Bericht geplaatst 16 januari 2020 om 11:34

Afgelopen vrijdag heeft minister de Jonge bij omroep Max een uitspraak gedaan over zzp’ers in de zorg. In het interview met Max zegt de minister rond minuut 18:30 dat hij het ‘slecht vindt’ dat steeds meer werknemers in de zorg overstappen naar zzp-schap en dat hij ‘aan het kijken is op welke manier we de wet kunnen aanpassen’ om dat tegen te gaan. Het ministerie heeft onderstaand bericht opgesteld om het standpunt nader toe te lichten.

‘Welke wet wil de minister aanpassen en welke concrete stappen worden daar toe gezet?’

“Om te beginnen: we hebben iedereen die in de zorg werkt keihard nodig. We zien de vraag naar zorg toenemen en de arbeidsmarkt steeds krapper worden. Samen moeten we ervoor zorgen dat we de zorg zo goed mogelijk blijven organiseren. Waar flexwerkers in sommige organisaties onmisbaar zijn, blijkt – ook uit onderzoek – dat zij soms gemakkelijker afstand doen van bepaalde teamtaken of avond-, nacht- en weekenddiensten. Dit kan voor een hogere werkdruk zorgen bij het vaste personeel. De ene zzp’er is de andere niet. Maar werkgevers zouden er zoveel mogelijk voor moeten zorgen dat zorgpersoneel graag bij hen in loondienst wil blijven en niet uit onvrede kiest voor het zzp-schap”, aldus minister de Jonge.

Nadere toelichting vanuit het ministerie van VWS: “De minister heeft tijdens het gesprek met Max Meldpunt aangegeven dat er te veel mensen kiezen voor een bestaan als zzp’er, terwijl ze eigenlijk gewoon werken als werknemer. In het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet dit soort schijnzelfstandigheid wil tegen gaan. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt op dit moment aan nieuwe wetgeving om hier wat aan te kunnen doen. Daar refereerde de minister in het interview aan.”

Minister De Jonge komt overigens voor het Algemeen Overleg (AO) arbeidsmarktbeleid in de zorg op 13 februari met een brief met zijn visie op flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorg.

Wat vinden wij van deze reactie?

We zijn blij dat SoloPartners als brancheorganisatie een reactie heeft mogen ontvangen vanuit het ministerie. We vinden elkaar in het willen behouden van professionals voor de zorg. Veel zorgprofessionals hebben inmiddels gekozen voor een bestaan als zzp’er en zijn daar zeer tevreden over. Het labelen van deze groep alsof zij ‘schijnzelfstandig’ zouden zijn, doet geen recht aan de enorme diversiteit en inzet van onze achterban. Het voorbereiden van nieuwe wetgeving om het werken als zelfstandige in de zorg te bemoeilijken is bijzonder onverstandig – aangezien 65% van de huidige zorgprofessionals aangeeft niet langer in de zorg te willen werken indien zij geen zzp’er meer kunnen zijn. We rekenen erop dat wij betrokken worden in de nadere dialoog over de positie van de zzp’er in de zorg en kijken uit naar de Kamerbrief die volgt.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket