Ministerie VWS publiceert ZZP handreiking Wet Zorg en Dwang

Wet zorg en dwang

Bericht geplaatst 19 juni 2020 om 12:53

Als zelfstandig zorgprofessional word je vanuit de kwaliteitswet Wkkgz gezien als een volwaardig ‘zorgaanbieder’. Je bent als het ware een zorgorganisatie in je eentje en daar horen flink wat aanvullende regels bij in vergelijking met een dienstverband. Eind 2019 heeft het ministerie van VWS een handreiking voor zzp’ers gelanceerd die beschrijft hoe jij om behoort te gaan met de nieuwe wet Zorg en Dwang. Deze wet is op 1-1-2020 van kracht geworden.

Waarom een handreiking voor zzp’ers?

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Instellingen die op hun locaties onvrijwillige zorg (willen) leveren staan in een register geregistreerd. Daarnaast zijn er echter allerlei ambulante plekken waar de Wzd ook van kracht is bij zorgaanbieders die niet formeel in het register terugkomen. Voor deze ambulante plekken, zoals woonvormen, ouderinitiatieven, dagbestedingslocaties, logeervoorzieningen, zorgboerderijen, scholen of bij mensen thuis gelden ook regels rondom de Wzd. Voor zzp’er die eigen cliënten hebben, of als onderaannemer werken voor zorgorganisaties die onvrijwillige zorg bieden is deze handreiking opgesteld. De Wzd geldt voor WMO, Wlz, ZVW en Jeugdwet gefinancierde zorg.

Waarom is hieraan voldoen van belang?

Waarom is het van belang om te voldoen aan de eisen die aan jou als zzp’er worden gesteld?

 1. Vanuit het perspectief van jouw status als zorgaanbieder ben je dit verplicht. Je hebt als ‘solistisch werkende zorgaanbieder’ eigen verantwoordelijkheden waar je aan dient te voldoen. De eisen rondom de Wkkgz hebben we weleens eerder hier benoemd. Deze generieke eisen – die gelden voor alle zzp’ers – zijn echter niet compleet. Het kan namelijk zijn dat jij met jouw doelgroep aanvullende verantwoordelijkheden hebt. Bijvoorbeeld omdat je personen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening als cliënt hebt. In zo’n geval kan aanvullende wetgeving, zoals de Wzd, van toepassing zijn.
 2. Vanuit het perspectief om het eigen ondernemerschap te onderstrepen, is dit een kans. Op dat hele andere dossier, het voorkomen van een dienstverband en het onderstrepen van jouw ondernemerschap, zijn we op zoek naar onderscheid tussen medewerkers in loondienst en zzp’ers. De Wkkgz eisen en de specifieke eisen zoals de Wzd helpen ons om dit onderscheid te maken. We zijn dus heel blij dat het ministerie dit soort handreikingen uitgeeft, zodat ook voor bijvoorbeeld de Belastingdienst duidelijk wordt dat een zzp’er in de zorg heel andere dingen te doen heeft dan een medewerker in loondienst.

Wat wordt er concreet van jou verlangd?

 • Breng jezelf op de hoogte van de Wet Zorg en Dwang, bijvoorbeeld met behulp van deze handreiking of via onze partner Vilans.
 • Wie kan in jouw team benoemd worden als zorgverantwoordelijke? Hier zou een verzorgende of begeleider met minimaal niveau 3 aan opleiding geschikt voor zijn. Kennis en ervaring met het opstellen en coördineren van zorgplannen is hierbij van belang. Bespreek met elkaar hoe jullie het proces met het multidisciplinair team doorlopen.
 • Hoe benoem jij de inzet van onvrijwillige zorg binnen het zorgplan, het ondersteuningsplan en beschik je over een stappenplan?
 • In het proces van beschrijven en registeren van de inzet, borg jij de veilige opslag van gegevens en de toegang daartoe.
 • Zorg ervoor dat de zorgaanbieder (zzp’er) die onvrijwillige zorg verleent, in het zorgplan geregistreerd staat op die manier.
 • De locatie waar de zorg wordt verleend moet in het locatieregister te vinden zijn, tenzij bij de cliënt thuis wordt verleend.
 • Jij informeert de cliënt en vertegenwoordigers over de mogelijkheid om een beroep te doen op een cliëntvertrouwenspersoon en hoe zij dit kunnen doen.
 • Verleen jij onvrijwillige zorg? Dan behoor jij de IGJ ieder halfjaar hierover te informeren.
 • Hoe houd jij jezelf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom de Wzd?

Meer informatie over de Wet Zorg en Dwang vind je op www.dwangindezorg.nl

Wat doet SoloPartners?

SoloPartners is een brancheorganisatie en geen beroepsorganisatie. De Wet Zorg en Dwang gaat over goed zorg verlenen en dat heeft voornamelijk te maken met jouw beroep. Toch volgen we deze ontwikkelingen, omdat ze van belang zijn voor de positie van de zzp’er in de zorg. Daarnaast horen wij als brancheorganisatie jou te faciliteren met zinvolle services. Uit de Wzd handreiking volgt dat jouw cliënt en hun naasten een beroep moeten kunnen doen op een cliëntvertrouwenspersoon. Het is logisch dat we dit voor jou gaan organiseren. Zo breiden we onze dienstverlening steeds verder uit.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket