FFP2 masker

Bericht geplaatst 29 januari 2021 om 14:15

In dit artikel geven we actuele informatie over de uitgangspunten bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), het (preventief) gebruik van FFP2-maskers en over het belang van een eigen (beperkte) voorraad. We gaan kort in op de noodzaak van het gebruik van PBM’s wanneer je gevaccineerd bent en reiken je aan via welke weg PBM’s beschikbaar zijn voor jou als zzp’er.

Uitgangspunten

Het gebruik van PBM’s is een aanvulling op de preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers:

 • Zorgmedewerkers blijven thuis bij COVID-19-gerelateerde klachten.
 • Gezondheidscheck bij de cliënt (‘triage’) bij begin van de zorg.
 • 1,5 meter afstand houden indien mogelijk.
 • Geen handen geven.
 • Toepassen handhygiëne.
 • Hoesten en niezen in de elleboog.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.

Het RIVM reikt uitgangspunten aan voor het gebruik van PBM’s. Deze uitgangspunten zijn bedoeld voor zorgprofessionals die zorg verlenen aan cliënten met (een verdenking op) COVID-19 én voor het preventief gebruik van mondneusmaskers buiten het ziekenhuis. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

Daarnaast worden de volgende richtlijnen aangeboden:

FFP2-maskers

V&VN maakte een leidraad voor het (voorzorgs)gebruik van FFP2-maskers. Deze gaat uit van de huidige situatie rondom het Coronavirus en de Britse variant volgens het RIVM. Zij kondigen de leidraad aan via dit artikel. Naar aanleiding van deze leidraad is deze week een gewijzigde motie ingediend waarin de regering wordt verzocht ervoor te zorgen dat alle zorgmedewerkers tijdens hun werk over FFP2-maskers kunnen beschikken.

PBM en vaccinatie

Op dit moment is duidelijk dat een vaccinatie niet 100% beschermt tegen Covid-19. Daarnaast is het onduidelijk hoe lang de vaccinatie bescherming biedt en of iemand die is gevaccineerd het virus al dan niet kan verspreiden. Het gebruik van PBM’s blijft dus noodzakelijk.

Eigen voorraad PBM’s

Als zzp’er in de zorg ben je zelf verantwoordelijk voor jouw PBM’s. Tijdens de eerste periode van de Coronacrisis ontstonden er grote problemen vanwege het tekort aan juiste PBM’s. Op dit moment zijn er geen signalen over een (dreigend) tekort. Desalniettemin is het raadzaam voldoende PBM’s tot je beschikking te hebben. We adviseren je daarom zelf een (beperkte) voorraad van de juiste PBM’s voor te bereiden.

Deze voorraad leg je aan via reguliere leveranciers. Vanwege het tekort aan PBM’s zijn er afgelopen maanden beschermingsmiddelen zonder CE-keurmerk ingekocht. Let er dus op dat jouw PBM’s voldoen aan de juiste eisen en bestel deze bij betrouwbare leveranciers (bijvoorbeeld Van Heek Medical, Van de Putte Medical, Europa Medical Supplies, Praktivak). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en/of de Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid houden toezicht op (het gebruik van) de juiste PBM’s.

Wanneer je zorg verleent in opdracht van een zorginstelling, overleg dan of je gebruik kunt maken van hun PBM’s.

PBM’s zorgverleners met alleen eigen cliënten

In de richtlijn PBM voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg wordt uiteengezet hoe je als zzp’er met alleen eigen cliënten aan PBM’s kunt komen. In het kort komt het erop neer dat de huis- of infectie-arts van de cliënt een elektronisch recept opstelt waarmee zorgverleners een ‘korte of lange termijn pakket PBM’ kunnen afhalen bij de apotheek. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Reservepakket PBM’s voor Wmo- en Jeugdzorgverleners

Zorgverleners binnen de Wmo en Jeugdzorg hebben de mogelijkheid om een reservepakket PBM aan te vragen via hun opdrachtgever. Is jouw opdrachtgever geen zorginstelling dan verloopt de aanvraag via de huisarts van jouw cliënt. Deze stelt een indicatie voor PBM’s waarna een reservepakket PBM’s voor de zorgverlener kan worden opgehaald bij de apotheek.

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Wanneer het echt niet mogelijk is om via reguliere leveranciers aan PBM’s te komen, dan kunnen deze besteld worden via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Via het LCH worden PBM’s landelijk ingekocht met als doel voldoende PBM’s van de juiste kwaliteit zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Actuele informatie over de beschikbaarheid van PBM’s vind je via deze link. Over het algemeen zijn PBM’s via het LCH duurder dan PBM’s die je via reguliere leveranciers koopt. 

Bestellen via het LCH verloopt via het portaal van Mediq, Mijn MedBIS.nl. Meer informatie over het bestelproces en de bestel- en leveringsvoorwaarden vind je op onze Coronapagina. Meer informatie over het aanvragen van PBM’s bij het LCH vind je via deze link.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket