanuit ons systeem over in het systeem van U-Diagnostics;
  8. Vervolgens krijg jij op het aangegeven mailadres een bericht vanuit U-Diagnostics met instructies;
  9. Op locatie wordt de barcode gescand ter verificatie en wordt de test afgenomen;
  10. U-Diagnostics brengt jou zo’n 24 uur later op de hoogte van de uitslag.

Wil je jezelf aanmelden voor een test? Begin dan hier >>

SoloPartners verdient niets aan deze dienstverlening en zet het voordeel één op één door aan haar achterban.

Wil je lid worden van SoloPartners? Schrijf je dan hier in >>

Veilig werken als zzp’er in de zorg: daar staan we voor

SoloPartners heeft als brancheorganisatie vooral de opdracht dat we jou in staat moeten stellen om op een veilige manier te kunnen werken. We zijn er trots op dat duizenden zzp’ers in de zorg ook tijdens corona iedere dag hun best doen voor hun opdrachtgevers, cliënten, patiënten en deelnemers. Daar hoort bij dat ook de zzp’er in de zorg deel uitmaakt van landelijk beleid. De beschikbaarheid van hulpmiddelen en het jezelf kunnen testen hoort daar wat ons betreft bij. Steun je onze activiteiten? Word dan lid >> 

Dit artikel delen