Bericht geplaatst 23 januari 2020 om 15:21

Vandaag heeft de ‘Commissie Regulering van Werk’ haar eindrapport opgeleverd. Het dienstverband moet weer leidend worden, aldus de commissie. Flexibilisering is doorgeslagen en moet worden teruggedrongen. Zzp’ers zouden niet meer ingezet kunnen worden voor ‘reguliere’ arbeid, dus het primaire proces van de organisatie zelf.  

De zoektocht

De verhoudingen op de arbeidsmarkt zijn zoek en dit heeft enorme gevolgen voor sociale voorzieningen in ons land. Niet alle werkenden dragen namelijk op dezelfde wijze af aan sociale zekerheid en niet alle werkenden kunnen hier op eenzelfde wijze een beroep op doen. Dit is niet solidair te noemen en daar moeten we iets mee. Daarnaast werkt zo’n 35% van alle werkenden op een flexibele wijze en een groot aantal werkgevers heeft hier last van. Ook is er een groot aantal werkenden die soms geforceerd wordt om voor een laag uurtarief te werken, zonder dat zij beschermd worden. Een pittige opdracht dus voor deze Commissie Regulering van werk.

Het rapport

Onderaan deze post staan een aantal uitgebreide artikelen van andere media waarin uitgeschreven staat wat er precies wordt voorgesteld in het rapport. Het komt erop neer dat het dienstverband weer de standaard moet worden. Het vaste contract zelf moet minder zeker worden, maar flex moet worden ontmoedigd. Organisaties zelf moeten intern zó wendbaar worden dat zij nagenoeg geen flex meer nodig hebben, aldus Borstlap. We zijn toe aan drie vormen van arbeid volgens de commissie, namelijk dienstverband, uitzenden of zuiver ondernemerschap. Een gelijk speelveld voor alle werkenden betekent dat vooral de zzp’er veel kwijt raakt, want die lijkt op dit moment de meeste voordelen te genieten. Zzp’ers zouden niet meer werkzaam mogen zijn in het primaire proces voor opdrachtgevers, dit dient in dienstverband afgehandeld te worden. Fiscale kortingen zoals zelfstandigenaftrek, starterskorting, MKB vrijstelling dienen te verdwijnen en de AOV moet verplicht worden gesteld.

“Hebben we het bedoeld dat een verpleegkundige op vrijdag het dienstverband verlaat en als zzp’er terugkeert op maandag? Wie blijven er over om de zware diensten te doen?” – Hans Borstlap tijdens presentatie 23 januari

De meningen

De meningen over het rapport zijn pittig. Het wordt vooral duidelijk dat alle werkenden erop achteruit gaan. Als medestander van de Werkvereniging, staan wij als SoloPartners ook open voor de bredere discussie over werk. Hieronder de reactie van de Werkvereniging op het rapport van Borstlap, wat we zelf niet beter zouden kunnen verwoorden.

“Als Werkvereniging onderschrijven we het uitgangspunt van de dat de arbeidsmarkt van morgen herkenbaar zal moeten zijn aan haar wendbaarheid, weerbaarheid, duidelijkheid en wederkerigheid. Volgen we het advies van de commissie echter op dan voorspellen wij dat we het tegenovergestelde bereiken. Wel beamen we dat het nodig is dat het kabinet de regie neemt en toe werkt naar een brede maatschappelijke alliantie waarbij de belangen van Modern Werkenden (+/- 3,5 miljoen) en het MKB structureel meer aandacht krijgen. Ook in commissies zoals deze! want wil men werkelijk een land creëren waarin mensen met een groeiende behoefte aan autonomie, wendbaarheid, weerbaarheid, duidelijkheid, en wederkerigheid willen werken, leven en leren dan vraagt dat echt om een andere invulling dan die nu door deze commissie wordt voorgesteld. In een land met maar maar drie ‘werk-smaken’ waarbij het uitgangspunt ‘werknemer, tenzij…’ is, wil namelijk geen (ondernemende) Modern Werkende wonen.” – Roos Wouters

“Het is best een vervelende boodschap voor veel werkenden, maar kijk even naar het grotere plaatje” – Hans Borstlap tijdens presentatie 23 januari

“Advies Borstlap is klap in het gezicht van 1,4 miljoen zelfstandigen” – Pierre Spaninks | ZZP-expert op zijn blog

Wederom niet gelukt

Helaas is het ook ditmaal niet gelukt om vanuit het individu te vertrekken. We hebben last van flexibilisering, zonder dat we ons afvragen waarom (!) we flexibel zijn gaan werken. Ook deze commissie komt helaas uit bij oude beelden en systemen om tot solidariteit te komen. Als we allemaal in een (vast of uitzend) dienstverband werken, dan komen we tot een balans.

Onze voorspelling is dat dit niet de oplossing biedt.

Nog maar een week geleden publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor de Regering een rapport dat stelde dat er een tekort is aan ‘goed werk’. ‘Goed werk’ is werk dat financiële zekerheid biedt, dat met een zekere vrijheid uitgevoerd kan worden en dat er voldoende tijd en ruimte is om het te combineren met zorgtaken en een privéleven. Het zijn juist déze drijfveren die mensen flexibel laten werken, omdat ze deze bij de werkgever niet vinden. Het leunen op diezelfde werkgever om te komen tot oplossingen voor werkenden negeert het gedrag van honderdduizenden flexibel werkenden in Nederland. Als het zo aantrekkelijk was geweest om te werken voor een werkgever, dan hadden flexibel werkenden dat wel gedaan. Waarom werken ze daar niet meer? Deze vragen blijven onbeantwoord. Hadden we niet wat meer rekening kunnen houden met wat werkenden willen?

Zes jaar geleden kwam de WRR met een ander rapport, namelijk ‘Met kennis van gedrag beleid maken

“.. de overheid wordt steeds vaker geconfronteerd met problemen waarin de optelsom van individuele gedragingen en keuzes een belangrijke rol speelt.. Om te voorkomen dat veel mensen hierdoor in de problemen komen, is het belangrijk dat de overheid in haar beleid uitgaat van reële veronderstellingen over hoe mensen keuzes maken..”

Tijdens ons gesprek met de commissie Borstlap hebben we de noodzaak om te starten vanuit het individu onderstreept, maar dat heeft niet mogen baten.

Werkenden die zich goed voelen, zijn minder vaak ziek en houden het langer vol. Met de naderende vergrijzing hebben we alle werkenden nodig en is het van groot belang dat we hen enthousiast en gemotiveerd houden. Als werkenden voor flex kiezen en zich daar goed bij voelen, dan werkt het volstrekt contraproductief om hen te forceren om terug te keren naar een arbeidsrelatie waar zij bewust afscheid van genomen hebben.

Meer lezen over het rapport ‘In wat voor land willen wij werken’?

ZIPconomy – Voorstellen commissie Borstlap betekenen einde van huidige ZP-model

ZIPconomy – Alle voorstellen commissie van werk op een rij

Artikel Volkskrant – Vergaande advies aan kabinet: iedereen wordt weer werknemer

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket