Het PGB: waar loop jij tegenaan als zzp’er?

persoonsgebonden budget

Bericht geplaatst 7 februari 2018 om 13:01

De ontwikkeling van het PGB gaat een belangrijke fase in, nu de bestuurlijke afspraken over het Persoons Gebonden Budget (PGB) worden geëvalueerd tussen Per Saldo, Zorgverzekeraars Nederland en de minister. SoloPartners sprak met Per Saldo over de laatste ontwikkelingen en we komen met een vraag aan jou als zzp’er. Waar loop jij tegenaan als het om PGB gefinancierde zorg gaat?

Wat vooraf ging

Het persoonsgebonden budget behoeft voor zzp’ers in de zorg geen nadere introductie. Zorg op maat aan cliënten kunnen bieden door individuele zorgverleners is een ideaal en beproefd scenario. Het PGB is echter op 1-1-2015 verschoven vanuit de AWBZ naar de Wlz (Wet langdurige zorg), de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Jeugdwet en de ZVW (Zorgverzekeringswet). Daarmee is het er voor de cliënt niet eenvoudiger op geworden, aangezien de financiering nu gefragmenteerd verloopt. Maar dat is niet het grootste probleem. Zorgverzekeraars, verantwoordelijk voor de uitvoering van de ZVW zijn niet al te blij met het PGB. De administratieve lasten maken het voor hen een kwetsbare en ongebruikelijke financieringswijze.

De afgelopen twee jaar is onder de ZVW het aantal PGB’s met 40% (!) gedaald. De praktijk van onze leden laat zien dat deze daling voor een groot deel te maken heeft met ontmoedigingsbeleid. Veel administratieve lasten, veel aanvullende hindernissen en vooral de impliciete doorverwijzing naar gecontracteerde zorg maken dat een PGB krijgen en behouden niet eenvoudig is. Ook zorgverleners die zorg op maat willen bieden, dienen door heel wat hoepels heen te springen om een PGB financiering te krijgen. De belemmeringen zijn divers. Zo is er bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige met een dienstverband bij een grote gecontracteerde thuiszorgorganisatie, die verplicht de indicatie komt stellen voor het persoons gebonden budget. Het gesprek gaat dan dikwijls over gecontracteerde zorg, in plaats van het PGB. Of er is het ‘vrije keus gesprek’ van de zorgverzekeraar die van de client wil horen dat de keuze voor het PGB wel echt een vrij genomen besluit is, ook als deze er reeds voor getekend heeft.

Het bestaan van het PGB staat ter discussie

De komende maanden worden zeer bepalend voor het PGB, als de evaluatie tussen PGB houders en Zorgverzekeraars op stoom komt. Het PGB is helaas tot op heden nog steeds geen wettelijk verankerd recht, maar via tijdelijke afspraken gekoppeld aan de Zorgverzekeringswet. Deze ‘bestuurlijke afspraken’, lopen binnenkort af. Per Saldo schreef een 10 punten plan om het PGB beter te organiseren. Onafhankelijke informatie voor potentiële budgethouders, dezelfde regels voor ZVW, Wlz of WMO PGB’s en vooral een integrale aanpak, zijn hierbij belangrijke speerpunten. Bij een groot onderzoek vorig jaar, kwam naar voren dat 67% van de zzp’ers in de zorg te maken heeft met het persoonsgebonden budget als financieringsvorm.

Waar loop jij tegenaan?

Wat zijn jouw ervaringen met het persoonsgebonden budget de afgelopen drie jaar? We hebben op zeer korte termijn, jouw input nodig om ook de ervaringen van zzp’ers op tafel te krijgen bij de evaluatie. Werk jij met het PGB? Stuur ons dan een reactie via ons mailadres.

  • Wanneer werkt het PGB goed?
  • Wat zijn de belemmeringen die je ervaart?
  • Hoe gedragen zorgverzekeraars zich?
  • Wat vind jij van deze financieringsvorm?

We zijn op zoek naar jouw mening en hebben deze vóór maandag aanstaande (12 februari) nodig. SoloPartners zet zich in voor de zelfstandige positie van zzp’ers in de zorgsector. Het persoonsgebonden budget is een financieringsvorm die uitstekend past bij de drijfveren van zzp’ers in de zorg. Steun je ons? Word lid >>

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket